0 امتیاز
238هزار بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
بسته شده توسط

با سلام. بر اساس بخشنامه ابلاغی دیه 1400، ممکنه جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 را در اختیار بگذارید؟

ببندید با توجه به این نکته: .

5 پاسخ

+1 امتیاز
توسط
ویرایش شده توسط
 
بهترین پاسخ

با سلام. جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 (به تومان) به شرح زیر است:

دیه کامل در ماه غیرحرام۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، رجب)۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۱)

شرحمبلغشرحمبلغ
یک دینار شرعی۴۸۰.۰۰۰یک و نه دهم درصد دیه کامل۹.۱۲۰.۰۰۰
یک درهم شرعی۴۸.۰۰۰دو درصد دیه کامل۹.۶۰۰.۰۰۰
یک نفر شتر۴.۸۰۰.۰۰۰دو نیم درصد دیه کامل۱۲.۰۰۰.۰۰۰
یک ده هزارم دیه کامل۴۸.۰۰۰سه درصد دیه کامل۱۴.۴۰۰.۰۰۰
یک هزارم دیه کامل۴۸۰.۰۰۰سه و نیم درصد دیه کامل۱۶.۸۰۰.۰۰۰
یکصدم دیه کامل (یک درصد)۴.۸۰۰.۰۰۰چهار درصد دیه کامل۱۹.۲۰۰.۰۰۰
نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۲.۴۰۰.۰۰۰چهار و نیم درصد دیه کامل۲۱.۶۰۰.۰۰۰
یک دهم درصد۴۸۰.۰۰۰پنج درصد دیه کامل۲۴.۰۰۰.۰۰۰
دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰.۰۰۰پنج و نیم درصد دیه کامل۲۶.۴۰۰.۰۰۰
سه دهم درصد دیه کامل۱.۴۴۰.۰۰۰شش درصد دیه کامل۲۸.۸۰۰.۰۰۰
چهار دهم درصد دیه کامل۱.۹۲۰.۰۰۰شش و نیم درصد دیه کامل۳۱.۲۰۰.۰۰۰
پنج دهم درصد دیه کامل۲.۴۰۰.۰۰۰هفت درصد دیه کامل۳۳.۶۰۰.۰۰۰
شش دهم درصد دیه کامل۲.۸۸۰.۰۰۰هفت و نیم درصد دیه کامل۳۶.۰۰۰.۰۰۰
هفت دهم درصد دیه کامل۳.۳۶۰.۰۰۰هشت درصد دیه کامل۳۸.۴۰۰.۰۰۰
هشت دهم دصد دیه کامل۳.۸۴۰.۰۰۰هشت و نیم دصد دیه کامل۴۰.۸۰۰.۰۰۰
نه دهم درصد دیه کامل۴.۳۲۰.۰۰۰نه درصد دیه کامل۴۳.۲۰۰.۰۰۰
یک درصد دیه کامل۴.۸۰۰.۰۰۰نه و نیم درصد دیه کامل۴.۵۶۰.۰۰۰
یک و یک دهم درصد دیه کامل۵.۲۸۰.۰۰۰ده درصد دیه کامل۴۸.۰۰۰.۰۰۰
یک و دو دهم درصد دیه کامل۵.۷۶۰.۰۰۰نصف (یک دوم) دیه کامل۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و سه دهم درصد دیه کامل۶.۲۴۰.۰۰۰ثلث (یک سوم) دیه کامل۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و چهار دهم درصد دیه کامل۶.۷۲۰.۰۰۰ربع (یک چهارم) دیه کامل۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و پنج دهم درصد دیه کامل۷.۲۰۰.۰۰۰خمس (یک پنجم)۹۶.۰۰۰.۰۰۰
یک و شش دهم درصد دیه کامل۷.۶۸۰.۰۰۰چهارپنجم از یک پنجم دیه کامل۷۶.۸۰۰.۰۰۰
یک و هفت دهم دصد دیه کامل۷.۱۶۰.۰۰۰چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸.۴۰۰.۰۰۰
یک و هشت دهم درصد دیه کامل۸.۶۴۰.۰۰۰یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹.۶۰۰.۰۰۰
یک دوم از یک دهم دیه کامل۲۴.۰۰۰.۰۰۰

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۲)

حارصه (یک شتر)۴.۸۰۰.۰۰۰دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار)۹.۶۰۰.۰۰۰
دامیه (دو شتر)۹.۶۰۰.۰۰۰دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار)۱۹.۲۰۰.۰۰۰
متلاحمه (سه شتر)۱۴.۴۰۰.۰۰۰دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح در آن پیدا نشده است. فرقی بین دختر و پسر نیست (یکصد دینار)۴۸.۰۰۰.۰۰۰
سمحاق (چهار شتر)۱۹.۲۰۰.۰۰۰دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار)۳۸.۴۰۰.۰۰۰
موضعه (پنج شتر)۲۴.۰۰۰.۰۰۰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد نصف دیه کامل مرد مسلمان)۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
هاشمه (ده شتر)۴۸.۰۰۰.۰۰۰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل)۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
منقله (پانزده شتر)۷۲.۰۰۰.۰۰۰دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۲۸.۸۰۰.۰۰۰
مأمومه (سی و سه شتر)۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰دیه اعضای جفتی مانند چشم، گوش، دست و پاهر یک ۵۰ و هر دو ۱۰۰ درصد
جائفه (ثلث دیه کامل)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰شکستگی استخوانیک پنجم دیه عضو
دامغه (ثلت دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشک قانونی تعیین می گردد)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰خرد شدن استخوانیک سوم دیه عضو
سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار۲.۸۸۰.۰۰۰شکستگی بینی۴۷ میلیون و ۸۵۰ هزار
کبود شدن صورت (سه دینار)۱.۴۴۰.۰۰۰دیه بخیه (به نظریه پزشک قانونی بستگی دارد).....
سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار)۱.۴۴۰.۰۰۰شکستگی دنده محیط بر قلب حدوداً۱۱ میلیون و ۹۶۳ هزار
سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار)۱۲۰.۰۰۰

