پرسش و پاسخ های اخیر در قانون مدیریت خدمات کشوری

0 امتیاز
11.0هزار پاسخ 116هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 70 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 122 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 123 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 27 بازدید
سوال شده 4 مارس 2024 در انتقال و مأموریت توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 868 بازدید
سوال شده 29 آوریل 2024 در حقوق و مزایا توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 550 بازدید
سوال شده 29 آوریل 2024 در انتصاب مدیران توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 2.6هزار بازدید
سوال شده 28 آوریل 2024 در طبقه بندی مشاغل توسط محمد
0 امتیاز
0 پاسخ 718 بازدید
سوال شده 28 آوریل 2024 در حق بیمه و بازنشستگی توسط علی
0 امتیاز
0 پاسخ 34 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 69 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 60 بازدید
سوال شده 20 آوریل 2024 در حق بیمه و بازنشستگی توسط سردرگم
0 امتیاز
0 پاسخ 30 بازدید
سوال شده 17 آوریل 2024 در انتقال و مأموریت توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 647 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 131 بازدید
سوال شده 3 آوریل 2024 در استخدام و تبدیل وضعیت توسط بی نام
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...