0 امتیاز
78.4k بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط

با سلام. بر اساس بخشنامه ابلاغی دیه 1400، ممکنه جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 را در اختیار بگذارید؟

3 پاسخ

0 امتیاز
توسط
ویرایش شده توسط
 
بهترین پاسخ

با سلام. جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 (به تومان) به شرح زیر است:

دیه کامل در ماه غیرحرام۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، رجب)۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۱)

شرحمبلغشرحمبلغ
یک دینار شرعی۴۸۰.۰۰۰یک و نه دهم درصد دیه کامل۹.۱۲۰.۰۰۰
یک درهم شرعی۴۸.۰۰۰دو درصد دیه کامل۹.۶۰۰.۰۰۰
یک نفر شتر۴.۸۰۰.۰۰۰دو نیم درصد دیه کامل۱۲.۰۰۰.۰۰۰
یک ده هزارم دیه کامل۴۸.۰۰۰سه درصد دیه کامل۱۴.۴۰۰.۰۰۰
یک هزارم دیه کامل۴۸۰.۰۰۰سه و نیم درصد دیه کامل۱۶.۸۰۰.۰۰۰
یکصدم دیه کامل (یک درصد)۴.۸۰۰.۰۰۰چهار درصد دیه کامل۱۹.۲۰۰.۰۰۰
نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۲.۴۰۰.۰۰۰چهار و نیم درصد دیه کامل۲۱.۶۰۰.۰۰۰
یک دهم درصد۴۸۰.۰۰۰پنج درصد دیه کامل۲۴.۰۰۰.۰۰۰
دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰.۰۰۰پنج و نیم درصد دیه کامل۲۶.۴۰۰.۰۰۰
سه دهم درصد دیه کامل۱.۴۴۰.۰۰۰شش درصد دیه کامل۲۸.۸۰۰.۰۰۰
چهار دهم درصد دیه کامل۱.۹۲۰.۰۰۰شش و نیم درصد دیه کامل۳۱.۲۰۰.۰۰۰
پنج دهم درصد دیه کامل۲.۴۰۰.۰۰۰هفت درصد دیه کامل۳۳.۶۰۰.۰۰۰
شش دهم درصد دیه کامل۲.۸۸۰.۰۰۰هفت و نیم درصد دیه کامل۳۶.۰۰۰.۰۰۰
هفت دهم درصد دیه کامل۳.۳۶۰.۰۰۰هشت درصد دیه کامل۳۸.۴۰۰.۰۰۰
هشت دهم دصد دیه کامل۳.۸۴۰.۰۰۰هشت و نیم دصد دیه کامل۴۰.۸۰۰.۰۰۰
نه دهم درصد دیه کامل۴.۳۲۰.۰۰۰نه درصد دیه کامل۴۳.۲۰۰.۰۰۰
یک درصد دیه کامل۴.۸۰۰.۰۰۰نه و نیم درصد دیه کامل۴.۵۶۰.۰۰۰
یک و یک دهم درصد دیه کامل۵.۲۸۰.۰۰۰ده درصد دیه کامل۴۸.۰۰۰.۰۰۰
یک و دو دهم درصد دیه کامل۵.۷۶۰.۰۰۰نصف (یک دوم) دیه کامل۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و سه دهم درصد دیه کامل۶.۲۴۰.۰۰۰ثلث (یک سوم) دیه کامل۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و چهار دهم درصد دیه کامل۶.۷۲۰.۰۰۰ربع (یک چهارم) دیه کامل۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و پنج دهم درصد دیه کامل۷.۲۰۰.۰۰۰خمس (یک پنجم)۹۶.۰۰۰.۰۰۰
یک و شش دهم درصد دیه کامل۷.۶۸۰.۰۰۰چهارپنجم از یک پنجم دیه کامل۷۶.۸۰۰.۰۰۰
یک و هفت دهم دصد دیه کامل۷.۱۶۰.۰۰۰چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸.۴۰۰.۰۰۰
یک و هشت دهم درصد دیه کامل۸.۶۴۰.۰۰۰یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹.۶۰۰.۰۰۰
یک دوم از یک دهم دیه کامل۲۴.۰۰۰.۰۰۰

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۲)

حارصه (یک شتر)۴.۸۰۰.۰۰۰دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار)۹.۶۰۰.۰۰۰
دامیه (دو شتر)۹.۶۰۰.۰۰۰دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار)۱۹.۲۰۰.۰۰۰
متلاحمه (سه شتر)۱۴.۴۰۰.۰۰۰دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح در آن پیدا نشده است. فرقی بین دختر و پسر نیست (یکصد دینار)۴۸.۰۰۰.۰۰۰
سمحاق (چهار شتر)۱۹.۲۰۰.۰۰۰دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار)۳۸.۴۰۰.۰۰۰
موضعه (پنج شتر)۲۴.۰۰۰.۰۰۰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد نصف دیه کامل مرد مسلمان)۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
هاشمه (ده شتر)۴۸.۰۰۰.۰۰۰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل)۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
منقله (پانزده شتر)۷۲.۰۰۰.۰۰۰دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۲۸.۸۰۰.۰۰۰
مأمومه (سی و سه شتر)۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰دیه اعضای جفتی مانند چشم، گوش، دست و پاهر یک ۵۰ و هر دو ۱۰۰ درصد
جائفه (ثلث دیه کامل)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰شکستگی استخوانیک پنجم دیه عضو
دامغه (ثلت دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشک قانونی تعیین می گردد)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰خرد شدن استخوانیک سوم دیه عضو
سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار۲.۸۸۰.۰۰۰شکستگی بینی۴۷ میلیون و ۸۵۰ هزار
کبود شدن صورت (سه دینار)۱.۴۴۰.۰۰۰دیه بخیه (به نظریه پزشک قانونی بستگی دارد).....
سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار)۱.۴۴۰.۰۰۰شکستگی دنده محیط بر قلب حدوداً۱۱ میلیون و ۹۶۳ هزار
سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار)۱۲۰.۰۰۰