تهیه و تنظیم جدول محاسبه دیه سال ۱۴۰۰: حسن بصیری هریس

توسط
سلام بنده تصادف کردم
ولی فقط گردنم ضرب دیده وکبودی بالای ابرو وارنج دستم داشتم
پزشک قانونی 1درصد برای گردنم زده ما بقیشو گفته قاضی تائین کنه ...چقدر میشه ایا
توسط
200 هزار تومان
توسط
سلام وقت بخیر
پزشک قانونی برای همسر ۵۰صدم درصد دیگه بریدن چقدر میشه مبلغش با توجه به دیه۱۴۰۰؟
توسط
نمایش از نو
سلام لطفا میشه حساب کنید
۴درصد دیه کامل
۱درصد دیه کامل
نیم درصد دیه کامل
۱ و نیم هزارم دیه کامل
۳تا نیم درصد دیه کامل
پانزده صدم دیه کامل
ممنونم
توسط
سلام دیه ی من سال نود و نه،سی و سه ملیون محاسبه شده است!باتوجه به اعتراض متهم و رد از طرف دادگاه تجدید مظر آیا مقدار دیه من افزایش پیدا میکنه،اگر بله چه مقدار؟؟؟
توسط
سلام برادر ناراحت نباش 2400000 دو میلیون و چهارصد هزار تومان است
توسط
سلام من سال نود وسه تصادف کردم .وقطع نخاع کمری شدم .از کمر ب پایین ..چند تا دیعه کامل میشه .و دوتا دنده شکسته .
توسط
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
توسط
2400000 تومان
توسط
سلام وقت بخیر،،،نیم درصد ویک ونیم هزارم و سه دهم درصد به نرخ روز چ مغلغی میشود ؟؟؟؟
توسط
نوزده ونیم هزارم دیه و سه درصد و یک دهن درصد دیه چ مبلغی می شود.....؟..
توسط
ویرایش شده
سلام و خسته نباشید
من سه تا  از انگشتان پاه راستم شکسته انگشت شستم
کاملا له شده و دو  انگشت کناریش  از کمر شکسته پام کبود شده و ورم کرده انگشت شستم رو سه تا پیم گذاشته ان میخواستم بدونم دیه من چقدر میشه؟؟؟؟ لطفا جواب بدین متشکرم
توسط
سلام . در رفتگی لگن و و کمی زخم شدن ساق همان پا توسط تصادف ماشین حدودا چند درصد میشه؟
توسط
سلام  خسته نباشید رای بنده به عنوان مقصر آخر بهمن 99 صادر شده ولی به اجرای احکام بعد عید 1400 امده الان دیه باید از سال 99 حساب بشه یا 1400
توسط
با سلام،45٬600٬000 ریال
توسط
69٬600٬000 ریال
توسط
سلام یک انگشت گوچگ شکسته دستم. 5ساعت اتاق جراحی بودم. مهر کمر شکسته.یک پا سمت چپم ازموچ رباطش اسیب جدی دیده.
توسط
سلام ببخشید قطع شدن یک بند از انگشت شست دست چپ وانگشت اشاره ازبنده دوم قطع شده وپیوند زده شده ولی نصف استخوان ندارد وانگشت ازبنده دوم تکان داده نمیشود لطفاً بگین چند درصد تعلق میگیرد ممنونم
توسط
سلام دیه دوتا دنده شکسته با زخم لاله گوش چند درصد و چقدر میشه
توسط
سلام تزریق اشتباه زیر چشمم داشته ام و برای تخلیه به بینایی چشمم صدمه میرسه در کمیسیون پزشکی اول ده درصد دیه کامل نوشتن در کمیسیون پزشکی ۵ نفره جواب هنوز اعلام نشده در ضمن زیر چشم هام بعد از دوسال ورم داره و مثل تاول هست بنظرتون دیه رو چند درصد افزایش میدن؟
توسط
سلام من رفتم پزشک قانونی ۱۳ قسمت بدنم کبود شده  اما واسه تعیین دیه فقط چند تاشو برای دیه گفته  پس بقیش چی میشه ؟؟
توسط
سلام من از شیراز هستم بهتون پیام میدم چشم یک عضو واجب هست و تو نقض عضو شدی و دیه باید بیشتر از 10درصد باشه اصلا اصلا امکان نداره ک 10درصد هست 15درصد در سال 1400 مبلغ 82500هست رسیدگی کنید لطفا
توسط
آیا دوازده روزبه۱۴۰۰مانده رای صادرشده نرخ ۱۳۹۹ بیاواتساب کنن
توسط
سلام، دیه قطع شدن سه تا بند انگشت دست، که انگشتت وسط هست و گوشت از دست برداشتن 20تا بخیه خورده چقدر میشه
توسط
سلام ۳۳ درصد  دیه در سال ۱۴۰۰ چقدر است
توسط
سلام ۳۵درصد دیه درسال ۱۴۰۰چقدراست لطفا جواب میخوام
توسط
سلام.دیه بخیه صورت چنددرصده؟۵تا بخیه زیربینی و ۲تا بخیه زیرچشم.پامم کوفتگی و خراش سطحی داشته.کمرمم کوفتگی،البته دنبالچه فکنم آسیب دیده.سه تاخراش هم رو صورت داشتم بدون بخیه که خوب شده.جمعا چنددرصد و چه مبلغی میشه؟
سوال شده مارس 30, 2021 در بیمه خودرو و دیه توسط بی نام
نمایش از نو مارس 30, 2021
سیاه شدگی خلف پهلوی چپ چند درصد محاسبه میشود
توسط
سلام دیه شکستگی زانو چقدره ؟
توسط
۱۸درصد دیه کامل چقدر است
توسط
سلام دیه شکستگی ترقوه سمت چپ وکبودی دورچشم سمت چپ وشکستگی دنده وزخم شدن پشت کتف چقدرمیشه لطفاً
توسط
سلام دیه شکستگی ترقوه سمت چپ وکبودی دورچشم سمت چپ وشکستگی دنده وزخم شدن پشت کتف چقدر میشه لطفاً
توسط
۱۶درصد دیه در سال ۱۴۰۰ چقدر میباشد
توسط
سلام 44 درصددیه چقدرمیشه
توسط
سلام وقت بخیر
بنده مهره دوم کمرم شکسته و استخوان خاجی لگنم  و ۵ درصد هم برای صدمه به نسوج ستون فقراتمحاسبه کردند میخواستم ببینم برای شکستن مهره دوم و استخوان خاجی لگنم چقدر محاسبه میکنند
توسط
سلام ببخشید دیه شکستگی فک تحتانی راست چقدر هست؟
توسط
سلام ببخشید دیه شکستگی ران پا کودک چقدر هست
توسط
سلام .من .رو سگی در پارکینگ .خودرو های توقیفی .گاز گرفت .وجراحات سنگینی .بهم وارد شد .که .پزشکی قانونی ِجمعا .11 عدد دامیه .و 13 مورد حارصه .و 1یک مورد .متلاحمه .و 3 مورد کبودی .و .2 مورد  ارش  .درنظر گرفه است .میخواستم ببینم  ..مبلغ دیه بنده چقدر میشود .
توسط
سلام.من
12مورد .دامیه.
14 مورد حارصه .
1 موردمتلاحمه .
3 مورد .کبودی به قطر کف دست .
