0 امتیاز
41.9k بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط

با سلام. بر اساس بخشنامه ابلاغی دیه 1400، ممکنه جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 را در اختیار بگذارید؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
ویرایش شده توسط
 
بهترین پاسخ

با سلام. جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 (به تومان) به شرح زیر است:

دیه کامل در ماه غیرحرام۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، رجب)۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۱)

شرحمبلغشرحمبلغ
یک دینار شرعی۴۸۰.۰۰۰یک و نه دهم درصد دیه کامل۹.۱۲۰.۰۰۰
یک درهم شرعی۴۸.۰۰۰دو درصد دیه کامل۹.۶۰۰.۰۰۰
یک نفر شتر۴.۸۰۰.۰۰۰دو نیم درصد دیه کامل۱۲.۰۰۰.۰۰۰
یک ده هزارم دیه کامل۴۸.۰۰۰سه درصد دیه کامل۱۴.۴۰۰.۰۰۰
یک هزارم دیه کامل۴۸۰.۰۰۰سه و نیم درصد دیه کامل۱۶.۸۰۰.۰۰۰
یکصدم دیه کامل (یک درصد)۴.۸۰۰.۰۰۰چهار درصد دیه کامل۱۹.۲۰۰.۰۰۰
نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۲.۴۰۰.۰۰۰چهار و نیم درصد دیه کامل۲۱.۶۰۰.۰۰۰
یک دهم درصد۴۸۰.۰۰۰پنج درصد دیه کامل۲۴.۰۰۰.۰۰۰
دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰.۰۰۰پنج و نیم درصد دیه کامل۲۶.۴۰۰.۰۰۰
سه دهم درصد دیه کامل۱.۴۴۰.۰۰۰شش درصد دیه کامل۲۸.۸۰۰.۰۰۰
چهار دهم درصد دیه کامل۱.۹۲۰.۰۰۰شش و نیم درصد دیه کامل۳۱.۲۰۰.۰۰۰
پنج دهم درصد دیه کامل۲.۴۰۰.۰۰۰هفت درصد دیه کامل۳۳.۶۰۰.۰۰۰
شش دهم درصد دیه کامل۲.۸۸۰.۰۰۰هفت و نیم درصد دیه کامل۳۶.۰۰۰.۰۰۰
هفت دهم درصد دیه کامل۳.۳۶۰.۰۰۰هشت درصد دیه کامل۳۸.۴۰۰.۰۰۰
هشت دهم دصد دیه کامل۳.۸۴۰.۰۰۰هشت و نیم دصد دیه کامل۴۰.۸۰۰.۰۰۰
نه دهم درصد دیه کامل۴.۳۲۰.۰۰۰نه درصد دیه کامل۴۳.۲۰۰.۰۰۰
یک درصد دیه کامل۴.۸۰۰.۰۰۰نه و نیم درصد دیه کامل۴.۵۶۰.۰۰۰
یک و یک دهم درصد دیه کامل۵.۲۸۰.۰۰۰ده درصد دیه کامل۴۸.۰۰۰.۰۰۰
یک و دو دهم درصد دیه کامل۵.۷۶۰.۰۰۰نصف (یک دوم) دیه کامل۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و سه دهم درصد دیه کامل۶.۲۴۰.۰۰۰ثلث (یک سوم) دیه کامل۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و چهار دهم درصد دیه کامل۶.۷۲۰.۰۰۰ربع (یک چهارم) دیه کامل۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و پنج دهم درصد دیه کامل۷.۲۰۰.۰۰۰خمس (یک پنجم)۹۶.۰۰۰.۰۰۰
یک و شش دهم درصد دیه کامل۷.۶۸۰.۰۰۰چهارپنجم از یک پنجم دیه کامل۷۶.۸۰۰.۰۰۰
یک و هفت دهم دصد دیه کامل۷.۱۶۰.۰۰۰چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸.۴۰۰.۰۰۰
یک و هشت دهم درصد دیه کامل۸.۶۴۰.۰۰۰یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹.۶۰۰.۰۰۰
یک دوم از یک دهم دیه کامل۲۴.۰۰۰.۰۰۰

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۲)

