0 امتیاز
308 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
 
بهترین پاسخ
سلام

دیه پاره گی تاندون و رگ انگشت کوچک دست  چپ چقدر  میشه؟
توسط
پارگی کامل عصب ده درصد

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 931 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 221 بازدید
سوال شده 16 ژان 2021 در بیمه خودرو و دیه توسط ناصراسلاملو
0 امتیاز
0 پاسخ 256 بازدید
سوال شده 12 فوریه 2021 در بیمه بیکاری توسط قبادمحمودی
...