0 امتیاز
23 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
شکستگی ران پا که پلاک گذاشته شده بعد از ۲۴روز پلاک چرخیده دوباره عمل شده پلاکش را عوض کردن وتوی اتاق عمل به دلیل خونریزی خون گرفته

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...