0 امتیاز
162k بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط

با سلام. بر اساس بخشنامه ابلاغی دیه 1400، ممکنه جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 را در اختیار بگذارید؟

5 پاسخ

0 امتیاز
توسط
ویرایش شده توسط
 
بهترین پاسخ

با سلام. جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 (به تومان) به شرح زیر است:

دیه کامل در ماه غیرحرام۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، رجب)۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۱)

شرحمبلغشرحمبلغ
یک دینار شرعی۴۸۰.۰۰۰یک و نه دهم درصد دیه کامل۹.۱۲۰.۰۰۰
یک درهم شرعی۴۸.۰۰۰دو درصد دیه کامل۹.۶۰۰.۰۰۰
یک نفر شتر۴.۸۰۰.۰۰۰دو نیم درصد دیه کامل۱۲.۰۰۰.۰۰۰
یک ده هزارم دیه کامل۴۸.۰۰۰سه درصد دیه کامل۱۴.۴۰۰.۰۰۰
یک هزارم دیه کامل۴۸۰.۰۰۰سه و نیم درصد دیه کامل۱۶.۸۰۰.۰۰۰
یکصدم دیه کامل (یک درصد)۴.۸۰۰.۰۰۰چهار درصد دیه کامل۱۹.۲۰۰.۰۰۰
نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۲.۴۰۰.۰۰۰چهار و نیم درصد دیه کامل۲۱.۶۰۰.۰۰۰
یک دهم درصد۴۸۰.۰۰۰پنج درصد دیه کامل۲۴.۰۰۰.۰۰۰
دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰.۰۰۰پنج و نیم درصد دیه کامل۲۶.۴۰۰.۰۰۰
سه دهم درصد دیه کامل۱.۴۴۰.۰۰۰شش درصد دیه کامل۲۸.۸۰۰.۰۰۰
چهار دهم درصد دیه کامل۱.۹۲۰.۰۰۰شش و نیم درصد دیه کامل۳۱.۲۰۰.۰۰۰
پنج دهم درصد دیه کامل۲.۴۰۰.۰۰۰هفت درصد دیه کامل۳۳.۶۰۰.۰۰۰
شش دهم درصد دیه کامل۲.۸۸۰.۰۰۰هفت و نیم درصد دیه کامل۳۶.۰۰۰.۰۰۰
هفت دهم درصد دیه کامل۳.۳۶۰.۰۰۰هشت درصد دیه کامل۳۸.۴۰۰.۰۰۰
هشت دهم دصد دیه کامل۳.۸۴۰.۰۰۰هشت و نیم دصد دیه کامل۴۰.۸۰۰.۰۰۰
نه دهم درصد دیه کامل۴.۳۲۰.۰۰۰نه درصد دیه کامل۴۳.۲۰۰.۰۰۰
یک درصد دیه کامل۴.۸۰۰.۰۰۰نه و نیم درصد دیه کامل۴.۵۶۰.۰۰۰
یک و یک دهم درصد دیه کامل۵.۲۸۰.۰۰۰ده درصد دیه کامل۴۸.۰۰۰.۰۰۰
یک و دو دهم درصد دیه کامل۵.۷۶۰.۰۰۰نصف (یک دوم) دیه کامل۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و سه دهم درصد دیه کامل۶.۲۴۰.۰۰۰ثلث (یک سوم) دیه کامل۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و چهار دهم درصد دیه کامل۶.۷۲۰.۰۰۰ربع (یک چهارم) دیه کامل۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و پنج دهم درصد دیه کامل۷.۲۰۰.۰۰۰خمس (یک پنجم)۹۶.۰۰۰.۰۰۰
یک و شش دهم درصد دیه کامل۷.۶۸۰.۰۰۰چهارپنجم از یک پنجم دیه کامل۷۶.۸۰۰.۰۰۰
یک و هفت دهم دصد دیه کامل۷.۱۶۰.۰۰۰چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸.۴۰۰.۰۰۰
یک و هشت دهم درصد دیه کامل۸.۶۴۰.۰۰۰یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹.۶۰۰.۰۰۰
یک دوم از یک دهم دیه کامل۲۴.۰۰۰.۰۰۰

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۲)

حارصه (یک شتر)۴.۸۰۰.۰۰۰دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار)۹.۶۰۰.۰۰۰
دامیه (دو شتر)۹.۶۰۰.۰۰۰دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار)۱۹.۲۰۰.۰۰۰
متلاحمه (سه شتر)۱۴.۴۰۰.۰۰۰دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح در آن پیدا نشده است. فرقی بین دختر و پسر نیست (یکصد دینار)۴۸.۰۰۰.۰۰۰
سمحاق (چهار شتر)۱۹.۲۰۰.۰۰۰دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار)۳۸.۴۰۰.۰۰۰
موضعه (پنج شتر)۲۴.۰۰۰.۰۰۰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد نصف دیه کامل مرد مسلمان)۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
هاشمه (ده شتر)۴۸.۰۰۰.۰۰۰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل)۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
منقله (پانزده شتر)۷۲.۰۰۰.۰۰۰دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۲۸.۸۰۰.۰۰۰
مأمومه (سی و سه شتر)۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰دیه اعضای جفتی مانند چشم، گوش، دست و پاهر یک ۵۰ و هر دو ۱۰۰ درصد
جائفه (ثلث دیه کامل)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰شکستگی استخوانیک پنجم دیه عضو
دامغه (ثلت دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشک قانونی تعیین می گردد)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰خرد شدن استخوانیک سوم دیه عضو
سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار۲.۸۸۰.۰۰۰شکستگی بینی۴۷ میلیون و ۸۵۰ هزار
کبود شدن صورت (سه دینار)۱.۴۴۰.۰۰۰دیه بخیه (به نظریه پزشک قانونی بستگی دارد).....
سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار)۱.۴۴۰.۰۰۰شکستگی دنده محیط بر قلب حدوداً۱۱ میلیون و ۹۶۳ هزار
سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار)۱۲۰.۰۰۰

