0 امتیاز
203k بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط

با سلام. بر اساس بخشنامه ابلاغی دیه 1400، ممکنه جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 را در اختیار بگذارید؟

5 پاسخ

+1 امتیاز
توسط
ویرایش شده توسط
 
بهترین پاسخ

با سلام. جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 (به تومان) به شرح زیر است:

دیه کامل در ماه غیرحرام۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، رجب)۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۱)

شرحمبلغشرحمبلغ
یک دینار شرعی۴۸۰.۰۰۰یک و نه دهم درصد دیه کامل۹.۱۲۰.۰۰۰
یک درهم شرعی۴۸.۰۰۰دو درصد دیه کامل۹.۶۰۰.۰۰۰
یک نفر شتر۴.۸۰۰.۰۰۰دو نیم درصد دیه کامل۱۲.۰۰۰.۰۰۰
یک ده هزارم دیه کامل۴۸.۰۰۰سه درصد دیه کامل۱۴.۴۰۰.۰۰۰
یک هزارم دیه کامل۴۸۰.۰۰۰سه و نیم درصد دیه کامل۱۶.۸۰۰.۰۰۰
یکصدم دیه کامل (یک درصد)۴.۸۰۰.۰۰۰چهار درصد دیه کامل۱۹.۲۰۰.۰۰۰
نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۲.۴۰۰.۰۰۰چهار و نیم درصد دیه کامل۲۱.۶۰۰.۰۰۰
یک دهم درصد۴۸۰.۰۰۰پنج درصد دیه کامل۲۴.۰۰۰.۰۰۰
دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰.۰۰۰پنج و نیم درصد دیه کامل۲۶.۴۰۰.۰۰۰
سه دهم درصد دیه کامل۱.۴۴۰.۰۰۰شش درصد دیه کامل۲۸.۸۰۰.۰۰۰
چهار دهم درصد دیه کامل۱.۹۲۰.۰۰۰شش و نیم درصد دیه کامل۳۱.۲۰۰.۰۰۰
پنج دهم درصد دیه کامل۲.۴۰۰.۰۰۰هفت درصد دیه کامل۳۳.۶۰۰.۰۰۰
شش دهم درصد دیه کامل۲.۸۸۰.۰۰۰هفت و نیم درصد دیه کامل۳۶.۰۰۰.۰۰۰
هفت دهم درصد دیه کامل۳.۳۶۰.۰۰۰هشت درصد دیه کامل۳۸.۴۰۰.۰۰۰
هشت دهم دصد دیه کامل۳.۸۴۰.۰۰۰هشت و نیم دصد دیه کامل۴۰.۸۰۰.۰۰۰
نه دهم درصد دیه کامل۴.۳۲۰.۰۰۰نه درصد دیه کامل۴۳.۲۰۰.۰۰۰
یک درصد دیه کامل۴.۸۰۰.۰۰۰نه و نیم درصد دیه کامل۴.۵۶۰.۰۰۰
یک و یک دهم درصد دیه کامل۵.۲۸۰.۰۰۰ده درصد دیه کامل۴۸.۰۰۰.۰۰۰
یک و دو دهم درصد دیه کامل۵.۷۶۰.۰۰۰نصف (یک دوم) دیه کامل۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و سه دهم درصد دیه کامل۶.۲۴۰.۰۰۰ثلث (یک سوم) دیه کامل۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و چهار دهم درصد دیه کامل۶.۷۲۰.۰۰۰ربع (یک چهارم) دیه کامل۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و پنج دهم درصد دیه کامل۷.۲۰۰.۰۰۰خمس (یک پنجم)۹۶.۰۰۰.۰۰۰
یک و شش دهم درصد دیه کامل۷.۶۸۰.۰۰۰چهارپنجم از یک پنجم دیه کامل۷۶.۸۰۰.۰۰۰
یک و هفت دهم دصد دیه کامل۷.۱۶۰.۰۰۰چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸.۴۰۰.۰۰۰
یک و هشت دهم درصد دیه کامل۸.۶۴۰.۰۰۰یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹.۶۰۰.۰۰۰
یک دوم از یک دهم دیه کامل۲۴.۰۰۰.۰۰۰