3 مورد هم ارش .اعضای دست و پا .
راز صادر گردیه ....جمع دیه من .چقدر میشه ؟
توسط
نمایش از نو
سلام
۷درصد(۷صدم)از دیه کامل بابت ارش صدمات محدودیت
حرکت شدید انگشت و پارگی رباط و قطع عصب انگشتان سوم و چهارم دست چپ و جراحت دامیه قفسه سینه  چقدر میشود ممنون میشم جواب بدید
توسط
ویرایش شده
دیه قطع تاندون اکستانسور ساعد ؟
توسط
میشه راهنمایی کنید مبلغ این چقدر میشه چون تو کلانتری گفتن ضرب در 3 اینا میکنین من موندم که اون جریانش چیه ولی تو نظریه پزشک قانونی اینو نوشته.
1_تورم سمت راست پیشانی(ارش تورم سه هزارم دیه کامل)
توسط
- سه درصد
 - دو درصد
-پنج درصد
- یک دهم درصد
_شش هزارم
-یک ونیم درصد
_یک درصد
- دو درصد
-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم- شش هزارم
-یک بیستم
-دو سوم از یک بیستم
-دو دهم درصد از دیه کامل
-پنجاه درصد از یک بیستم
-پنجاه درصد از دو سوم از یک بیستم دیه کامل سه دهم درصد ازدیه کامل
-ده درصد از دیه کامل
-یک درصد ازدیه کامل
-ده درصد دیه کامل
-چهاردرصد ازدیه کامل
توسط
سلام من چند نفر ریختن رو سرم
با چاقو زدن تو سرم
۷ سانت پاره شده و یک سانت فرو رفته
۶ تا بخیه بزرگ خورده
دیه این چقدر میشه
توسط
با سلام پزشکی قانونی واسه من زده ارش پارگی غضروف لاله گوش راست معدل سه درصد این چجوری محاسبه میشه
توسط
سلام.سر کار ساختمانی استخوان انگشت کوچیکم،بند دومش از دوجا شکسته واستخانش ازهم فاصله پیدا کرده وکبودی وخون مردگی داره.لطفا درصد دیشو بهم میگید
توسط
با سلام ببخشید من رمضان سال 1400 تصادف کردم و بیمه شخص ثالث مربوط به سال 1399 می باشد و بیمه شخص ثالث سال 1399 معادل 330 میلیون تومان است و بیمه شخص ثالث سال 1400 معادل 480 میلیون است ، سوال اینکه دیه من با کدوم مبلغ محاسبه می گردد؟
توسط
سلام ببخشید بچه همسایمون توی بازی سنگ خورده به چشمش ۲۰درصد بیناییشو از دست داده دیه چقد میشه؟البته هنوز ثابت نشده کار بچه ماست
توسط
مادرت گاییدن
توسط
سلام من پدرم فوت کرده پدر بررگم ومادر بزرگم زندس دوتا تا خاهر ی داداش دارم چهارتا بچه الان ۴۸۰ میلیون یک ششم ب منو خاهرا و پدر بزرگ مادر بزرگ میرسه یک هشتم ب مامان این یک هشتم و یک ششم چقد میشه از ۴۸۰ میلیون؟؟؟
توسط
سلام خسته نباشید. دیه انگشت های از کار افتاده دو و سه دست چقدر می شود؟
توسط
نمایش از نو
سلام من تصادف کردم بینیم شکسته گونه های زیر چشمم شکسته  چشم سمت چپم شکسته گردن پاره شده بخیه زدن نزدیک شاهرگم بعد میخاستن فک عملم کنند خون تو پام لخته شده کارم عقب افتاد کاسه چشمم که شکسته چشمم یه مقدار گود افتاده و دو تا دنده های سمت راستم هم شکسته ممنون میشم بگید دیه اینا چقدر میشه ممنون تشکر
توسط
من مادرت رووو
 گاییدم
توسط
سلام دیه 3درصدچقدمیشه
توسط
دستم شکسته. عمل شده .16سالمه .گفتن 3درصد.حالا3درصد چقدرمیشه
توسط
توباید دیه ۳نفر مرد نامسلمان و ی نفر انسان هم ب خانوادت بدن تورو ببرن بندازن تو صحراهای قاره آفریقا بدون آب و غذا ب مدت۱۸ماه
توسط
عزیزم طبق دیه سال۱۴۰۰ حساب میشه،اگه بیمه مال۹۹باشه قبل از اتمام سال۹۹الحاقیه ی مقدار پول باید ب بیمه میداد تا ب سال جدید کامل دیه بدن اگه الحاقبه نگرفته بقیش از جیب خودش باید بده، دیه کاری ب پرداخت بیمه نداره
توسط
بقیه اش رفت زیر پرچم تو هم بداحترام پرچم ایست خبردار وایسا
توسط
سلام خسته نباشید ۳درصد دیگه در ماه رمضان چقدر میشه
توسط
۳۶ نیم درصد از دیه کل چند میشه
توسط
سلام میشه 19200000 = 640000000*03/
توسط
سلام وقتتون بخیر ده صدم و دو و نیم صدم و یک و نیم هزارم دیه کامل چقد میشه ممنون میشم جواب بدین
توسط
سلام خسته نباشید 4درصددیه کامله چقدراست
توسط
۱۹۲۰۰۰۰۰نوزده میلیون ودویست تومن
توسط
سلام وخسته  نباشی کمتر از یک دهم دیه کامل یعنی چقدر ایا منظوراز یک دهم، یک دهم درصد هست؟
توسط
سلام خسته نباشد من پسرم رو داخل کوچه چند بار اذیت کردن و میخواستم بهش آزار جنسی برسونن پسر همسایمون بود منم برای جلوگیری رفتم و دوتا سیلی زدم بهش میخواستم بدونم اگر که شکایت کنن چقدر باید دیه بدم
توسط
سلام دو نیم صدم دیع کامل چقد میشه؟
توسط
ریم د عزیزت میاست بگرتیه بتوپنیتشه
توسط
با سلام و خسته نباشید ۴.۵ درصد دیه کامل چقدر میشه
توسط
سلام.من.برج.۱۰/۹۹تسادف.کردم.لگنم.شکسته.بازانوم.میل.گزاشته.بودممیخاستم.دیه.به.من.چقدرتعلق.میگیرد
توسط
سلام.من.تصادف.کردم.لگنم.سکسته.بازانوم.پلاتین.داره.۲۵تابخیه.خورده.میخاستم.دیه.من.چقدرتعلق.میگیره
توسط
سلام من پام شکسته دوتا پلاتینم داخلشه چقدر دیه تعلق میگیره؟؟؟
توسط
سلام من سرم هفت بخیه خورده گوشمم ضربه خورده ولی پرده گوشم سالم  زده کبودی لاله گوش  چقدر دیم
توسط
يك ونيم هزارم ديه كامل چقدر ميشه
توسط
سلام ۲۰درصددیه دست چپ چقدمیشه
توسط
سلام دودهم درصد وهفت دهم درصد چقدرمیشه
توسط
با درود..
دوست عزیز؛ ۱۸ درصد دیه کامل میشه=
۸۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان
توسط
با درود..
گواهی های پزشکی قانونی شما بایستی ملاحظه و سپس اظهار نظر گردد..

