قانون ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

باب هفتم – طرق شكايت از آراء صادرشده در دعواي ورشكستگي

ماده 1134 – شكايت از آراي صادر شده در رسيدگي به دعو اي ورشكستگي تابع قانون آيين دادرسي مدني است مگر در مواردي كه در اين باب پيش بيني شده است.

ماده 1135 – رأي دادگاه رسيدگي كننده به دادخواست ورشكستگي فقط در موارد زير و با رعايت قانون آيين دادرسي مدني، قابل واخواهي يا اعتراض ثالث يا تجديد نظرخواهي است:

1 – رأي دائر بر رد دادخواست ورشكستگي

2 – رأي اعلام توقف

3 – رأي متضمن تاريخ توقف تاجر

4 – رأي اعلام ورشكستگي

5 – قرار بازداشت تاجر متوقف

ماده 1136 – مهلت واخواهي، اعتراض ثالث و تجديدنظرخواهي بيست روز از تاريخ اعلان رأي است.

ماده 1137 – پس از انقضاي مهلتي كه براي تشخ يص مطالبات بستانكار ان معين مي شود، ديگر هيچ تقاضايي از طرف آنان راجع به تغيير تاريخ توقف قبول نمي شود.

ماده 1138 – فقط آراء موضوع بندهاي (1)، (2) و (4) ماده (1135) این قانون در چهارچوب مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل

فرجام خواهي مي باشند.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.