0 امتیاز
78.4k بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط

با سلام. بر اساس بخشنامه ابلاغی دیه 1400، ممکنه جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 را در اختیار بگذارید؟

3 پاسخ

0 امتیاز
توسط
ویرایش شده توسط
 
بهترین پاسخ

با سلام. جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 (به تومان) به شرح زیر است:

دیه کامل در ماه غیرحرام۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، رجب)۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۱)

شرحمبلغشرحمبلغ
یک دینار شرعی۴۸۰.۰۰۰یک و نه دهم درصد دیه کامل۹.۱۲۰.۰۰۰
یک درهم شرعی۴۸.۰۰۰دو درصد دیه کامل۹.۶۰۰.۰۰۰
یک نفر شتر۴.۸۰۰.۰۰۰دو نیم درصد دیه کامل۱۲.۰۰۰.۰۰۰
یک ده هزارم دیه کامل۴۸.۰۰۰سه درصد دیه کامل۱۴.۴۰۰.۰۰۰
یک هزارم دیه کامل۴۸۰.۰۰۰سه و نیم درصد دیه کامل۱۶.۸۰۰.۰۰۰
یکصدم دیه کامل (یک درصد)۴.۸۰۰.۰۰۰چهار درصد دیه کامل۱۹.۲۰۰.۰۰۰
نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۲.۴۰۰.۰۰۰چهار و نیم درصد دیه کامل۲۱.۶۰۰.۰۰۰
یک دهم درصد۴۸۰.۰۰۰پنج درصد دیه کامل۲۴.۰۰۰.۰۰۰
دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰.۰۰۰پنج و نیم درصد دیه کامل۲۶.۴۰۰.۰۰۰
سه دهم درصد دیه کامل۱.۴۴۰.۰۰۰شش درصد دیه کامل۲۸.۸۰۰.۰۰۰
چهار دهم درصد دیه کامل۱.۹۲۰.۰۰۰شش و نیم درصد دیه کامل۳۱.۲۰۰.۰۰۰
پنج دهم درصد دیه کامل۲.۴۰۰.۰۰۰هفت درصد دیه کامل۳۳.۶۰۰.۰۰۰
شش دهم درصد دیه کامل۲.۸۸۰.۰۰۰هفت و نیم درصد دیه کامل۳۶.۰۰۰.۰۰۰
هفت دهم درصد دیه کامل۳.۳۶۰.۰۰۰هشت درصد دیه کامل۳۸.۴۰۰.۰۰۰
هشت دهم دصد دیه کامل۳.۸۴۰.۰۰۰هشت و نیم دصد دیه کامل۴۰.۸۰۰.۰۰۰
نه دهم درصد دیه کامل۴.۳۲۰.۰۰۰نه درصد دیه کامل۴۳.۲۰۰.۰۰۰
یک درصد دیه کامل۴.۸۰۰.۰۰۰نه و نیم درصد دیه کامل۴.۵۶۰.۰۰۰
یک و یک دهم درصد دیه کامل۵.۲۸۰.۰۰۰ده درصد دیه کامل۴۸.۰۰۰.۰۰۰
یک و دو دهم درصد دیه کامل۵.۷۶۰.۰۰۰نصف (یک دوم) دیه کامل۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و سه دهم درصد دیه کامل۶.۲۴۰.۰۰۰ثلث (یک سوم) دیه کامل۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و چهار دهم درصد دیه کامل۶.۷۲۰.۰۰۰ربع (یک چهارم) دیه کامل۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و پنج دهم درصد دیه کامل۷.۲۰۰.۰۰۰خمس (یک پنجم)۹۶.۰۰۰.۰۰۰
یک و شش دهم درصد دیه کامل۷.۶۸۰.۰۰۰چهارپنجم از یک پنجم دیه کامل۷۶.۸۰۰.۰۰۰
یک و هفت دهم دصد دیه کامل۷.۱۶۰.۰۰۰چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸.۴۰۰.۰۰۰
یک و هشت دهم درصد دیه کامل۸.۶۴۰.۰۰۰یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹.۶۰۰.۰۰۰
یک دوم از یک دهم دیه کامل۲۴.۰۰۰.۰۰۰