برای رزرو مشاوره حقـوقی و یا انجام محاسبات دیـه و مهـریه و چک،، می توانیـد با شـماره تلفن 7565-961-0914 آقای صــادقی تماس و یا در واتسـاپ پیام بگـذارید..
توسط
درود بر شـما
یک هزارم دیه کامل میشه = ۴۸۰/۰۰۰ تومان
توسط
درود
دو دهم درصد از دیه کامل میشه =
 ۹۶۰/۰۰۰ ت
هفت دهم درصد از دیه کامل میشه =
 ۳/۳۶۰/۰۰۰ ت
توسط
درود..
دوست عزیز؛ میزان دیه شـما بستگی به اعلام میزان جراحات وارده در نظریه پزشکی قانونی داره،،
توسط
ویرایش شده
درود..
دوست عزیز؛ میزان دیه شـما بسـتگی به میـزان جراحات وارده در نظریه پزشکی قانونی شـما داره..
در صورت داشتن نظـریه پزشکی قانونی، آن را به روئت یک متخصص حقوقی برسانید..
توسط
درود..
دوست عزیز؛ ۳۶ درصد دیه کامل میشه =
172/800/000 تومان
توسط
ویرایش شده
با درود..
میـزان دیه صـرفا براساس نظـریه پزشکی قانونی تعیین میشه و دادگاه نیز،بر حسب نظـریه پزشکی قانونی اقدام به صدور حکم می کنه..

در صورت لزوم برای رزرو مشاوره حقـوقی آنلاین و یا انجام محاسـبات دیـه و مهریه و ... ،، می توانید با شـماره 7565-961-0914 آقای صــادقی تماس و یا در واتسـاپ پیام بگـذارید.
توسط
سلام خسته نباشید شکستگی استخوان ترقوه سمت راست ترمیم با پلاتین پارگی چونه و ابرو و زانو چقدر میشه
توسط
سلام سه هزارم دیه چقدر میشه
توسط
1,440,000تومان
توسط
سلام خسته نباشید من توی تصادف صربه به کمرم خورده نیم درصد بهم تعلق گرفته، نیم درصد چند نیشه
توسط
سلام دیه پارگی بازو (نمایان شدن استخوان)
و پارگی سر چقده
توسط
سلام ۱۵/نیم درصد از دیه کامل چقدرمیشه  و بهد از اومدن رای قطعی دادگاه چقدر زمان میبره تا بیمه مبلغ بده
توسط
دهی 1درصد زن چقدر است
توسط
۲۸ درصد چقدر میشه
توسط
سلام پرداخت یک نیم درصد دیه کامل بابت جراحت مچ دست چپ و دو درصد دیه کامل بابت ارش قطع عصب اولنار شاخه خطی دست چپ  واختلال می دست چپ به دنبال قطع شاخه حسی عصب اولنار چقدر میشه میشه بهم پاسخ بدید
توسط
سلام برای یه دعوا
هفت هزارم دیه کامل چقدرمیشه

دودرصددیه کامل چقدرمیشه
سوال شده سپتامبر 30, 2021 در بیمه خودرو و دیه توسط بی نام هفت هزارم دیه کامل چقدرمیشه
توسط
سلام خسته نباشید ارس‌پارگی رباط انگشتان اول ودوم و سوم پا چقدر میشه
توسط
سلام من پارسال صدمه دیدم ایا دیه به نرخ پارسال حساب میشه یا امسال
توسط
سلام ببخشید می شود دیه را حساب کنید
ماه حرام بوده است سال 1400
1)تورم بینی
۲)جراحت(دامیه)بینی؛گونه راست
۳)تورم وکبودی گونه راست
۴)کبودی تورم اطراف چشم راست
۵)لقی ورشکستگی به میزان حدود ده درصد از قسمت نمایان دو دندان قدامی