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۲)

حارصه (یک شتر)۴.۸۰۰.۰۰۰دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار)۹.۶۰۰.۰۰۰
دامیه (دو شتر)۹.۶۰۰.۰۰۰دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار)۱۹.۲۰۰.۰۰۰
متلاحمه (سه شتر)۱۴.۴۰۰.۰۰۰دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح در آن پیدا نشده است. فرقی بین دختر و پسر نیست (یکصد دینار)۴۸.۰۰۰.۰۰۰
سمحاق (چهار شتر)۱۹.۲۰۰.۰۰۰دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار)۳۸.۴۰۰.۰۰۰
موضعه (پنج شتر)۲۴.۰۰۰.۰۰۰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد نصف دیه کامل مرد مسلمان)۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
هاشمه (ده شتر)۴۸.۰۰۰.۰۰۰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل)۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
منقله (پانزده شتر)۷۲.۰۰۰.۰۰۰دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۲۸.۸۰۰.۰۰۰
مأمومه (سی و سه شتر)۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰دیه اعضای جفتی مانند چشم، گوش، دست و پاهر یک ۵۰ و هر دو ۱۰۰ درصد
جائفه (ثلث دیه کامل)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰شکستگی استخوانیک پنجم دیه عضو
دامغه (ثلت دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشک قانونی تعیین می گردد)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰خرد شدن استخوانیک سوم دیه عضو
سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار۲.۸۸۰.۰۰۰شکستگی بینی۴۷ میلیون و ۸۵۰ هزار
کبود شدن صورت (سه دینار)۱.۴۴۰.۰۰۰دیه بخیه (به نظریه پزشک قانونی بستگی دارد).....
سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار)۱.۴۴۰.۰۰۰شکستگی دنده محیط بر قلب حدوداً۱۱ میلیون و ۹۶۳ هزار
سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار)۱۲۰.۰۰۰

