0 امتیاز
348 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
 
بهترین پاسخ
سلام

دیه پاره گی تاندون و رگ انگشت کوچک دست  چپ چقدر  میشه؟
توسط
پارگی کامل عصب ده درصد

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 988 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 235 بازدید
سوال شده ژان 16, 2021 در بیمه خودرو و دیه توسط ناصراسلاملو
0 امتیاز
0 پاسخ 269 بازدید
سوال شده فوریه 12, 2021 در بیمه بیکاری توسط قبادمحمودی
...