0 امتیاز
238هزار بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
بسته شده توسط

با سلام. بر اساس بخشنامه ابلاغی دیه 1400، ممکنه جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 را در اختیار بگذارید؟

ببندید با توجه به این نکته: .

5 پاسخ

+1 امتیاز
توسط
ویرایش شده توسط
 
بهترین پاسخ

با سلام. جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 (به تومان) به شرح زیر است:

دیه کامل در ماه غیرحرام۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، رجب)۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۱)

شرحمبلغشرحمبلغ
یک دینار شرعی۴۸۰.۰۰۰یک و نه دهم درصد دیه کامل۹.۱۲۰.۰۰۰
یک درهم شرعی۴۸.۰۰۰دو درصد دیه کامل۹.۶۰۰.۰۰۰
یک نفر شتر۴.۸۰۰.۰۰۰دو نیم درصد دیه کامل۱۲.۰۰۰.۰۰۰
یک ده هزارم دیه کامل۴۸.۰۰۰سه درصد دیه کامل۱۴.۴۰۰.۰۰۰
یک هزارم دیه کامل۴۸۰.۰۰۰سه و نیم درصد دیه کامل۱۶.۸۰۰.۰۰۰
یکصدم دیه کامل (یک درصد)۴.۸۰۰.۰۰۰چهار درصد دیه کامل۱۹.۲۰۰.۰۰۰
نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۲.۴۰۰.۰۰۰چهار و نیم درصد دیه کامل۲۱.۶۰۰.۰۰۰
یک دهم درصد۴۸۰.۰۰۰پنج درصد دیه کامل۲۴.۰۰۰.۰۰۰
دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰.۰۰۰پنج و نیم درصد دیه کامل۲۶.۴۰۰.۰۰۰
سه دهم درصد دیه کامل۱.۴۴۰.۰۰۰شش درصد دیه کامل۲۸.۸۰۰.۰۰۰
چهار دهم درصد دیه کامل۱.۹۲۰.۰۰۰شش و نیم درصد دیه کامل۳۱.۲۰۰.۰۰۰
پنج دهم درصد دیه کامل۲.۴۰۰.۰۰۰هفت درصد دیه کامل۳۳.۶۰۰.۰۰۰
شش دهم درصد دیه کامل۲.۸۸۰.۰۰۰هفت و نیم درصد دیه کامل۳۶.۰۰۰.۰۰۰
هفت دهم درصد دیه کامل۳.۳۶۰.۰۰۰هشت درصد دیه کامل۳۸.۴۰۰.۰۰۰
هشت دهم دصد دیه کامل۳.۸۴۰.۰۰۰هشت و نیم دصد دیه کامل۴۰.۸۰۰.۰۰۰
نه دهم درصد دیه کامل۴.۳۲۰.۰۰۰نه درصد دیه کامل۴۳.۲۰۰.۰۰۰
یک درصد دیه کامل۴.۸۰۰.۰۰۰نه و نیم درصد دیه کامل۴.۵۶۰.۰۰۰
یک و یک دهم درصد دیه کامل۵.۲۸۰.۰۰۰ده درصد دیه کامل۴۸.۰۰۰.۰۰۰
یک و دو دهم درصد دیه کامل۵.۷۶۰.۰۰۰نصف (یک دوم) دیه کامل۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و سه دهم درصد دیه کامل۶.۲۴۰.۰۰۰ثلث (یک سوم) دیه کامل۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و چهار دهم درصد دیه کامل۶.۷۲۰.۰۰۰ربع (یک چهارم) دیه کامل۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و پنج دهم درصد دیه کامل۷.۲۰۰.۰۰۰خمس (یک پنجم)۹۶.۰۰۰.۰۰۰
یک و شش دهم درصد دیه کامل۷.۶۸۰.۰۰۰چهارپنجم از یک پنجم دیه کامل۷۶.۸۰۰.۰۰۰
یک و هفت دهم دصد دیه کامل۷.۱۶۰.۰۰۰چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸.۴۰۰.۰۰۰
یک و هشت دهم درصد دیه کامل۸.۶۴۰.۰۰۰یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹.۶۰۰.۰۰۰
یک دوم از یک دهم دیه کامل۲۴.۰۰۰.۰۰۰

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۲)