تهیه و تنظیم جدول محاسبه دیه سال ۱۴۰۰: حسن بصیری هریس

توسط
سلام بنده تصادف کردم
ولی فقط گردنم ضرب دیده وکبودی بالای ابرو وارنج دستم داشتم
پزشک قانونی 1درصد برای گردنم زده ما بقیشو گفته قاضی تائین کنه ...چقدر میشه ایا
توسط
200 هزار تومان
توسط
سلام وقت بخیر
پزشک قانونی برای همسر ۵۰صدم درصد دیگه بریدن چقدر میشه مبلغش با توجه به دیه۱۴۰۰؟
توسط
نمایش از نو
سلام لطفا میشه حساب کنید
۴درصد دیه کامل
۱درصد دیه کامل
نیم درصد دیه کامل
۱ و نیم هزارم دیه کامل
۳تا نیم درصد دیه کامل
پانزده صدم دیه کامل
ممنونم
توسط
سلام دیه ی من سال نود و نه،سی و سه ملیون محاسبه شده است!باتوجه به اعتراض متهم و رد از طرف دادگاه تجدید مظر آیا مقدار دیه من افزایش پیدا میکنه،اگر بله چه مقدار؟؟؟
توسط
سلام برادر ناراحت نباش 2400000 دو میلیون و چهارصد هزار تومان است
توسط
سلام من سال نود وسه تصادف کردم .وقطع نخاع کمری شدم .از کمر ب پایین ..چند تا دیعه کامل میشه .و دوتا دنده شکسته .
توسط
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
توسط
2400000 تومان
توسط
سلام وقت بخیر،،،نیم درصد ویک ونیم هزارم و سه دهم درصد به نرخ روز چ مغلغی میشود ؟؟؟؟
توسط
نوزده ونیم هزارم دیه و سه درصد و یک دهن درصد دیه چ مبلغی می شود.....؟..
توسط
ویرایش شده
سلام و خسته نباشید
من سه تا  از انگشتان پاه راستم شکسته انگشت شستم
کاملا له شده و دو  انگشت کناریش  از کمر شکسته پام کبود شده و ورم کرده انگشت شستم رو سه تا پیم گذاشته ان میخواستم بدونم دیه من چقدر میشه؟؟؟؟ لطفا جواب بدین متشکرم
توسط
سلام . در رفتگی لگن و و کمی زخم شدن ساق همان پا توسط تصادف ماشین حدودا چند درصد میشه؟
توسط
سلام  خسته نباشید رای بنده به عنوان مقصر آخر بهمن 99 صادر شده ولی به اجرای احکام بعد عید 1400 امده الان دیه باید از سال 99 حساب بشه یا 1400
توسط
با سلام،45٬600٬000 ریال
توسط
69٬600٬000 ریال
توسط
سلام یک انگشت گوچگ شکسته دستم. 5ساعت اتاق جراحی بودم. مهر کمر شکسته.یک پا سمت چپم ازموچ رباطش اسیب جدی دیده.
توسط
سلام ببخشید قطع شدن یک بند از انگشت شست دست چپ وانگشت اشاره ازبنده دوم قطع شده وپیوند زده شده ولی نصف استخوان ندارد وانگشت ازبنده دوم تکان داده نمیشود لطفاً بگین چند درصد تعلق میگیرد ممنونم
توسط
سلام دیه دوتا دنده شکسته با زخم لاله گوش چند درصد و چقدر میشه
توسط
سلام تزریق اشتباه زیر چشمم داشته ام و برای تخلیه به بینایی چشمم صدمه میرسه در کمیسیون پزشکی اول ده درصد دیه کامل نوشتن در کمیسیون پزشکی ۵ نفره جواب هنوز اعلام نشده در ضمن زیر چشم هام بعد از دوسال ورم داره و مثل تاول هست بنظرتون دیه رو چند درصد افزایش میدن؟
توسط
سلام من رفتم پزشک قانونی ۱۳ قسمت بدنم کبود شده  اما واسه تعیین دیه فقط چند تاشو برای دیه گفته  پس بقیش چی میشه ؟؟
توسط
سلام من از شیراز هستم بهتون پیام میدم چشم یک عضو واجب هست و تو نقض عضو شدی و دیه باید بیشتر از 10درصد باشه اصلا اصلا امکان نداره ک 10درصد هست 15درصد در سال 1400 مبلغ 82500هست رسیدگی کنید لطفا
توسط
آیا دوازده روزبه۱۴۰۰مانده رای صادرشده نرخ ۱۳۹۹ بیاواتساب کنن
توسط
سلام، دیه قطع شدن سه تا بند انگشت دست، که انگشتت وسط هست و گوشت از دست برداشتن 20تا بخیه خورده چقدر میشه
توسط
سلام ۳۳ درصد  دیه در سال ۱۴۰۰ چقدر است
توسط
سلام ۳۵درصد دیه درسال ۱۴۰۰چقدراست لطفا جواب میخوام
توسط
سلام.دیه بخیه صورت چنددرصده؟۵تا بخیه زیربینی و ۲تا بخیه زیرچشم.پامم کوفتگی و خراش سطحی داشته.کمرمم کوفتگی،البته دنبالچه فکنم آسیب دیده.سه تاخراش هم رو صورت داشتم بدون بخیه که خوب شده.جمعا چنددرصد و چه مبلغی میشه؟
سوال شده 30 مارس 2021 در بیمه خودرو و دیه توسط بی نام
نمایش از نو 30 مارس 2021
سیاه شدگی خلف پهلوی چپ چند درصد محاسبه میشود
توسط
سلام دیه شکستگی زانو چقدره ؟
توسط
۱۸درصد دیه کامل چقدر است
توسط
سلام دیه شکستگی ترقوه سمت چپ وکبودی دورچشم سمت چپ وشکستگی دنده وزخم شدن پشت کتف چقدرمیشه لطفاً
توسط
سلام دیه شکستگی ترقوه سمت چپ وکبودی دورچشم سمت چپ وشکستگی دنده وزخم شدن پشت کتف چقدر میشه لطفاً
توسط
۱۶درصد دیه در سال ۱۴۰۰ چقدر میباشد
توسط
سلام 44 درصددیه چقدرمیشه
توسط
سلام وقت بخیر
بنده مهره دوم کمرم شکسته و استخوان خاجی لگنم  و ۵ درصد هم برای صدمه به نسوج ستون فقراتمحاسبه کردند میخواستم ببینم برای شکستن مهره دوم و استخوان خاجی لگنم چقدر محاسبه میکنند
توسط
سلام ببخشید دیه شکستگی فک تحتانی راست چقدر هست؟
توسط
سلام ببخشید دیه شکستگی ران پا کودک چقدر هست
توسط
سلام .من .رو سگی در پارکینگ .خودرو های توقیفی .گاز گرفت .وجراحات سنگینی .بهم وارد شد .که .پزشکی قانونی ِجمعا .11 عدد دامیه .و 13 مورد حارصه .و 1یک مورد .متلاحمه .و 3 مورد کبودی .و .2 مورد  ارش  .درنظر گرفه است .میخواستم ببینم  ..مبلغ دیه بنده چقدر میشود .
توسط
سلام.من
12مورد .دامیه.
14 مورد حارصه .
1 موردمتلاحمه .
3 مورد .کبودی به قطر کف دست .
