0 امتیاز
68 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
سلام برای من یک نیم درصد دیه کامل اومده وابلغبه بعد نوشته ۸ملیون پول یک نیم درصد ۸ملیون میشود درسال ۹۹ بوده

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...