0 امتیاز
26 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
پس من در 99 با موتور سیکلت با یک عابر تصادف میکنه   وگواهینامه و بیمه نداشته الان چقدر دیه باید بابت شکستگی سر و کبودی صورت و بینی و بخیه گوش باید پرداخت کند

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...