حارصه (یک شتر)۴.۸۰۰.۰۰۰دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار)۹.۶۰۰.۰۰۰
دامیه (دو شتر)۹.۶۰۰.۰۰۰دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار)۱۹.۲۰۰.۰۰۰
متلاحمه (سه شتر)۱۴.۴۰۰.۰۰۰دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح در آن پیدا نشده است. فرقی بین دختر و پسر نیست (یکصد دینار)۴۸.۰۰۰.۰۰۰
سمحاق (چهار شتر)۱۹.۲۰۰.۰۰۰دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار)۳۸.۴۰۰.۰۰۰
موضعه (پنج شتر)۲۴.۰۰۰.۰۰۰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد نصف دیه کامل مرد مسلمان)۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
هاشمه (ده شتر)۴۸.۰۰۰.۰۰۰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل)۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
منقله (پانزده شتر)۷۲.۰۰۰.۰۰۰دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۲۸.۸۰۰.۰۰۰
مأمومه (سی و سه شتر)۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰دیه اعضای جفتی مانند چشم، گوش، دست و پاهر یک ۵۰ و هر دو ۱۰۰ درصد
جائفه (ثلث دیه کامل)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰شکستگی استخوانیک پنجم دیه عضو
دامغه (ثلت دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشک قانونی تعیین می گردد)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰خرد شدن استخوانیک سوم دیه عضو
سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار۲.۸۸۰.۰۰۰شکستگی بینی۴۷ میلیون و ۸۵۰ هزار
کبود شدن صورت (سه دینار)۱.۴۴۰.۰۰۰دیه بخیه (به نظریه پزشک قانونی بستگی دارد).....
سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار)۱.۴۴۰.۰۰۰شکستگی دنده محیط بر قلب حدوداً۱۱ میلیون و ۹۶۳ هزار
سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار)۱۲۰.۰۰۰

