0 امتیاز
505 بازدید

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام دیه ی شکستگی نازک نی مچ دست که پین انداختن توی استخوان و زخمهایی که پوست ساعد دست کنده شده چقدر است؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.9k بازدید
...