تازه‌های قوانین و مقررات

مشاغل اختصاصی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

21 مرداد 1399

مشاغل اختصاصی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (نامه شماره ۵۳۲۳ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور) شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ بنا به پیشنهاد شماره ۶۴۳۲/۲۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ و سایر مکاتبات صورت‌گرفته آن شرکت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های (۱)‌ و (۲) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، شغل کارشناس...

مشاغل اختصاصی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

21 مرداد 1399

مشاغل اختصاصی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری* (نامه شماره ۶۳۱۸۵۰ مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور) شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۶۳/۹۴۲۷۰۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های (۱)‌ و (۲) بند «ب»‌ ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل زیر را با...

مشاغل اختصاصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

21 مرداد 1399

مشاغل اختصاصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (نامه شماره ۶۳۲۶۲۷ مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور) شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ بنا به پیشنهاد شماره ۷۶۱۹۳/۱۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۴ آن وزارت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های (۱)‌ و (۲) بند «ب» ماده (۱۱۶)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل زیر را با عنایت به...

نام‌نویسی غیرحضوری بیمه‌شدگان از طریق کارفرما

21 مرداد 1399

نام‌نویسی غیرحضوری بیمه‌شدگان از طریق کارفرما (بخشنامه شماره 3954/99/100 مورخ 9/5/1399 سازمان تأمین اجتماعی) مدیران کل تأمین اجتماعی استان با سلام پیرو بخشنامه شماره (2) نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی با موضوع راه‌اندازی درگاه غیرحضوری سازمان و در راستای تعمیم و توسعه ارائه خدمات از طریق درگاه مذکور با هدف کاهش بار مراجعات به واحدهای اجرایی، تسهیل در انجام امور و...

طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا بازنشستگان

21 مرداد 1399

طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا بازنشستگان متن طرحی که به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد، پس از جمع‌آوری امضا برای اعلام وصول و رسیدگی به هیأت رئیسه تقدیم شده است: ماده واحده: صدور و تمدید هر نوع مجوز یا پروانه اشتغال به کار وکالت، کارشناسی از قبیل کارشناسان رسمی دادگستری، نظام مهندسی، خدمات...

نحوه اجرای ماده (47) قانون تأمین اجتماعی موضوع: بازرسی از دفاتر

21 مرداد 1399

نحوه اجرای ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی موضوع: بازرسی از دفاتر (تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن) (بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی) معاونت بیمه‌ای مرکز فنآوری اطلاعات، آمار و محاسبات اداره کل تأمین اجتماعی استان مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی با سلام در راستای شفاف سازی مقررات سازمانی، رعایت اصل قانون‌مداری، ایجاد وحدت رویه...

دستورالعمل نحوه محاسبه افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

20 مرداد 1399

دستورالعمل نحوه محاسبه و اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۲۵۴۷۶۳ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به استعلام‌های متعدد دستگاه‌های اجرایی پیرامون نحوه اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲‏/ت۵۴۰۵۷هـ مورخ ۲۱‏/۱۲‏/۱۳۹۵ هیات...

افزایش فوق العاده جذب کارکنان شهرداری

20 مرداد 1399

افزایش فوق العاده جذب کارکنان شهرداری به گزارش شناسنامه قانون به نقل از سازمان اداری و استخدامی وبینار هم‌اندیشی رئیس و معاونان سازمان اداری و استخدامی کشور با رؤسا و معاونان سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های کشور عصر امروز برگزار شد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اشاره به تصمیمات دولت برای ترمیم حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان،...

مشاغل اختصاصی وزارت کشور

20 مرداد 1399

مشاغل اختصاصی وزارت کشور (نامه شماره ۹۶۴۱۲۵ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور) شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ بنا به پیشنهاد شماره ۹۸۶۶۳ مورخ ۳/۸/۱۳۹۵ آن وزارت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل زیر را با عنایت به تعریف، نمونه وظایف...

اصلاح ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی جزءهای ۲ و ۳ بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹

20 مرداد 1399

اصلاح ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۵۴۵۴۴/ت۵۷۹۱۳هـ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۹ هیئت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت کشور وزارت راه و شهرسازی- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نیرو وزارت...

مشاغل اختصاصی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

20 مرداد 1399

مشاغل اختصاصی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (نامه شماره ۱۱۵۳۰۰۱ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور) شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۷۱/۱۰۰ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل زیر را با عنایت...

شغل اختصاصی مرکز آمار ایران

20 مرداد 1399

شغل اختصاصی مرکز آمار ایران (نامه شماره ۱۵۷۸۲۷۲ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور) شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۶ بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۱۸/۹۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۶ آن مرکز و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، شغل کارشناس آمار کشوری را با عنایت به...

مشاغل اختصاصی سازمان تبلیغات اسلامی

20 مرداد 1399

مشاغل اختصاصی سازمان تبلیغات اسلامی (نامه شماره ۱۵۷۸۲۷۴ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور) شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۶۷/۱۹۶ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۶ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل کارشناس برنامه‌ریزی تبلیغ معارف اسلامی و کارشناس...

مشاغل اختصاصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

19 مرداد 1399

مشاغل اختصاصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (نامه شماره ۱۵۷۸۲۷۳ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور) شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۶ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۴۳۶ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ آن وزارت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل زیر را با عنایت...

دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته از طریق بروز لیاقت‌های ویژه

19 مرداد 1399

دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته از طریق بروز لیاقت‌های ویژه (بخشنامه شماره ۱۰۸۴۵۷/۱۸۰۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) در نظام طبقه‌بندی مشاغل هدف از تخصیص مشاغل به گروه‌های شغلی، تعیین حقوق و مزایا و جایگاه شغلی مستخدمین می‌باشد؛ بنابراین ارتقای گروه شغلی و به تبع انتصاب به طبقه شغلی بالاتر، بیانگر قابلیت‌های علمی و تخصصی مستخدم است. در حالی...

مشاغل اختصاصی سازمان هواپیمایی و سازمان فرودگاه‌های کشور

18 مرداد 1399

مشاغل اختصاصی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان فرودگاه‌های کشور عنوان‌ شغل: خلبان‌ تعریف‌: این‌ شغل‌ در‌ برگیرنده‌ طبقات‌ مشاغلی‌ است‌ که‌ متصدیان‌ آنها‌ تحت‌ نظارت‌ کلی‌ عهده‌ دار‌ انجام‌ کارهای‌ آموزش‌ یا‌ هدایت‌ وسایل‌ پرنده‌ سبک،‌ هواپیماهای‌ با‌ موتور‌ و‌ بی‌ موتور،‌ هلیکوپتر‌ سمپاش‌ و‌ هواپیماهای‌ مجهز‌ به‌ ‌دستگاه‌های‌ بازرسی‌ راه‌های‌ هوایی‌ و‌ تجهیزات‌ مربوط‌ میباشند. نمونه‌ وظایف‌ و‌ ‌مسئولیت‌ها:...