تهیه و تنظیم جدول محاسبه دیه سال ۱۴۰۰: حسن بصیری هریس

توسط
توسط
توسط
قبل توسط
قبل توسط
0 امتیاز
توسط
سلام   من  ۴ تا از انگشتای  پام  

با شان سمت  راست  شکسته  

با کبودی زیر چشم  

خواستم ببینم دیه چقد میشع؟؟؟
توسط
سلام خسته نباشید من دوروز پیش ماشینی بهم زد فرار کرد ولی دوربینا گرفتنش..پای چپم از زانو به پایین خورد شده فقط انگشتام سالمه توی پام پلاتین گزاشتن و دوبار عمل شدم..دیش چقدر میشه حدودا؟
توسط
نونت تو روغن افتاده تاعمر داری بخوروبخواب
توسط
سه درصد دیه کامل چقدر میشه علاوه  چهار هزارم دیگه کامل
توسط
بنده پیشانیم ۲۱بقیه خورده پزشک قانونی زده یک صدم دیه کامل آیا درست زده
توسط
با سلام
دیه ۲ تا از انگشتان دست چپ که قطع شده چقدر میشود؟؟
توسط
سلام من چهارتاانگشتی پام وصاغی پام شکسته دییش چقدمیشه لتفن بیگید
توسط
باعرض سلام ببخشید یه سوال داشتم
پدرم توباغ رفته بودکارگری همراه صاحب باغ داشتن باموتورچمن زنی کارمیکردن موتوردست صاحب باغ بود
ونمیدونم چجوری کرده که تیغه پریده وپای پدرموبریده عصباش رگ سیاتیک پاره شده عمل جراحی کرد اما یکسال توخونه افتاده خوبم نشده دیه اش بااین حال چقدمیشه؟
توسط
دیه شکستگی پا با پلاتین چقد میشه
توسط
بستگی داره چند تا شکستگی داری،اگر فقط خورد شدگی نازک نی و درشت نی پات باشه حداقلش ۲۶.۶۶٪ دیه کامل داره که میشه 1٬279٬680٬000 ریال. ولی واسه پلاتین هم چند درصدی اضافه میشه. این رقم فقط دیه ی دو شکستگیه اگر بیشتر باشه خوب دیه هم لیشتر
توسط
163٬200٬000  ریال
توسط
بیست درصد معادل نود و شش میلیون تومان
توسط
خیر باتوجه به اینکه بخیه داره مشخصه عمق جراحت زیاده که حداقل دو درصد تا پنج درصد میتونه متغیر باشه
توسط
سلام دیه شکستگی شست پا که بعداز 30روز التیام یافته چقدر میشه؟بعلاوه یدونه از رباط های مچ پاهم پاره شده که یک و نیم درصد فقط برای رباط زدن
توسط
انتقال داده شده
سلام سقوط از ارتفاع داشتم که منجر به پارگی پا که دوتا بخیه خورد زیر چونه ام ۳ تا بخیه خورده روی لپم سمت چپ زیر چشمم پارگی داشته که چسب بخیه زدند کتف سمت راست از زیر بغل تا دنده هام کبود شده میشه لطف کنید چطوری کارمون ممنون
توسط
نمایش از نو
سلام خسته نباشید .دیه این چقدر است .
شکستگی استخوان بینی بدون فسا و بدون کجی اشکار بهبود یافته است . دو عدد جراحت روی پل بینی با ایجاد اثرالتیام یافته.
توسط
مچ پام شکسته دو طرف پای راستم  زانومم کبود و اسیب دیده مچ پامو تا مقداری از ساق پا پلاتینه دیه م حدودا چقدر میشه
توسط
سلام و عرض ادب
من 2.2.1400تصادف کردم و صدمه دیدم
صدماتم .. شکستگی مچ دست از دو ناحیه..
شکستن تیغه بینی و در رفتن استخان بینی
در رفتن زانو ..و تورم
زخم روی زانو ۲ عدد ب اندازع سکه
زخم روی دست۲ عدد هم روی دست ب اندازع خطو خش
خاستم ببینم دیه چقدر میشع و اگ لطف کنید ..راهنماییم کنید
توسط
۱/۷۵درصددیه کامل انسان ونیم درصد زیبایی از کل دیه انسان چقدر میشه
توسط
نمایش از نو
من موتور سوار بودم که بایک ماشین سواری تصادف کردم و سرم ۱۲تا بقیه خورد و دوباره خونریزی داشت ۱۲تا بقیه دیکه زدند و کبودی چشم و دررفتن یک انگشت پا و کبودی پشت پا و ساق پا و کتف چپ خواستم ببینم ۵۵روز گواهی دکتر گرفتم چقدر دیعه  بمن تعلق میگیره سال ۱۴۰۰ خواهش میکنم حدودا چقدر میشه