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۲)

حارصه (یک شتر)۴.۸۰۰.۰۰۰دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار)۹.۶۰۰.۰۰۰
دامیه (دو شتر)۹.۶۰۰.۰۰۰دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار)۱۹.۲۰۰.۰۰۰
متلاحمه (سه شتر)۱۴.۴۰۰.۰۰۰دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح در آن پیدا نشده است. فرقی بین دختر و پسر نیست (یکصد دینار)۴۸.۰۰۰.۰۰۰
سمحاق (چهار شتر)۱۹.۲۰۰.۰۰۰دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار)۳۸.۴۰۰.۰۰۰
موضعه (پنج شتر)۲۴.۰۰۰.۰۰۰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد نصف دیه کامل مرد مسلمان)۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
هاشمه (ده شتر)۴۸.۰۰۰.۰۰۰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل)۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
منقله (پانزده شتر)۷۲.۰۰۰.۰۰۰دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۲۸.۸۰۰.۰۰۰
مأمومه (سی و سه شتر)۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰دیه اعضای جفتی مانند چشم، گوش، دست و پاهر یک ۵۰ و هر دو ۱۰۰ درصد
جائفه (ثلث دیه کامل)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰شکستگی استخوانیک پنجم دیه عضو
دامغه (ثلت دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشک قانونی تعیین می گردد)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰خرد شدن استخوانیک سوم دیه عضو
سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار۲.۸۸۰.۰۰۰شکستگی بینی۴۷ میلیون و ۸۵۰ هزار
کبود شدن صورت (سه دینار)۱.۴۴۰.۰۰۰دیه بخیه (به نظریه پزشک قانونی بستگی دارد).....
سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار)۱.۴۴۰.۰۰۰شکستگی دنده محیط بر قلب حدوداً۱۱ میلیون و ۹۶۳ هزار
سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار)۱۲۰.۰۰۰