3 مورد هم ارش .اعضای دست و پا .
راز صادر گردیه ....جمع دیه من .چقدر میشه ؟
توسط
نمایش از نو
سلام
۷درصد(۷صدم)از دیه کامل بابت ارش صدمات محدودیت
حرکت شدید انگشت و پارگی رباط و قطع عصب انگشتان سوم و چهارم دست چپ و جراحت دامیه قفسه سینه  چقدر میشود ممنون میشم جواب بدید
توسط
ویرایش شده
دیه قطع تاندون اکستانسور ساعد ؟
توسط
میشه راهنمایی کنید مبلغ این چقدر میشه چون تو کلانتری گفتن ضرب در 3 اینا میکنین من موندم که اون جریانش چیه ولی تو نظریه پزشک قانونی اینو نوشته.
1_تورم سمت راست پیشانی(ارش تورم سه هزارم دیه کامل)
توسط
- سه درصد
 - دو درصد
-پنج درصد
- یک دهم درصد
_شش هزارم
-یک ونیم درصد
_یک درصد
- دو درصد
-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم- شش هزارم
-یک بیستم
-دو سوم از یک بیستم
-دو دهم درصد از دیه کامل
-پنجاه درصد از یک بیستم
-پنجاه درصد از دو سوم از یک بیستم دیه کامل سه دهم درصد ازدیه کامل
-ده درصد از دیه کامل
-یک درصد ازدیه کامل
-ده درصد دیه کامل
-چهاردرصد ازدیه کامل
توسط
سلام من چند نفر ریختن رو سرم
با چاقو زدن تو سرم
۷ سانت پاره شده و یک سانت فرو رفته
۶ تا بخیه بزرگ خورده
دیه این چقدر میشه
توسط
با سلام پزشکی قانونی واسه من زده ارش پارگی غضروف لاله گوش راست معدل سه درصد این چجوری محاسبه میشه
توسط
سلام.سر کار ساختمانی استخوان انگشت کوچیکم،بند دومش از دوجا شکسته واستخانش ازهم فاصله پیدا کرده وکبودی وخون مردگی داره.لطفا درصد دیشو بهم میگید
توسط
با سلام ببخشید من رمضان سال 1400 تصادف کردم و بیمه شخص ثالث مربوط به سال 1399 می باشد و بیمه شخص ثالث سال 1399 معادل 330 میلیون تومان است و بیمه شخص ثالث سال 1400 معادل 480 میلیون است ، سوال اینکه دیه من با کدوم مبلغ محاسبه می گردد؟
توسط
سلام ببخشید بچه همسایمون توی بازی سنگ خورده به چشمش ۲۰درصد بیناییشو از دست داده دیه چقد میشه؟البته هنوز ثابت نشده کار بچه ماست
توسط
مادرت گاییدن
توسط
سلام من پدرم فوت کرده پدر بررگم ومادر بزرگم زندس دوتا تا خاهر ی داداش دارم چهارتا بچه الان ۴۸۰ میلیون یک ششم ب منو خاهرا و پدر بزرگ مادر بزرگ میرسه یک هشتم ب مامان این یک هشتم و یک ششم چقد میشه از ۴۸۰ میلیون؟؟؟
توسط
سلام خسته نباشید. دیه انگشت های از کار افتاده دو و سه دست چقدر می شود؟
توسط
نمایش از نو
سلام من تصادف کردم بینیم شکسته گونه های زیر چشمم شکسته  چشم سمت چپم شکسته گردن پاره شده بخیه زدن نزدیک شاهرگم بعد میخاستن فک عملم کنند خون تو پام لخته شده کارم عقب افتاد کاسه چشمم که شکسته چشمم یه مقدار گود افتاده و دو تا دنده های سمت راستم هم شکسته ممنون میشم بگید دیه اینا چقدر میشه ممنون تشکر
توسط
من مادرت رووو
 گاییدم
توسط
سلام دیه 3درصدچقدمیشه
توسط
دستم شکسته. عمل شده .16سالمه .گفتن 3درصد.حالا3درصد چقدرمیشه
توسط
توباید دیه ۳نفر مرد نامسلمان و ی نفر انسان هم ب خانوادت بدن تورو ببرن بندازن تو صحراهای قاره آفریقا بدون آب و غذا ب مدت۱۸ماه
توسط
عزیزم طبق دیه سال۱۴۰۰ حساب میشه،اگه بیمه مال۹۹باشه قبل از اتمام سال۹۹الحاقیه ی مقدار پول باید ب بیمه میداد تا ب سال جدید کامل دیه بدن اگه الحاقبه نگرفته بقیش از جیب خودش باید بده، دیه کاری ب پرداخت بیمه نداره
توسط
بقیه اش رفت زیر پرچم تو هم بداحترام پرچم ایست خبردار وایسا
توسط
سلام خسته نباشید ۳درصد دیگه در ماه رمضان چقدر میشه
توسط
۳۶ نیم درصد از دیه کل چند میشه
توسط
سلام میشه 19200000 = 640000000*03/
توسط
سلام وقتتون بخیر ده صدم و دو و نیم صدم و یک و نیم هزارم دیه کامل چقد میشه ممنون میشم جواب بدین
توسط
سلام خسته نباشید 4درصددیه کامله چقدراست
توسط
۱۹۲۰۰۰۰۰نوزده میلیون ودویست تومن
توسط
سلام وخسته  نباشی کمتر از یک دهم دیه کامل یعنی چقدر ایا منظوراز یک دهم، یک دهم درصد هست؟
توسط
سلام خسته نباشد من پسرم رو داخل کوچه چند بار اذیت کردن و میخواستم بهش آزار جنسی برسونن پسر همسایمون بود منم برای جلوگیری رفتم و دوتا سیلی زدم بهش میخواستم بدونم اگر که شکایت کنن چقدر باید دیه بدم
توسط
سلام دو نیم صدم دیع کامل چقد میشه؟
توسط
ریم د عزیزت میاست بگرتیه بتوپنیتشه
توسط
با سلام و خسته نباشید ۴.۵ درصد دیه کامل چقدر میشه
توسط
سلام.من.برج.۱۰/۹۹تسادف.کردم.لگنم.شکسته.بازانوم.میل.گزاشته.بودممیخاستم.دیه.به.من.چقدرتعلق.میگیرد
توسط
سلام.من.تصادف.کردم.لگنم.سکسته.بازانوم.پلاتین.داره.۲۵تابخیه.خورده.میخاستم.دیه.من.چقدرتعلق.میگیره
توسط
سلام من پام شکسته دوتا پلاتینم داخلشه چقدر دیه تعلق میگیره؟؟؟
توسط
سلام من سرم هفت بخیه خورده گوشمم ضربه خورده ولی پرده گوشم سالم  زده کبودی لاله گوش  چقدر دیم
توسط
يك ونيم هزارم ديه كامل چقدر ميشه
توسط
سلام ۲۰درصددیه دست چپ چقدمیشه
توسط
سلام دودهم درصد وهفت دهم درصد چقدرمیشه
توسط
با درود..
دوست عزیز؛ ۱۸ درصد دیه کامل میشه=
۸۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان
توسط
با درود..
گواهی های پزشکی قانونی شما بایستی ملاحظه و سپس اظهار نظر گردد..