۶)لقی وشکستگی به میزان حدود پنج درصد از قسمت نمایان دندان

۷)خون ریزی متوسط زیر ملتحمه چشم راست .
توسط
من تصادف کردم خودم راننده هستم زدم به دیوار حالا ۲تاازمهره های کمرم شکسته و همچنین فک بالا وپایینم شکسته و کمی جراحت در بدنم دارم لطفا لطف کنیین بهم بگین چقدر بیمه به بنده تعلق میگیره
توسط
سلام وقت بخیریه دستم ۵تا چاقوسطحی دست دیگم کبودی دوتا ران پام هم کبودی وتورم داره میخواستم بدونم دیم چگونه محاسب میشه
توسط
سلام   
من سال 99 تصادف کردم اما رای دادگاه سال 1400 صادر شده
مبنای محاسبه سال 1400 میشه ؟
اگر هزینه های درمان توی رای قید نشده باشه آیا بیمه هزینه ها رو پرداخت میکنه ؟
سوال شده اکتبر 19, 2021 در بیمه خودرو و دیه توسط بی نام سلام یک چهلم دیه کامل چقدر میشود
توسط
سلام دو صدم دیه کامل چقد میشه
توسط
سلام خسته نباشید سه دهم درصد دیه کامل انسان چقد میشه شکستگی دارم روی سرم حدود ۱۰تابخیع خورده چند جا از بدنمم کبودی دارم
توسط
سلام دیه نیم درصد دیه کامل با پانزده صدم درصد دیه کامل چقد میشه ممنون
توسط
سلام نیم درصد دیه چقدر است ممنون میشم
توسط
سلام دیه اگر 480ملیون باشه نیم درصدمیشه  دو ملیونو چهارصد هزار تومان
توسط
سلام وقت بخیر
 دیه زیر یک دهم ویا بیشتر از آن موثر است یعنی چه؟؟
توسط
۱:یک سوم از یک دوم دیه کامل+چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل+۸درصد+پنج صدم دیه کامل چقدر میشود ممنون میشم جواب بدید؟؟؟؟
توسط
سلام، خواستم ببینم شکستگی ران پا ورشکستگی 5تا دندهاهم چقدر دیه می‌شود.
توسط
1 کبودی پل بینی.زیر چشم راست. ساعد چپ. پشت دست چپ. پشت پای چپ. زانو چپ.  سائیدگی سمت راست پیشانی.ساق پای راست. 2 کبودی بند میانی انگشت سوم دست راست. 3 سیاه شدن دندان 1.1 جلو یعنی تخت
توسط
سلام خسته نباشید نطریه دکتر پزشکی قانون این بود       یک شکستگی بینی با جابه جایی    دو خراشیدگی پل بینی حارصه    سوم کبودی لاله گوش  میشه بدونم میزان دیه تایین شده چقدر است البته لازمه که بگم این مال جلسه اول دکترم بوده آیا باز هم باید برم دکتر یا همین نطر اول کافیه از وقتی که میزارید متشکرم .
توسط
سلام بنده تصادف کردم دست چپم شکسته ۲ انگشت دست چپم شکسته فکم شکسته گونم شکسته ۲ تا از دندون های کناری سمت چپم شکسته چند درصد دیه میاد و چه قدر میشه
توسط
سلام وقت بخیر
برای من ابلاغیه اومده که دیه تعیین شده و نوشته
شش فقره دو درصد از یک سوم از یک دهم دیه کامل
یعنی چی این و چقدر میشه ممنون میشم جواب بدید
توسط
سلام ببخشید    ده درصد ازیک چهلم دیه کامل انسان چقدر میشه
توسط
میشه یکی لطفا راهنمایی کنه مقدار این ديه چقدر میشه؟1 -يک و
نيم درصد ديه کامل بابت ارش متالحمه قدام سمت راست قفسه سينه 2 -يک درصد ديه کامل بابت حارصه سمت راست
صورت 3 -يک درصد ديه کامل بابت حارصه پائين ساعد چپ و قدامی ساق پای چپ 4 -دو و نيم درصد ديه کامل بابت
موضحه بازوی راست 5 -چهار پنجم از يک پنجم از يک دوم ديه کامل بابت شکستگی ثلث تحتانی استخوان بازوی راست
که به وسيله تثبيت کننده خارجی و داخلی تثبيت شده و بطور مطلوب التيام يافته است 6 -پنج درصد ديه کامل بابت آسيب
نسج نرم بازوی راست به دليل تعبيه ابزار ارتوپدی خارجی و داخلی 7 -يک و چهار دهم درصد ديه کامل بابت ارش آسيب
عصب زند اعلی بازوی راست که نقص عضو محسوب می شود
توسط
باسلام
لطفا جواب سوال من رو هم بدید ممنون
در تاریخ ۳۰ شهریور امسال تصادف کردم با موتور مقصر شدم
الان‌پرونده بسته شد و رای صادر شده
شکستگی استخوان ران،مورد عمل جراحی تحت تعبیه ابزار ارتوپدی که به صورت مطلوب التیام یافته و حارصه انگشت دوم دست راست که به سایر جراحت اضافه می گردد دیه مقدر دارند.
و اینکه کار شناس بیمه میگه چون شما مقصر هستی به لحاظ قانون دیه به شما تعلق نمیگیره و طبق قرداد بیمه نامه ای که در سال مهر ۹۹ خریده شده غرامت با فرمول تعیین در صد دیه با نرخ دیه سال ۹۹ ۳۳۰م تعلق میگیره یعنی ۱درصد *۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان (۳۳.۱۶۰.۰۰=۳.۳۰۰.۰۰۰*۱۰.۰۵) در صورتی ۲۰ روز بعد تصادف بیمه نامه تمدید شد یعنی ۲۰روز دیر تر اتفاق استفاده بود می‌شد ۱درصد *۴.۸۰۰.۰۰تومان
بهر حال خواهش میکنم درصد دیه با توجه به رای پزشکی قانونی رو اعلام کنید
سپاس
توسط
سلام خسته نباشید.بنده سال ۱۴۰۰ تصادف کردم واواسط برج ۱۲ پزشک قانونی مقدار دیه ابلاغ کرده و پرونده دادگاه میفته برا سال ۱۴۰۱.آیا پرداخت دیه به نرخ ۱۴۰۱ محاسبه میشود؟؟؟؟؟؟
ممنون میشم پاسخ بدید
توسط
سلام.شکستگی.لگن.چنددرصدسال.۹۹تصادف.کردم.پزشک.قانونی.زده.۸درصدمیشه.راهنمای.کنی.من.راازبیمه.زنگ.میزنن.میگه.بیارضاعت.نامه.راامضاکن.نرفتم.گفتم.اونای.که.خرج.کردم.چی.
توسط
میتونید تو‌پیج زیر تو ایسنتاگرام محاسبه دیه کنید
mohasebe_diye
توسط
بلی،، دیه بر اساس سال پرداخت محاسبه میگردد..
توسط
