0 امتیاز
90 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
تعداد سه بخیه در سر شانه و عمق سه سانت به همراه زخم میخاستم بدونم دیه اش چقدر میشه

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...