برای رزرو مشاوره حقـوقی و یا انجام محاسبات دیـه و مهـریه و چک،، می توانیـد با شـماره تلفن 7565-961-0914 آقای صــادقی تماس و یا در واتسـاپ پیام بگـذارید..
توسط
درود بر شـما
یک هزارم دیه کامل میشه = ۴۸۰/۰۰۰ تومان
توسط
درود
دو دهم درصد از دیه کامل میشه =
 ۹۶۰/۰۰۰ ت
هفت دهم درصد از دیه کامل میشه =
 ۳/۳۶۰/۰۰۰ ت
توسط
درود..
دوست عزیز؛ میزان دیه شـما بستگی به اعلام میزان جراحات وارده در نظریه پزشکی قانونی داره،،
توسط
ویرایش شده
درود..
دوست عزیز؛ میزان دیه شـما بسـتگی به میـزان جراحات وارده در نظریه پزشکی قانونی شـما داره..
در صورت داشتن نظـریه پزشکی قانونی، آن را به روئت یک متخصص حقوقی برسانید..
توسط
درود..
دوست عزیز؛ ۳۶ درصد دیه کامل میشه =
172/800/000 تومان
توسط
ویرایش شده
با درود..
میـزان دیه صـرفا براساس نظـریه پزشکی قانونی تعیین میشه و دادگاه نیز،بر حسب نظـریه پزشکی قانونی اقدام به صدور حکم می کنه..