سلام خسته نباشید . صورت  . گردن . زانوی راست . مچ دست راست . انگشت ۵ چپ . ساعد چپ من با قمه مورد ضرب و جرح گرفته . و مفصل زانوم آسیب دیده  . تاندون های دست چپ و راست  شکستگی انگشتم و مچ دستم  . میخواستم بدونم قبل از پزشک قانونی چطوری میتونم بدونم حدودا دیم چقدر میشه؟
توسط
Thanks for the info
توسط
Thank you very much for detailed information
توسط
Thanks for providing information
توسط
Thank you valuable information
توسط
Thank you very much for the information
توسط
Information received thanks
توسط
Большое спасибо за подробную информацию
توسط
Спасибо за информацию
توسط
Thanks a lot for the information
توسط
Thanks for the info, I've been looking for it for a long time. https://www.askandyaboutclothes.com/members/mostbetaze45site.251503/#about
توسط
Thanks for this information
توسط
Thanks for the info, it helped me make the right decision. <a href="https://pagesafrik.info/bonus-1xbet/">1xbet</a>
توسط
Thanks for the information
سوال شده ژوئیه 11, 2023 در بیمه خودرو و دیه توسط **** مبلغ دیه چقدر است
توسط
GreatWin is an internet-based gambling site known for its wide range of game options and easy-to-use interface. With AwesomeWin, players can enjoy a smooth gaming session from the convenience of their houses. The GreatWin.am <a href="https://goodwin-am.com/de/">goodwin.am cazino</a> and GreatWin gambling establishment provide a wide variety of popular gambling game options, including slots, card games, and live dealer options. GoodWin's commitment to fair play and player safety ensures that gamblers can experience their favorite game options with peace of mind. Whether you prefer the excitement of slot machines or the tactical challenge of poker, GoodWin Casino has something for everyone.
توسط
<a href="https://uptovigrascards.com/">cialis definition</a>
توسط
پرداخت هزینه قبل از مشاوره در مورد سوالات دیه به مبلغ 55 هزار تومان به شماره کارت 5892101342502727 و تماس با شماره های 09148744369-09357274935 مشاوره حقوقی و تخصصی آنلاین.برگه پزشک قانونی در مورد محاسبه دیه ،اشکالات، اعتراضات،رای دادگاه  و ... را می توانید از روبیکا،ایتا،واتساپ،بله و یا هر وسیله ارتباطاتی دیگر به شماره همراه اول ارسال نمایید و در اسرع وقت به صورت دقیق محاسبه و ارسال می گردد و بعد از ارسال می توانید تماس گرفته و از 20 دقیقه مشاوره رایگان حقوقی  هم برخوردار باشید.قبل از مشاوره هزینه را واریز و پیام یا فیش واریز ی را ارسال نمایید. جواب به زبان خودتان ترکی،فارسی،لری،انگلیسی امکان پذیر می باشد.
توسط
<a href="https://furosemidenext.com/">alternative to furosemide</a>
توسط
<a href="https://lisinoprilone.com/">lisinopril what is it for</a>
توسط
توسط
<a href="https://zoloftnew.com/">can you od on zoloft</a>
توسط
<a href="https://lasixan.com/">lasix to torsemide conversion</a>
توسط
توسط
<a href="https://zithromaxeng.com/">buy generic zithromax</a>
توسط
توسط
توسط
<a href="https://cephalexininfo24.com/">cephalexin 500mg cost without insurance</a>
توسط
توسط
<a href="https://amoxicillininfo24.com/">does amoxicillin help with a uti</a>
توسط
<a href="https://bactrimrbv.com/">will bactrim help a sinus infection</a>
توسط
<a href="https://cephalexinfds.com/">does cephalexin affect birth control</a>
توسط
<a href="https://ciprofloxacinbtg.com/">can you take metronidazole and ciprofloxacin together</a>
توسط
<a href="https://bactrimqwx.com/">can bactrim treat chlamydia</a>
توسط
<a href="https://cephalexininfo24.com/">cephalexin oral suspension</a>
توسط
<a href="https://gabapentinneurontininfo.com/">is gabapentin used for anxiety</a>
توسط
<a href="https://escitalopraminfo24.com/">fluoxetine vs escitalopram</a>
توسط
توسط
<a href="https://depakoteinfo.com/">valproic acid depakote</a>
توسط
<a href="https://ddavpinfo.com/">ddavp and renal failure</a>
توسط
<a href="https://cozaarinfo.com/">cozaar generic date</a>
توسط
<a href="https://citalopraminfo.com/">can i take viagra with citalopram</a>
توسط
توسط
<a href="https://ddavpinfo.com/">ddavp water retention</a>
توسط
<a href="https://cozaarinfo.com/">cozaar diovan conversion</a>
توسط
توسط
<a href="https://diclofenacinfo.com/">diclofenac na 1% top gel</a>
توسط
توسط
توسط
<a href="https://infoeffexor.com/">best time to take effexor medication</a>
توسط
<a href="https://flexerilinfo.com/">can i take flexeril with tramadol</a>
توسط
<a href="https://infocontrave.com/">contrave experience reddit</a>
توسط
<a href="https://flomaxinfo.com/">flomax ejaculatory dysfunction</a>
