0 امتیاز
129 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
براثر تصادف کیسه صفرا جراحی باید و بیرون آورد شد درصد پزشک قانونی چند درصد هست ممنون

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 568 بازدید
...