تهیه و تنظیم جدول محاسبه دیه سال ۱۴۰۰: حسن بصیری هریس

توسط
سلام بنده تصادف کردم
ولی فقط گردنم ضرب دیده وکبودی بالای ابرو وارنج دستم داشتم
پزشک قانونی 1درصد برای گردنم زده ما بقیشو گفته قاضی تائین کنه ...چقدر میشه ایا
توسط
200 هزار تومان
توسط
سلام وقت بخیر
پزشک قانونی برای همسر ۵۰صدم درصد دیگه بریدن چقدر میشه مبلغش با توجه به دیه۱۴۰۰؟
توسط
نمایش از نو
سلام لطفا میشه حساب کنید
۴درصد دیه کامل
۱درصد دیه کامل
نیم درصد دیه کامل
۱ و نیم هزارم دیه کامل
۳تا نیم درصد دیه کامل
پانزده صدم دیه کامل
ممنونم
توسط
سلام دیه ی من سال نود و نه،سی و سه ملیون محاسبه شده است!باتوجه به اعتراض متهم و رد از طرف دادگاه تجدید مظر آیا مقدار دیه من افزایش پیدا میکنه،اگر بله چه مقدار؟؟؟
توسط
سلام برادر ناراحت نباش 2400000 دو میلیون و چهارصد هزار تومان است
توسط
سلام من سال نود وسه تصادف کردم .وقطع نخاع کمری شدم .از کمر ب پایین ..چند تا دیعه کامل میشه .و دوتا دنده شکسته .
توسط
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
توسط
2400000 تومان
توسط
سلام وقت بخیر،،،نیم درصد ویک ونیم هزارم و سه دهم درصد به نرخ روز چ مغلغی میشود ؟؟؟؟
توسط
نوزده ونیم هزارم دیه و سه درصد و یک دهن درصد دیه چ مبلغی می شود.....؟..
توسط
ویرایش شده
سلام و خسته نباشید
من سه تا  از انگشتان پاه راستم شکسته انگشت شستم
کاملا له شده و دو  انگشت کناریش  از کمر شکسته پام کبود شده و ورم کرده انگشت شستم رو سه تا پیم گذاشته ان میخواستم بدونم دیه من چقدر میشه؟؟؟؟ لطفا جواب بدین متشکرم
توسط
سلام . در رفتگی لگن و و کمی زخم شدن ساق همان پا توسط تصادف ماشین حدودا چند درصد میشه؟
توسط
سلام  خسته نباشید رای بنده به عنوان مقصر آخر بهمن 99 صادر شده ولی به اجرای احکام بعد عید 1400 امده الان دیه باید از سال 99 حساب بشه یا 1400
توسط
با سلام،45٬600٬000 ریال
توسط
69٬600٬000 ریال
توسط
سلام یک انگشت گوچگ شکسته دستم. 5ساعت اتاق جراحی بودم. مهر کمر شکسته.یک پا سمت چپم ازموچ رباطش اسیب جدی دیده.
توسط
سلام ببخشید قطع شدن یک بند از انگشت شست دست چپ وانگشت اشاره ازبنده دوم قطع شده وپیوند زده شده ولی نصف استخوان ندارد وانگشت ازبنده دوم تکان داده نمیشود لطفاً بگین چند درصد تعلق میگیرد ممنونم
توسط
سلام دیه دوتا دنده شکسته با زخم لاله گوش چند درصد و چقدر میشه
توسط
سلام تزریق اشتباه زیر چشمم داشته ام و برای تخلیه به بینایی چشمم صدمه میرسه در کمیسیون پزشکی اول ده درصد دیه کامل نوشتن در کمیسیون پزشکی ۵ نفره جواب هنوز اعلام نشده در ضمن زیر چشم هام بعد از دوسال ورم داره و مثل تاول هست بنظرتون دیه رو چند درصد افزایش میدن؟
توسط
سلام من رفتم پزشک قانونی ۱۳ قسمت بدنم کبود شده  اما واسه تعیین دیه فقط چند تاشو برای دیه گفته  پس بقیش چی میشه ؟؟
توسط
سلام من از شیراز هستم بهتون پیام میدم چشم یک عضو واجب هست و تو نقض عضو شدی و دیه باید بیشتر از 10درصد باشه اصلا اصلا امکان نداره ک 10درصد هست 15درصد در سال 1400 مبلغ 82500هست رسیدگی کنید لطفا
توسط
آیا دوازده روزبه۱۴۰۰مانده رای صادرشده نرخ ۱۳۹۹ بیاواتساب کنن
توسط
سلام، دیه قطع شدن سه تا بند انگشت دست، که انگشتت وسط هست و گوشت از دست برداشتن 20تا بخیه خورده چقدر میشه
توسط
سلام ۳۳ درصد  دیه در سال ۱۴۰۰ چقدر است
توسط
سلام ۳۵درصد دیه درسال ۱۴۰۰چقدراست لطفا جواب میخوام
توسط
سلام.دیه بخیه صورت چنددرصده؟۵تا بخیه زیربینی و ۲تا بخیه زیرچشم.پامم کوفتگی و خراش سطحی داشته.کمرمم کوفتگی،البته دنبالچه فکنم آسیب دیده.سه تاخراش هم رو صورت داشتم بدون بخیه که خوب شده.جمعا چنددرصد و چه مبلغی میشه؟
سوال شده 30 مارس 2021 در بیمه خودرو و دیه توسط بی نام
نمایش از نو 30 مارس 2021
سیاه شدگی خلف پهلوی چپ چند درصد محاسبه میشود
توسط
سلام دیه شکستگی زانو چقدره ؟
توسط
۱۸درصد دیه کامل چقدر است
توسط
سلام دیه شکستگی ترقوه سمت چپ وکبودی دورچشم سمت چپ وشکستگی دنده وزخم شدن پشت کتف چقدرمیشه لطفاً
توسط
سلام دیه شکستگی ترقوه سمت چپ وکبودی دورچشم سمت چپ وشکستگی دنده وزخم شدن پشت کتف چقدر میشه لطفاً
توسط
۱۶درصد دیه در سال ۱۴۰۰ چقدر میباشد
توسط
سلام 44 درصددیه چقدرمیشه
توسط
سلام وقت بخیر
بنده مهره دوم کمرم شکسته و استخوان خاجی لگنم  و ۵ درصد هم برای صدمه به نسوج ستون فقراتمحاسبه کردند میخواستم ببینم برای شکستن مهره دوم و استخوان خاجی لگنم چقدر محاسبه میکنند
قبل توسط
سلام ببخشید دیه شکستگی فک تحتانی راست چقدر هست؟
0 امتیاز
توسط
سلام   من  ۴ تا از انگشتای  پام  

