0 امتیاز
923 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
دیه شکستن استخوان کف دست به طوری که ۵ عدد پیم خارج از دست بخورد

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...