توسط
نمایش از نو توسط
باسلام پسرم را برق گرفته ومنجر به فوت شده  کنتورفیوزش خراب بوده وجای کنتور هم درست نبوده  وپسرم راکنتور که پایین بوده برق گرفته ودوبار هم به اداره برق زاهدان مراجعه کردم که این کنتور را بیایید درست کنید ولی اونا با باگوشی موبایل خودشان بازی می کردند وبه من گفتند که به شماره 121زنگ بزن که من چندین بار تماس گرفتم که پاسخی دریافت نکردم همش مشغولی می خورد  با سهل انگاری مسولین  بچه ام فوت نمود  آیا دیه کامل تعلق می گیرد  به این مادر سینه سوخته  شما بگید
توسط
سلام دادا همین قضیه که شما فرمودید برای ماهم پیش آمده موضوع دیه چیقدر میشه دوروز از مرافع ما گذشته الان درفکر دیه شون هستم دیه چیقدر میشه
توسط
دیه شکستن انگشت کوچک پاوخراشیدگی پاوکوفتکی کتف چقدمیشه
توسط
دیه شکستگی بینی  چقدر میشود ۰۹۰۵۵۹۹۱۹۵۳ لطفا به من بگویید
توسط
دیه شکستگی بینی ده درصددیه کامل میباشداگردرسال جدیدباشد به عبارتی 48000000 میلیون واگردرماه حرام اتفاق افتاده باشد640000000 میلیون تومان
توسط
اگراداره برق مقصرصدرصدشوددیه کامل تعلق میگیرد
توسط
سلام ۶۰درصددیه چقدرمیشه
توسط
سلام خسته نباشد من دوماه پیش تصادف کردم ران پای راستم شکست پلاتین گذاشتن دیه تعلق میگیره ممنون
توسط
سلام دیه نقش عثو پای چپ و شکشتکی دو پا با پلاتین چقدر است
توسط
سلام ممنون میشم بهم راهنمایی کنین
من تو برگه پزشک قانونی برام‌ نوشته کوفتگی نسج استخوانی ابتدای استخوان درشت نی ساق راست و کشیدگی رباط متقاطع قدامی و رباط خارجی زانوی راست صدمات در اثر اصابت جسم سخت بوده
میشه لطفا بمن بگید چقدر میشه و چند درصد میشه این صدماتی ک برای من نوشتن...
توسط
نمایش از نو
سلام خسته نباشید من در سال ۹۸ با موتور بودم ماشین زده بهم میخواستم ببینم دیه همون سال حساب میشه یا ۱۴۰۰ حساب میشه که تویی ماه محرم تصادف کردم   بعد میخواستم بدون یک درصددیه کامل مرد مسلمان ونیم درصد دیه کامل و نیم درصد دیه کامل وده درصددیه کامل مرد مسلمان جقدرباید بیمه بهم پرداخت کنه ممنون
توسط
۲۸۸۰۰۰۰۰۰  تومان
توسط
پرداخت چهار فقره یک بیستم دیه کامله دندان یعنی چی؟ چقدر میشود ؟ با تشکر
توسط
با سلام میزان دیه پارگی تاندون‌پای چپ در ماه حرام چقدر هستش
توسط
هیچی حاجی شدی رفت
توسط
سلام میشه اعلام کنید باسه من دیه بریده شده ۳۴روز طول درمان همین چند درصد میشه چقدر میشه
توسط
سلام خوبید لطفا جواب بدید من زیر چشمم کبود و خون مردگی جمع شد شکاف برداشت یک طرف و پایینش گونه قرمز خون مردگی جمع شد و پیشونیم کوچیک باد کرد قرمز و زخمهای کوچیک روی صورتم چپ راست و سینم و دستم شد. چقدر میشه توروخدا بگیذ
توسط
چهار ونیم هزارم دیه چقدر میشه
توسط
سلام سه درصد دیه چقدر میشه
توسط
14.400.000ملیون
توسط
21.600.000ملیون
توسط
درود..
دوست عزیز؛ لطـفا اگه سـواد و تحصیلات لازم را داری و اگه برآورد میزان دیه در تخصص شماست، اظهارنطر کنید و گرنه با کارشناسی غلط، عزیزی را سردرگم نفرمایید..
دوستان عزیز؛ افزایش دیه در ماههای حرام صــرفا و صـرفا در مورد دیه کامل (دیه فوت) کاربرد دارد و لاغیـر..