در صورت لزوم برای رزرو مشاوره حقـوقی آنلاین و یا انجام محاسـبات دیـه و مهریه و ... ،، می توانید با شـماره 7565-961-0914 آقای صــادقی تماس و یا در واتسـاپ پیام بگـذارید.
توسط
سلام خسته نباشید شکستگی استخوان ترقوه سمت راست ترمیم با پلاتین پارگی چونه و ابرو و زانو چقدر میشه
توسط
سلام سه هزارم دیه چقدر میشه
توسط
1,440,000تومان
توسط
سلام خسته نباشید من توی تصادف صربه به کمرم خورده نیم درصد بهم تعلق گرفته، نیم درصد چند نیشه
توسط
سلام دیه پارگی بازو (نمایان شدن استخوان)
و پارگی سر چقده
توسط
سلام ۱۵/نیم درصد از دیه کامل چقدرمیشه  و بهد از اومدن رای قطعی دادگاه چقدر زمان میبره تا بیمه مبلغ بده
توسط
دهی 1درصد زن چقدر است
توسط
۲۸ درصد چقدر میشه
توسط
سلام پرداخت یک نیم درصد دیه کامل بابت جراحت مچ دست چپ و دو درصد دیه کامل بابت ارش قطع عصب اولنار شاخه خطی دست چپ  واختلال می دست چپ به دنبال قطع شاخه حسی عصب اولنار چقدر میشه میشه بهم پاسخ بدید
توسط
سلام برای یه دعوا
هفت هزارم دیه کامل چقدرمیشه

