0 امتیاز
378 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
دیه پارگی تاندون های دست راست که تحت عمل جراحی قرارگرفته وسبب محدودیت حرکتی انگشتان ۳و۴شود

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام ۸درصد دیه کامل

سوالات مشابه

...