توسط
توسط
<a href="https://aripiprazoleinfo.com/">aripiprazole side effects nhs</a>
توسط
<a href="https://aspirininfo.com/">aspirin walgreens</a>
توسط
توسط
<a href="https://celebrexinfo.com/">can i take tylenol with celebrex</a>
توسط
توسط
<a href="https://augmentininfo.com/">does augmentin treat bronchitis</a>
توسط
<a href="https://bupropioninfo.com/">is bupropion wellbutrin</a>
توسط
توسط
<a href="https://infoashwagandha.com/">how long does ashwagandha take to work</a>
توسط
Actum atque tractatum — Сделано и обсуждено.
توسط
<a href="https://celexainfo.com/">allergic reaction to celexa</a>
توسط
<a href="https://infobuspar.com/">valium and buspirone</a>
توسط
<a href="https://infoactos.com/">actos anvisa</a>
توسط
<a href="https://infosemaglutide.com/">does tricare cover semaglutide</a>
توسط
توسط
<a href="https://infoabilify.com/">abilify and lexapro</a>
توسط
<a href="https://remeroninfo.com/">zoloft and remeron</a>
توسط
<a href="https://robaxininfo.com/">robaxin contraindications</a>
توسط
<a href="https://protonixinfo.com/">is protonix otc</a>
توسط
توسط
<a href="https://remeroninfo.com/">remeron vs zoloft</a>
توسط
توسط
توسط
Qalib nömrələr necə müəyyən olunur?, 10 Lotto Online platformasında <a href="https://10lottoonline.com/">online loto oynamaq</a> qalib nömrələrin necə təyin edildiyi və bu prosesin necə işlədiyi haqqında məlumat verir. Bu, istifadəçilərə lotereya oyununun adilliyətini və nəticələrin ədalətli bir şəkildə təyin edildiyini göstərir və onların güvənini artırır.
توسط
توسط
<a href="https://sitagliptininfo.com/">bnf sitagliptin</a>
توسط
<a href="https://tamsulosininfo.com/">tamsulosin generic walmart</a>
توسط
<a href="https://venlafaxineinfo.com/">venlafaxine for anxiety reviews</a>
توسط
توسط
توسط
<a href="https://zyprexainfo.com/">can you get high off zyprexa</a>
توسط
<a href="https://wellbutrininfo.com/">is it dangerous to drink while taking wellbutrin</a>
توسط
<a href="https://zofraninfo.com/">can i take zofran and pepcid together</a>
توسط
<a href="https://zyprexainfo.com/">zyprexa reviews depression</a>
توسط
<a href="https://zetiainfo.com/">zetia manufacturer coupons</a>
توسط
<a href="https://zofraninfo.com/">zofran dosage rxlist</a>
توسط
10 Lotto Online-ın qaydalarını <a href="https://10lottoonline.com/">10line loto jackpot</a> və təlimatlarını öyrənməklə oyun prosesində özünüzü daha çox yüksəltə bilərsiniz. Müqayisəli təhlil etməklə 10 Lotto və ənənəvi lotereya sistemləri arasında fərqi bilərsiniz.
توسط
توسط
<a href="https://levv24.com/">levitra 10mg online</a>
توسط
<a href="https://cill24.com/">cialis 5mg no prescription</a>
توسط
توسط
<a href="https://ciiialiis.com/">tadalafil combitic</a>
توسط
<a href="https://levv24.com/">cheapest generic levitra</a>
توسط
<a href="https://cill24.com/">tadalafil 5mg once daily</a>
توسط
<a href="https://leviiitra.com/">buy levitra 5mg</a>
توسط
<a href="https://silden24.com/">how to get sildenafil</a>
توسط
<a href="https://pharmaaacy.com/">viagra online us pharmacy</a>
توسط
<a href="https://sildenafffil.com/">how does sildenafil work</a>
توسط
توسط
<a href="https://silden24.com/">sildenafil duration of action</a>
توسط
<a href="https://pharmaaacy.com/">great rx pharmacy</a>
توسط
توسط
<a href="https://phr247.com/">clonazepam pharmacy price</a>
توسط
Играйте в <a href="https://livecrazytime.com">статистика crazy time</a> с уверенностью и решительностью, зная, что каждый спин приносит шанс на большой выигрыш! Ваша удача ждет вас за следующим углом!
توسط
<a href="https://tadafi.com/">maxim peptide tadalafil citrate</a>
توسط
<a href="https://vaaardenafil.com/">tadalafil vs vardenafil</a>
توسط
<a href="https://tadalafffil.com/">sildenafil vs tadalafil which is better</a>
توسط
<a href="https://varden24.com/">vardenafil brand name</a>
توسط
توسط
<a href="https://tadafi.com/">what is tadalafil liquid</a>
توسط
<a href="https://rxpharmsso.com/ ">pharmacy rx solutions</a>
توسط
<a href="https://gopharmlid.com/ ">clomid pharmacy</a>
توسط
<a href="https://pharmseo24.com/ ">Viagra Gold</a>
توسط
<a href="https://pharmkbs.com/ ">mexican xanax pharmacy</a>
توسط
توسط
توسط
توسط
توسط
قبل توسط
قبل توسط
قبل توسط
0 امتیاز
توسط
سلام   من  ۴ تا از انگشتای  پام  

