0 امتیاز
264 بازدید
در انتصاب مدیران توسط
آیا پس از طی تمام مراحل قانونی (گزینش و مصاحبه و استعلام حراست و بازرسی و ....) و دارا بودن تمام شرایط احراز پست و رسمی بودن ، تنها به دلیل مخالفت مدیرعامل ( به دلیل سابقه اختلاف نظر قبلی در سالها قبل از مدیرعاملی ایشان) می تواند تایید نکند و به منابع انسانی دستور عدم صدور حکم را ابلاغ کند؟؟؟؟

آیا این کار در سازمانهای دولتی قانونی است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (5.0هزار امتیاز)

سلام علیکم

بر اساس مفاد دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای و اصلاحات بعدی آن موافقت یا عدم موافقت با انتصاب کارکنان در پست‌های مدیریتی از اختیارات مدیران مافوق (اعضای کمیته سرمایه انسانی یا عناوین مشابه که طبیعتاً از نظرات بالاترین مقام همچون مدیرعامل نیز اثرپذیر است) می‌باشد.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 663 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 2.0هزار بازدید
...