در صورت لزوم برای رزرو مشاوره حقـوقی آنلاین و یا انجام محاسـبات دیـه و مهریه و ... ،، می توانید با شـماره 7565-961-0914 آقای صــادقی تماس و یا در واتسـاپ پیام بگـذارید.
توسط
با درود..
در صورت تمایل برای رزرو مشاوره حقـوقی آنلاین و یا انجام محاسبات دیـه و... با هزینه کم، می توانید با شـماره 7565-961-0914 آقای صــادقی تماس و یا در واتسـاپ پیام بگـذارید.
توسط
میشه14400000
هر درصد4میلیون و800تومنه
توسط
نمایش از نو
سلام
کبودی پلک فوقانی و تحتانی چشم چپ.پهلوی چپ. سمت چپ خلف تنه. ناحیه فوقانی شانه راست. انتهای خارجی ابروی چپ
2: ساییدگی(حارصه) ناحیه خارجی بازوی راست. قدام زانوی راست. کف پای راست و چپ. خلف ساعد راست. خلف مچ دست راست. انتهای خارجی ابروی چپ.
3: خونریزی خفیف زیر ملتحمه چشم چپ.
4: ساییدگی (حارصه) ناحیه فوقانی شانه راست
اینارو پزشک قانونی برام نوشته. ممنون میشم بگین چقد دیه میبرن برام
توسط
دیه شکستگی دنده ۶و۷و۸ و سوراخ شدن ریه و سه تا بخیه در ساق پا دیش چقد میشه
توسط
۱۴بخیه بالای سر فوقانی کبودی زیردوتای چشم زخمهای پای چپ زانو پشت پا زیرپای چپ وپای راست همینطور زخم بالا ی پیشانی سر شکستگی دست راست احتیتاج به عمل وزخم سینه سمت چپ
توسط
دیه من چقدر است
توسط
۱۳ درصد نقص عضو
توسط
سلام ساق پای چپم شکسته وچند نقطه از بدنم زخم وکبودی دارد دیه من چقدر میشود
توسط
نمایش از نو
سلطان تو باید مرده باشی دنبال دیه میگردی
توسط
بخیه ازوسط پیشانی تاگوشه چشم چپ وکبودی زیردوچشم وتورم شدیدزیرچشم چپ
توسط
سلام اگه
سه فقره یک صدم دیه کامل بابت سائیدگی(حارصه)کنار خارجی چشم،فوقانی لاله گوش و گونه چپ.
یک صدم دیه کامل بابتارش خراشیدگی(حارصه) چپ گردن
چهار فقره یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی خلف گردن،کبودی چد قدان قفسه سینه،کبودی زیر بغل راست و کبودی کنار خارجی قدامی مچ دست راست
توسط
اصغر الا داغلو 0912 841 2394
توسط
اصن روت شد بری شکایت کنی
اخه یک صدم و یک و نیم هزارم چیه دیگه رفتی برای شکایت
اگه بجاش کار میکردی چند برابرش گیرت میومد
توسط
سلام خسته نباشید دیه شکستی انگشت پنجم پا وجراحی شده چقدر میشه مقدر صادر شده از پزشکی قانونی
توسط
بزرگوار توچه میدونی که چی شده شاید اگر شما هم بجای ایشون بودی همینکار را میکردی یکوقتایی لازمه برای اینکه روی بچه پررویی کم بشه از ۱۰۰تا یک تومنی هم نگذشت پس لطفا افاضاتتون را برای خودتون نگه دارید
توسط
دیه انگشت شماره 5
توسط
سلام آقا ببخشید یک سول داشتم
دیه دو بند انگشت وسطی دست راست قطع شده است چند
میشه
توسط
سلام آقا ببخشید یک سول داشتم
دیه دو بند انگشت وسطی دست راست قطع شده است چند
میشه3
توسط
۱۲درصد به نرخ روز پرداخت
توسط
در مورد نقص عضو هم شامل ماه حرام می شود پس در دو مورد فوت و نقص عضو
توسط
از کار افتادن پایراستمعلولیت وارکادرافتادگی کار نکردن انگستانپام
توسط
پرداخت هزینه قبل از مشاوره در مورد سوالات دیه به مبلغ 55 هزار تومان به شماره کارت 5892101342502727 و تماس با شماره های 09148744369-09357274935 مشاوره حقوقی و تخصصی آنلاین.برگه پزشک قانونی در مورد محاسبه دیه ،اشکالات، اعتراضات،رای دادگاه  و ... را می توانید از روبیکا،ایتا،واتساپ،بله و یا هر وسیله ارتباطاتی دیگر به شماره همراه اول ارسال نمایید و در اسرع وقت به صورت دقیق محاسبه و ارسال می گردد و بعد از ارسال می توانید تماس گرفته و از 20 دقیقه مشاوره رایگان حقوقی  هم برخوردار باشید.قبل از مشاوره هزینه را واریز و پیام یا فیش واریز ی را ارسال نمایید. جواب به زبان خودتان ترکی،فارسی،لری،انگلیسی امکان پذیر می باشد.
توسط (12.9هزار امتیاز)
نه میلیون با دیه امسال
0 امتیاز
توسط
۲درصد دیه کامل چغدر میشه
توسط
سلام  اگه در ماه حرام راشه ۱۰۲۵۰۰۰۰ واگه در ماه عادی باشه ۷۷۰۰۰۰۰ میشه
توسط
دودرصد دیه کامل انسان چقدر است پرده گوشم پاره است
توسط
12/000/000 تومان
توسط
پرداخت هزینه قبل از مشاوره در مورد سوالات دیه به مبلغ 55 هزار تومان به شماره کارت 5892101342502727 و تماس با شماره های 09148744369-09357274935 مشاوره حقوقی و تخصصی آنلاین.برگه پزشک قانونی در مورد محاسبه دیه ،اشکالات، اعتراضات،رای دادگاه  و ... را می توانید از روبیکا،ایتا،واتساپ،بله و یا هر وسیله ارتباطاتی دیگر به شماره همراه اول ارسال نمایید و در اسرع وقت به صورت دقیق محاسبه و ارسال می گردد و بعد از ارسال می توانید تماس گرفته و از 20 دقیقه مشاوره رایگان حقوقی  هم برخوردار باشید.قبل از مشاوره هزینه را واریز و پیام یا فیش واریز ی را ارسال نمایید. جواب به زبان خودتان ترکی،فارسی،لری،انگلیسی امکان پذیر می باشد.
توسط (12.9هزار امتیاز)
دیه در ماه حرام و عادی فرق ندارد جواب را درست توضیح دهید.
0 امتیاز
توسط
سلام یک ونیم درصد دیه انسان چقدر میشه
توسط
ببخشید دو نیم درصد دیه کامل میشه چقد ممنون
توسط
دو نیم درصد دیه کامل میشه 12/000/000 تومان
توسط
ببخشید میخواستم بدونم دیه این چقدرمیشه 1یک دهم دیه کامل بابت شکستی استخوان بینی که بدون عیب بهبودیافته است 2_دوهزارم دیه کامل بابت ارش الحبنایه تورم
توسط
پرداخت هزینه قبل از مشاوره در مورد سوالات دیه به مبلغ 55 هزار تومان به شماره کارت 5892101342502727 و تماس با شماره های 09148744369-09357274935 مشاوره حقوقی و تخصصی آنلاین.برگه پزشک قانونی در مورد محاسبه دیه ،اشکالات، اعتراضات،رای دادگاه  و ... را می توانید از روبیکا،ایتا،واتساپ،بله و یا هر وسیله ارتباطاتی دیگر به شماره همراه اول ارسال نمایید و در اسرع وقت به صورت دقیق محاسبه و ارسال می گردد و بعد از ارسال می توانید تماس گرفته و از 20 دقیقه مشاوره رایگان حقوقی  هم برخوردار باشید.قبل از مشاوره هزینه را واریز و پیام یا فیش واریز ی را ارسال نمایید. جواب به زبان خودتان ترکی،فارسی،لری،انگلیسی امکان پذیر می باشد.
توسط (12.9هزار امتیاز)
سیزده میلیون پانصد
0 امتیاز
توسط
سلام سال ۹۹باموتورتصادف کردم دیه سال۱۴۰۰به من تعلق می گیره یا۹۹؟