دودرصددیه کامل چقدرمیشه
سوال شده 30 سپتامبر 2021 در بیمه خودرو و دیه توسط بی نام هفت هزارم دیه کامل چقدرمیشه
توسط
سلام خسته نباشید ارس‌پارگی رباط انگشتان اول ودوم و سوم پا چقدر میشه
توسط
سلام من پارسال صدمه دیدم ایا دیه به نرخ پارسال حساب میشه یا امسال
توسط
سلام ببخشید می شود دیه را حساب کنید
ماه حرام بوده است سال 1400
1)تورم بینی
۲)جراحت(دامیه)بینی؛گونه راست
۳)تورم وکبودی گونه راست
۴)کبودی تورم اطراف چشم راست
۵)لقی ورشکستگی به میزان حدود ده درصد از قسمت نمایان دو دندان قدامی

۶)لقی وشکستگی به میزان حدود پنج درصد از قسمت نمایان دندان

۷)خون ریزی متوسط زیر ملتحمه چشم راست .
توسط
من تصادف کردم خودم راننده هستم زدم به دیوار حالا ۲تاازمهره های کمرم شکسته و همچنین فک بالا وپایینم شکسته و کمی جراحت در بدنم دارم لطفا لطف کنیین بهم بگین چقدر بیمه به بنده تعلق میگیره
توسط
سلام وقت بخیریه دستم ۵تا چاقوسطحی دست دیگم کبودی دوتا ران پام هم کبودی وتورم داره میخواستم بدونم دیم چگونه محاسب میشه
توسط
سلام   
من سال 99 تصادف کردم اما رای دادگاه سال 1400 صادر شده
مبنای محاسبه سال 1400 میشه ؟
اگر هزینه های درمان توی رای قید نشده باشه آیا بیمه هزینه ها رو پرداخت میکنه ؟
سوال شده 19 اکتبر 2021 در بیمه خودرو و دیه توسط بی نام سلام یک چهلم دیه کامل چقدر میشود
توسط
سلام دو صدم دیه کامل چقد میشه
توسط
سلام خسته نباشید سه دهم درصد دیه کامل انسان چقد میشه شکستگی دارم روی سرم حدود ۱۰تابخیع خورده چند جا از بدنمم کبودی دارم
قبل توسط
سلام دیه نیم درصد دیه کامل با پانزده صدم درصد دیه کامل چقد میشه ممنون
0 امتیاز
توسط
سلام   من  ۴ تا از انگشتای  پام  