تهیه و تنظیم جدول محاسبه دیه سال ۱۴۰۰: حسن بصیری هریس

توسط
سلام دیه شکستگی ترقوه سمت چپ وکبودی دورچشم سمت چپ وشکستگی دنده وزخم شدن پشت کتف چقدر میشه لطفاً
توسط
۱۶درصد دیه در سال ۱۴۰۰ چقدر میباشد
توسط
سلام 44 درصددیه چقدرمیشه
توسط
سلام وقت بخیر
بنده مهره دوم کمرم شکسته و استخوان خاجی لگنم  و ۵ درصد هم برای صدمه به نسوج ستون فقراتمحاسبه کردند میخواستم ببینم برای شکستن مهره دوم و استخوان خاجی لگنم چقدر محاسبه میکنند
قبل توسط
سلام ببخشید دیه شکستگی فک تحتانی راست چقدر هست؟
0 امتیاز
توسط
سلام   من  ۴ تا از انگشتای  پام  

با شان سمت  راست  شکسته  

با کبودی زیر چشم  

خواستم ببینم دیه چقد میشع؟؟؟
توسط
سلام دیه شکستگی شست پا که بعداز 30روز التیام یافته چقدر میشه؟بعلاوه یدونه از رباط های مچ پاهم پاره شده که یک و نیم درصد فقط برای رباط زدن
توسط
مچ پام شکسته دو طرف پای راستم  زانومم کبود و اسیب دیده مچ پامو تا مقداری از ساق پا پلاتینه دیه م حدودا چقدر میشه
توسط
۱/۷۵درصددیه کامل انسان ونیم درصد زیبایی از کل دیه انسان چقدر میشه
توسط
نمایش از نو
من موتور سوار بودم که بایک ماشین سواری تصادف کردم و سرم ۱۲تا بقیه خورد و دوباره خونریزی داشت ۱۲تا بقیه دیکه زدند و کبودی چشم و دررفتن یک انگشت پا و کبودی پشت پا و ساق پا و کتف چپ خواستم ببینم ۵۵روز گواهی دکتر گرفتم چقدر دیعه  بمن تعلق میگیره سال ۱۴۰۰ خواهش میکنم حدودا چقدر میشه
قبل توسط
دیه شکستن انگشت کوچک پاوخراشیدگی پاوکوفتکی کتف چقدمیشه
0 امتیاز
توسط
سلام سقوط از ارتفاع داشتم که منجر به پارگی پا که دوتا بخیه خورد زیر چونه ام ۳ تا بخیه خورده روی لپم سمت چپ زیر چشمم پارگی داشته که چسب بخیه زدند کتف سمت راست از زیر بغل تا دنده هام کبود شده میشه لطف کنید چطوری کارمون ممنون
توسط
نمایش از نو
سلام خسته نباشید .دیه این چقدر است .
شکستگی استخوان بینی بدون فسا و بدون کجی اشکار بهبود یافته است . دو عدد جراحت روی پل بینی با ایجاد اثرالتیام یافته.
توسط
سلام و عرض ادب
من 2.2.1400تصادف کردم و صدمه دیدم
صدماتم .. شکستگی مچ دست از دو ناحیه..
شکستن تیغه بینی و در رفتن استخان بینی
در رفتن زانو ..و تورم
زخم روی زانو ۲ عدد ب اندازع سکه
زخم روی دست۲ عدد هم روی دست ب اندازع خطو خش
خاستم ببینم دیه چقدر میشع و اگ لطف کنید ..راهنماییم کنید
توسط
نمایش از نو توسط
باسلام پسرم را برق گرفته ومنجر به فوت شده  کنتورفیوزش خراب بوده وجای کنتور هم درست نبوده  وپسرم راکنتور که پایین بوده برق گرفته ودوبار هم به اداره برق زاهدان مراجعه کردم که این کنتور را بیایید درست کنید ولی اونا با باگوشی موبایل خودشان بازی می کردند وبه من گفتند که به شماره 121زنگ بزن که من چندین بار تماس گرفتم که پاسخی دریافت نکردم همش مشغولی می خورد  با سهل انگاری مسولین  بچه ام فوت نمود  آیا دیه کامل تعلق می گیرد  به این مادر سینه سوخته  شما بگید
قبل توسط
سلام دادا همین قضیه که شما فرمودید برای ماهم پیش آمده موضوع دیه چیقدر میشه دوروز از مرافع ما گذشته الان درفکر دیه شون هستم دیه چیقدر میشه

سوالات مشابه

...