0 امتیاز
44 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
سلام یک چهلم 1/40دیه کامل از شکستن دنده چهارم سمت چپ قفسه سینه یک دنده محیط بر قلب چقدر میشه

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...