با شان سمت  راست  شکسته  

با کبودی زیر چشم  

خواستم ببینم دیه چقد میشع؟؟؟
توسط
نمایش از نو
سلطان تو باید مرده باشی دنبال دیه میگردی
توسط
بخیه ازوسط پیشانی تاگوشه چشم چپ وکبودی زیردوچشم وتورم شدیدزیرچشم چپ
توسط
سلام اگه
سه فقره یک صدم دیه کامل بابت سائیدگی(حارصه)کنار خارجی چشم،فوقانی لاله گوش و گونه چپ.
یک صدم دیه کامل بابتارش خراشیدگی(حارصه) چپ گردن
چهار فقره یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی خلف گردن،کبودی چد قدان قفسه سینه،کبودی زیر بغل راست و کبودی کنار خارجی قدامی مچ دست راست
توسط
اصغر الا داغلو 0912 841 2394
توسط
اصن روت شد بری شکایت کنی
اخه یک صدم و یک و نیم هزارم چیه دیگه رفتی برای شکایت
اگه بجاش کار میکردی چند برابرش گیرت میومد
0 امتیاز
توسط
۲درصد دیه کامل چغدر میشه
توسط
به عبارتی 9600000میلیون هزارتومان
توسط
سلام من ۴عدد حارصه
۲عدد حارصا کوچک
۲عدد کبودی
بر اثر تصادف به وجود آومد ممنون میشم بگید چطوریه محاسبه میشه
توسط
سلام ۱۲ درصد نیم دیه کامل زدن چقدر حساب میشه
توسط
سلام شصت میلیون میشه
توسط
سلام دیه مشت به سرو صورت و کبودی چقدر میشه حدودی؟
سوال شده 26 ژوئیه 2021 در بیمه خودرو و دیه توسط عموسعیدباعشق چهاروشش دهم درصد دیه کامل
توسط
سلام ۴درصد دیه کامل چقدر میشه
توسط
سلام دییه 4درصد صورت چقدر میشه ممنون میشم
توسط
با درود..
دوست عزیز؛ 4 درصد دیه کامل میشود= 19/200/00 تومن
توسط
با درود..
با درود..
میـزان دیه صـرفا براساس نظـریه پزشکی قانونی تعیین میشه و دادگاه نیز بر حسب نظـریه پزشکی قانونی اقدام به صدور حکم می کنه..
شما بایستی میزان درصد دیه تان را از،روی گواهی پزشکی قانونی اعلام نمایید، نه اینـکه صـرفا اعلام مشت خوردن به سرو صورت..
0 امتیاز
توسط
سلام یک ونیم درصد دیه انسان چقدر میشه
توسط
درود..
توجه داشـته باشـید که افزایش و تغلیظ میزان دیه در ماه حـرام ،، صـرفا در مورد دیه کامل ( فـوت ) مصـداق دارد، نه در دیه اعضـای بـدن..
توسط
سلام ببخشید میشه بگید دیه من چه قدر میشه چند درصد تعلق میگیرد
توسط
ویرایش شده
با درود..
میـزان دیه شما ارتباطی با ماه حرام و غیرحرام ندارد..
در صورت لزوم برای رزرو مشاوره حقـوقی آنلاین و یا انجام محاسـبات دیـه و مهریه و ... ،، می توانید با گروه مشاورین حقوقی صـادقی 7565-961-0914
 تماس و یا در واتسـاپ پیام بگـذارید.
توسط
سلام خسته نباشید ببخشید دستم شکسته و پلاتین دارد میخواستم ببینم دیه چه قدر میشه
توسط
ویرایش شده
با درود..
میـزان دیه صـرفا براساس نظـریه پزشکی قانونی تعیین میشه,, شما بایستی میـزان جراحت وارده براساس  نظـریه پزشکی قانونی رو اعلام فرمایید.

در صورت لزوم برای رزرو مشاوره حقـوقی آنلاین و یا انجام محاسبات دیـه با هزینه کم می توانید با گروه مشاورین حقوقی صـادقی 7565-961-0914 تماس و یا در واتسـاپ پیام بگـذارید.
0 امتیاز
توسط
سلام سال ۹۹باموتورتصادف کردم دیه سال۱۴۰۰به من تعلق می گیره یا۹۹؟

شکستگی ساق پای چپ استخوان درشت واستخوان نازک همراه باخوردشدگی وپلاتین ۸عددپین و۲۲بخیه پیشانی چقدردیه به من تعلق می گیرد
توسط
سلام ۳ درصد دیه ۱درصد کمرم آسیب دیده یک درصد پا یک درصد کله ام چقد میشه
توسط
نمایش از نو
سلام صبح بخیر جناب اقای صادقی بنده این دو سال دیه دارم شماره پرونده بایگانی به علت دیسک کمر حادثه در حین کار وظیفه انجام میدم بعد لیز خوردم روی لگنم کد ملی ۱۹۸۹۵۵۳۱۰۹ بنام ستار زابیه حتا نمی توانم کار کنم  خواهشن از برای بنده حساب کنی سپاگذارم از اطفت
توسط
سلام ۶۲/۱دهم درصددیه کامل انسان چقدرمیشود
توسط
جرا تاحالا دیه پرداخت نمی کنن وقتی ادم درد زیاد بشه طور خدا کمک کنی یا تماس بگیری زن بجه دارم مدرسه میرن حتا اگر میشه مقدار از دیه من بدی طور خدا کمک کنی متشکرم شماره تماس موبایلم ۰۹۳۵۷۲۰۳۷۸۳
توسط
سلام ۱۳ بارکلمه یک صدم دیه اومده جواب پزشک قانونی چقدرمیشخه توماه حرام هم بوده

سوالات مشابه

...