تهیه و تنظیم جدول محاسبه دیه سال ۱۴۰۰: حسن بصیری هریس

توسط
سلام.من.برج.۱۰/۹۹تسادف.کردم.لگنم.شکسته.بازانوم.میل.گزاشته.بودممیخاستم.دیه.به.من.چقدرتعلق.میگیرد
توسط
سلام.من.تصادف.کردم.لگنم.سکسته.بازانوم.پلاتین.داره.۲۵تابخیه.خورده.میخاستم.دیه.من.چقدرتعلق.میگیره
توسط
سلام من پام شکسته دوتا پلاتینم داخلشه چقدر دیه تعلق میگیره؟؟؟
قبل توسط
سلام من سرم هفت بخیه خورده گوشمم ضربه خورده ولی پرده گوشم سالم  زده کبودی لاله گوش  چقدر دیم
قبل توسط
يك ونيم هزارم ديه كامل چقدر ميشه
0 امتیاز
توسط
سلام   من  ۴ تا از انگشتای  پام  

با شان سمت  راست  شکسته  

با کبودی زیر چشم  

خواستم ببینم دیه چقد میشع؟؟؟
توسط
با سلام میزان دیه پارگی تاندون‌پای چپ در ماه حرام چقدر هستش
توسط
هیچی حاجی شدی رفت
توسط
سلام میشه اعلام کنید باسه من دیه بریده شده ۳۴روز طول درمان همین چند درصد میشه چقدر میشه
قبل توسط
سلام خوبید لطفا جواب بدید من زیر چشمم کبود و خون مردگی جمع شد شکاف برداشت یک طرف و پایینش گونه قرمز خون مردگی جمع شد و پیشونیم کوچیک باد کرد قرمز و زخمهای کوچیک روی صورتم چپ راست و سینم و دستم شد. چقدر میشه توروخدا بگیذ
قبل توسط
چهار ونیم هزارم دیه چقدر میشه
0 امتیاز
توسط
۲درصد دیه کامل چغدر میشه
توسط
به عبارتی 9600000میلیون هزارتومان
توسط
سلام من ۴عدد حارصه
۲عدد حارصا کوچک
۲عدد کبودی
بر اثر تصادف به وجود آومد ممنون میشم بگید چطوریه محاسبه میشه
توسط
سلام ۱۲ درصد نیم دیه کامل زدن چقدر حساب میشه
توسط
سلام شصت میلیون میشه
قبل توسط
سلام دیه مشت به سرو صورت و کبودی چقدر میشه حدودی؟
0 امتیاز
توسط
سلام یک ونیم درصد دیه انسان چقدر میشه
توسط
سلام یک ونیم درصد دیه تصادف به روز امسال ۱۴۰۰ چقدر میشه
توسط
سلام من پارسال برج ۶ تو ماهه حرام با موتور تصادف کردم پام اسیب دید ویک ونیم درصد رای صادر شد میخواستم بدونم سال ۱۴۰۰ این دیه چقدر میشه ممنون اگه زود پاسخ بدید
توسط
1ونیم درصدازبیمه کامل چقدرمیشه
توسط
سلام 7200000تومان
قبل توسط
سلام خسته نباشید
میزان ارش محدودیت حرکتی ایجادشده درمچ پا چپ ،درمفصل پا درجهات مختلف درمجموع چهاروشش دهم درصد دیه کامل چقدر میشود
0 امتیاز
توسط
سلام سال ۹۹باموتورتصادف کردم دیه سال۱۴۰۰به من تعلق می گیره یا۹۹؟

شکستگی ساق پای چپ استخوان درشت واستخوان نازک همراه باخوردشدگی وپلاتین ۸عددپین و۲۲بخیه پیشانی چقدردیه به من تعلق می گیرد
توسط
ترک خوردگی انگشت چپ.دیه اش چقدرمیشه
توسط
سلام بسته به تاریخ حکم دادگاه داره
توسط
اقا برای من دوتا دیه زدن یکی ۵ درصد یکی ۸ درصد این چه جوری محاسبه میشه
توسط
سلام ساقه پا پسرم شکسته دیه پاش 50و50شده چنده میشه ممنونم
قبل توسط
درود..
میزان ۵ درصد از،دیه کامل میشه = 24/000/000
میزان ۸ درصد از،دیه کامل میشه = 38/400/000
قبل توسط
۵درصددیه ضرب وجرح عمدی چقدر میشه
قبل توسط
سلام دیه عمدی فرق داره باتصادف

سوالات مشابه

...