شکستگی ساق پای چپ استخوان درشت واستخوان نازک همراه باخوردشدگی وپلاتین ۸عددپین و۲۲بخیه پیشانی چقدردیه به من تعلق می گیرد
توسط
سلام من برج 9تصادف کردم چند مورد شکستگی زخم اینا داشتم الآنم نامه پزشک قانونی دارم همه رونوشته تاید شدن ماشین بیمه ایران شما میتونید محاصبش کند ممنون میشم
توسط
شکستگی بینی وجابجایی 60/000/000 تومان
یک نیم ارش= 9/000/000 تومان
جمـعا میشه 69/000/000  تومان
توسط
با لرود؛
اساسا دیـه زمان پرداخت هر سالی باشد، بر اساس همان سال پرداخت محاسبه و پرداخت میگردد..
توسط
پرداخت هزینه قبل از مشاوره در مورد سوالات دیه به مبلغ 55 هزار تومان به شماره کارت 5892101342502727 و تماس با شماره های 09148744369-09357274935 مشاوره حقوقی و تخصصی آنلاین.برگه پزشک قانونی در مورد محاسبه دیه ،اشکالات، اعتراضات،رای دادگاه  و ... را می توانید از روبیکا،ایتا،واتساپ،بله و یا هر وسیله ارتباطاتی دیگر به شماره همراه اول ارسال نمایید و در اسرع وقت به صورت دقیق محاسبه و ارسال می گردد و بعد از ارسال می توانید تماس گرفته و از 20 دقیقه مشاوره رایگان حقوقی  هم برخوردار باشید.قبل از مشاوره هزینه را واریز و پیام یا فیش واریز ی را ارسال نمایید. جواب به زبان خودتان ترکی،فارسی،لری،انگلیسی امکان پذیر می باشد.
توسط (12.9هزار امتیاز)
زمان رداخت ملاک است.
پرداخت هزینه قبل از مشاوره در مورد سوالات دیه به مبلغ 55 هزار تومان به شماره کارت 5892101342502727 و تماس با شماره های 09148744369-09357274935 مشاوره حقوقی و تخصصی آنلاین.برگه پزشک قانونی در مورد محاسبه دیه ،اشکالات، اعتراضات،رای دادگاه  و ... را می توانید از روبیکا،ایتا،واتساپ،بله و یا هر وسیله ارتباطاتی دیگر به شماره همراه اول ارسال نمایید و در اسرع وقت به صورت دقیق محاسبه و ارسال می گردد و بعد از ارسال می توانید تماس گرفته و از 20 دقیقه مشاوره رایگان حقوقی  هم برخوردار باشید.قبل از مشاوره هزینه را واریز و پیام یا فیش واریز ی را ارسال نمایید. جواب به زبان خودتان ترکی،فارسی،لری،انگلیسی امکان پذیر می باشد.

سوالات مشابه

...