با شان سمت  راست  شکسته  

با کبودی زیر چشم  

خواستم ببینم دیه چقد میشع؟؟؟
توسط
۱۲درصد به نرخ روز پرداخت
توسط
در مورد نقص عضو هم شامل ماه حرام می شود پس در دو مورد فوت و نقص عضو
توسط
از کار افتادن پایراستمعلولیت وارکادرافتادگی کار نکردن انگستانپام
توسط
پرداخت هزینه قبل از مشاوره در مورد سوالات دیه به مبلغ 55 هزار تومان به شماره کارت 5892101342502727 و تماس با شماره های 09148744369-09357274935 مشاوره حقوقی و تخصصی آنلاین.برگه پزشک قانونی در مورد محاسبه دیه ،اشکالات، اعتراضات،رای دادگاه  و ... را می توانید از روبیکا،ایتا،واتساپ،بله و یا هر وسیله ارتباطاتی دیگر به شماره همراه اول ارسال نمایید و در اسرع وقت به صورت دقیق محاسبه و ارسال می گردد و بعد از ارسال می توانید تماس گرفته و از 20 دقیقه مشاوره رایگان حقوقی  هم برخوردار باشید.قبل از مشاوره هزینه را واریز و پیام یا فیش واریز ی را ارسال نمایید. جواب به زبان خودتان ترکی،فارسی،لری،انگلیسی امکان پذیر می باشد.
توسط (12.9هزار امتیاز)
نه میلیون با دیه امسال
0 امتیاز
توسط
۲درصد دیه کامل چغدر میشه
توسط
سلام  اگه در ماه حرام راشه ۱۰۲۵۰۰۰۰ واگه در ماه عادی باشه ۷۷۰۰۰۰۰ میشه
توسط
دودرصد دیه کامل انسان چقدر است پرده گوشم پاره است
توسط
12/000/000 تومان
توسط
پرداخت هزینه قبل از مشاوره در مورد سوالات دیه به مبلغ 55 هزار تومان به شماره کارت 5892101342502727 و تماس با شماره های 09148744369-09357274935 مشاوره حقوقی و تخصصی آنلاین.برگه پزشک قانونی در مورد محاسبه دیه ،اشکالات، اعتراضات،رای دادگاه  و ... را می توانید از روبیکا،ایتا،واتساپ،بله و یا هر وسیله ارتباطاتی دیگر به شماره همراه اول ارسال نمایید و در اسرع وقت به صورت دقیق محاسبه و ارسال می گردد و بعد از ارسال می توانید تماس گرفته و از 20 دقیقه مشاوره رایگان حقوقی  هم برخوردار باشید.قبل از مشاوره هزینه را واریز و پیام یا فیش واریز ی را ارسال نمایید. جواب به زبان خودتان ترکی،فارسی،لری،انگلیسی امکان پذیر می باشد.
توسط (12.9هزار امتیاز)
دیه در ماه حرام و عادی فرق ندارد جواب را درست توضیح دهید.
0 امتیاز
توسط
سلام یک ونیم درصد دیه انسان چقدر میشه
توسط
ببخشید دو نیم درصد دیه کامل میشه چقد ممنون
توسط
دو نیم درصد دیه کامل میشه 12/000/000 تومان
توسط
ببخشید میخواستم بدونم دیه این چقدرمیشه 1یک دهم دیه کامل بابت شکستی استخوان بینی که بدون عیب بهبودیافته است 2_دوهزارم دیه کامل بابت ارش الحبنایه تورم
توسط
پرداخت هزینه قبل از مشاوره در مورد سوالات دیه به مبلغ 55 هزار تومان به شماره کارت 5892101342502727 و تماس با شماره های 09148744369-09357274935 مشاوره حقوقی و تخصصی آنلاین.برگه پزشک قانونی در مورد محاسبه دیه ،اشکالات، اعتراضات،رای دادگاه  و ... را می توانید از روبیکا،ایتا،واتساپ،بله و یا هر وسیله ارتباطاتی دیگر به شماره همراه اول ارسال نمایید و در اسرع وقت به صورت دقیق محاسبه و ارسال می گردد و بعد از ارسال می توانید تماس گرفته و از 20 دقیقه مشاوره رایگان حقوقی  هم برخوردار باشید.قبل از مشاوره هزینه را واریز و پیام یا فیش واریز ی را ارسال نمایید. جواب به زبان خودتان ترکی،فارسی،لری،انگلیسی امکان پذیر می باشد.
توسط (12.9هزار امتیاز)
سیزده میلیون پانصد
0 امتیاز
توسط
سلام سال ۹۹باموتورتصادف کردم دیه سال۱۴۰۰به من تعلق می گیره یا۹۹؟

شکستگی ساق پای چپ استخوان درشت واستخوان نازک همراه باخوردشدگی وپلاتین ۸عددپین و۲۲بخیه پیشانی چقدردیه به من تعلق می گیرد
توسط
سلام من برج 9تصادف کردم چند مورد شکستگی زخم اینا داشتم الآنم نامه پزشک قانونی دارم همه رونوشته تاید شدن ماشین بیمه ایران شما میتونید محاصبش کند ممنون میشم
توسط
شکستگی بینی وجابجایی 60/000/000 تومان
یک نیم ارش= 9/000/000 تومان
جمـعا میشه 69/000/000  تومان
توسط
با لرود؛
اساسا دیـه زمان پرداخت هر سالی باشد، بر اساس همان سال پرداخت محاسبه و پرداخت میگردد..
توسط
پرداخت هزینه قبل از مشاوره در مورد سوالات دیه به مبلغ 55 هزار تومان به شماره کارت 5892101342502727 و تماس با شماره های 09148744369-09357274935 مشاوره حقوقی و تخصصی آنلاین.برگه پزشک قانونی در مورد محاسبه دیه ،اشکالات، اعتراضات،رای دادگاه  و ... را می توانید از روبیکا،ایتا،واتساپ،بله و یا هر وسیله ارتباطاتی دیگر به شماره همراه اول ارسال نمایید و در اسرع وقت به صورت دقیق محاسبه و ارسال می گردد و بعد از ارسال می توانید تماس گرفته و از 20 دقیقه مشاوره رایگان حقوقی  هم برخوردار باشید.قبل از مشاوره هزینه را واریز و پیام یا فیش واریز ی را ارسال نمایید. جواب به زبان خودتان ترکی،فارسی،لری،انگلیسی امکان پذیر می باشد.
توسط (12.9هزار امتیاز)
زمان رداخت ملاک است.
پرداخت هزینه قبل از مشاوره در مورد سوالات دیه به مبلغ 55 هزار تومان به شماره کارت 5892101342502727 و تماس با شماره های 09148744369-09357274935 مشاوره حقوقی و تخصصی آنلاین.برگه پزشک قانونی در مورد محاسبه دیه ،اشکالات، اعتراضات،رای دادگاه  و ... را می توانید از روبیکا،ایتا،واتساپ،بله و یا هر وسیله ارتباطاتی دیگر به شماره همراه اول ارسال نمایید و در اسرع وقت به صورت دقیق محاسبه و ارسال می گردد و بعد از ارسال می توانید تماس گرفته و از 20 دقیقه مشاوره رایگان حقوقی  هم برخوردار باشید.قبل از مشاوره هزینه را واریز و پیام یا فیش واریز ی را ارسال نمایید. جواب به زبان خودتان ترکی،فارسی،لری،انگلیسی امکان پذیر می باشد.

سوالات مشابه

...