حارصه (یک شتر)۴.۸۰۰.۰۰۰دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار)۹.۶۰۰.۰۰۰
دامیه (دو شتر)۹.۶۰۰.۰۰۰دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار)۱۹.۲۰۰.۰۰۰
متلاحمه (سه شتر)۱۴.۴۰۰.۰۰۰دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح در آن پیدا نشده است. فرقی بین دختر و پسر نیست (یکصد دینار)۴۸.۰۰۰.۰۰۰
سمحاق (چهار شتر)۱۹.۲۰۰.۰۰۰دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار)۳۸.۴۰۰.۰۰۰
موضعه (پنج شتر)۲۴.۰۰۰.۰۰۰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد نصف دیه کامل مرد مسلمان)۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
هاشمه (ده شتر)۴۸.۰۰۰.۰۰۰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل)۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
منقله (پانزده شتر)۷۲.۰۰۰.۰۰۰دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۲۸.۸۰۰.۰۰۰
مأمومه (سی و سه شتر)۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰دیه اعضای جفتی مانند چشم، گوش، دست و پاهر یک ۵۰ و هر دو ۱۰۰ درصد
جائفه (ثلث دیه کامل)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰شکستگی استخوانیک پنجم دیه عضو
دامغه (ثلت دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشک قانونی تعیین می گردد)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰خرد شدن استخوانیک سوم دیه عضو
سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار۲.۸۸۰.۰۰۰شکستگی بینی۴۷ میلیون و ۸۵۰ هزار
کبود شدن صورت (سه دینار)۱.۴۴۰.۰۰۰دیه بخیه (به نظریه پزشک قانونی بستگی دارد).....
سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار)۱.۴۴۰.۰۰۰شکستگی دنده محیط بر قلب حدوداً۱۱ میلیون و ۹۶۳ هزار
سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار)۱۲۰.۰۰۰

تهیه و تنظیم جدول محاسبه دیه سال ۱۴۰۰: حسن بصیری هریس

توسط
سلام بنده تصادف کردم
ولی فقط گردنم ضرب دیده وکبودی بالای ابرو وارنج دستم داشتم
پزشک قانونی 1درصد برای گردنم زده ما بقیشو گفته قاضی تائین کنه ...چقدر میشه ایا
توسط
200 هزار تومان
توسط
سلام وقت بخیر
پزشک قانونی برای همسر ۵۰صدم درصد دیگه بریدن چقدر میشه مبلغش با توجه به دیه۱۴۰۰؟
توسط
نمایش از نو
سلام لطفا میشه حساب کنید
۴درصد دیه کامل
۱درصد دیه کامل
نیم درصد دیه کامل
۱ و نیم هزارم دیه کامل
۳تا نیم درصد دیه کامل
پانزده صدم دیه کامل
ممنونم
توسط
سلام دیه ی من سال نود و نه،سی و سه ملیون محاسبه شده است!باتوجه به اعتراض متهم و رد از طرف دادگاه تجدید مظر آیا مقدار دیه من افزایش پیدا میکنه،اگر بله چه مقدار؟؟؟
توسط
سلام برادر ناراحت نباش 2400000 دو میلیون و چهارصد هزار تومان است
توسط
سلام من سال نود وسه تصادف کردم .وقطع نخاع کمری شدم .از کمر ب پایین ..چند تا دیعه کامل میشه .و دوتا دنده شکسته .
توسط
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
توسط
2400000 تومان
قبل توسط
سلام وقت بخیر،،،نیم درصد ویک ونیم هزارم و سه دهم درصد به نرخ روز چ مغلغی میشود ؟؟؟؟
قبل توسط
نوزده ونیم هزارم دیه و سه درصد و یک دهن درصد دیه چ مبلغی می شود.....؟..
قبل توسط
ویرایش شده قبل
سلام و خسته نباشید
من سه تا  از انگشتان پاه راستم شکسته انگشت شستم
کاملا له شده و دو  انگشت کناریش  از کمر شکسته پام کبود شده و ورم کرده انگشت شستم رو سه تا پیم گذاشته ان میخواستم بدونم دیه من چقدر میشه؟؟؟؟ لطفا جواب بدین متشکرم
قبل توسط
سلام . در رفتگی لگن و و کمی زخم شدن ساق همان پا توسط تصادف ماشین حدودا چند درصد میشه؟
قبل توسط
سلام  خسته نباشید رای بنده به عنوان مقصر آخر بهمن 99 صادر شده ولی به اجرای احکام بعد عید 1400 امده الان دیه باید از سال 99 حساب بشه یا 1400
0 امتیاز
توسط
سلام   من  ۴ تا از انگشتای  پام  

با شان سمت  راست  شکسته  

با کبودی زیر چشم  

خواستم ببینم دیه چقد میشع؟؟؟
قبل توسط
سلام خسته نباشید من دوروز پیش ماشینی بهم زد فرار کرد ولی دوربینا گرفتنش..پای چپم از زانو به پایین خورد شده فقط انگشتام سالمه توی پام پلاتین گزاشتن و دوبار عمل شدم..دیش چقدر میشه حدودا؟
قبل توسط
نونت تو روغن افتاده تاعمر داری بخوروبخواب
قبل توسط
سه درصد دیه کامل چقدر میشه علاوه  چهار هزارم دیگه کامل
قبل توسط
بنده پیشانیم ۲۱بقیه خورده پزشک قانونی زده یک صدم دیه کامل آیا درست زده
قبل توسط
با سلام
دیه ۲ تا از انگشتان دست چپ که قطع شده چقدر میشود؟؟
قبل توسط
سلام من چهارتاانگشتی پام وصاغی پام شکسته دییش چقدمیشه لتفن بیگید

سوالات مشابه

...