با شان سمت  راست  شکسته  

با کبودی زیر چشم  

خواستم ببینم دیه چقد میشع؟؟؟
توسط
خیر باتوجه به اینکه بخیه داره مشخصه عمق جراحت زیاده که حداقل دو درصد تا پنج درصد میتونه متغیر باشه
توسط
سلام دیه شکستگی شست پا که بعداز 30روز التیام یافته چقدر میشه؟بعلاوه یدونه از رباط های مچ پاهم پاره شده که یک و نیم درصد فقط برای رباط زدن
توسط
مچ پام شکسته دو طرف پای راستم  زانومم کبود و اسیب دیده مچ پامو تا مقداری از ساق پا پلاتینه دیه م حدودا چقدر میشه
توسط
۱/۷۵درصددیه کامل انسان ونیم درصد زیبایی از کل دیه انسان چقدر میشه
توسط
نمایش از نو
من موتور سوار بودم که بایک ماشین سواری تصادف کردم و سرم ۱۲تا بقیه خورد و دوباره خونریزی داشت ۱۲تا بقیه دیکه زدند و کبودی چشم و دررفتن یک انگشت پا و کبودی پشت پا و ساق پا و کتف چپ خواستم ببینم ۵۵روز گواهی دکتر گرفتم چقدر دیعه  بمن تعلق میگیره سال ۱۴۰۰ خواهش میکنم حدودا چقدر میشه
0 امتیاز
توسط
سلام سقوط از ارتفاع داشتم که منجر به پارگی پا که دوتا بخیه خورد زیر چونه ام ۳ تا بخیه خورده روی لپم سمت چپ زیر چشمم پارگی داشته که چسب بخیه زدند کتف سمت راست از زیر بغل تا دنده هام کبود شده میشه لطف کنید چطوری کارمون ممنون
توسط
نمایش از نو
سلام خسته نباشید .دیه این چقدر است .
شکستگی استخوان بینی بدون فسا و بدون کجی اشکار بهبود یافته است . دو عدد جراحت روی پل بینی با ایجاد اثرالتیام یافته.
توسط
سلام و عرض ادب
من 2.2.1400تصادف کردم و صدمه دیدم
صدماتم .. شکستگی مچ دست از دو ناحیه..
شکستن تیغه بینی و در رفتن استخان بینی
در رفتن زانو ..و تورم
زخم روی زانو ۲ عدد ب اندازع سکه
زخم روی دست۲ عدد هم روی دست ب اندازع خطو خش
خاستم ببینم دیه چقدر میشع و اگ لطف کنید ..راهنماییم کنید
توسط
نمایش از نو توسط
باسلام پسرم را برق گرفته ومنجر به فوت شده  کنتورفیوزش خراب بوده وجای کنتور هم درست نبوده  وپسرم راکنتور که پایین بوده برق گرفته ودوبار هم به اداره برق زاهدان مراجعه کردم که این کنتور را بیایید درست کنید ولی اونا با باگوشی موبایل خودشان بازی می کردند وبه من گفتند که به شماره 121زنگ بزن که من چندین بار تماس گرفتم که پاسخی دریافت نکردم همش مشغولی می خورد  با سهل انگاری مسولین  بچه ام فوت نمود  آیا دیه کامل تعلق می گیرد  به این مادر سینه سوخته  شما بگید
قبل توسط
سلام دادا همین قضیه که شما فرمودید برای ماهم پیش آمده موضوع دیه چیقدر میشه دوروز از مرافع ما گذشته الان درفکر دیه شون هستم دیه چیقدر میشه

سوالات مشابه

...