0 امتیاز
254 بازدید
در بیمه بیکاری توسط

​​​​​​باسلام من تاندون کف دستم پاره شد. البته یکیش اونم انگشت کوچیک و14تابخیه خورد خواستم ببینم دیش  چقدر میشه

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...