0 امتیاز
664 بازدید
در استخدام و تبدیل وضعیت توسط
با سلام و احترام خدمت شما هم تمامی همکارانتون.

در اداره ما نیرو های حراستیمون (نگهبانها و تعدادی از بخش اداری) شرکتی هستند و این اداره از لحاظ امنیتی خیلی حساس است.بعد از جابه جایی رییس حراست که رسمی بود یک نفر از نیروهای شرکتی را که اصلا سابقه حراستی و مناسب این کار نبود جایگزین کردند آیا این پست سازمانی میتواند به ایشان داده شود بدون تغییر قرارداد و...

تشکر از پاسخگوییتون

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (5.0هزار امتیاز)

سلام علیکم

 

براساس ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ تصویب قانون مورد اشاره، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش ذیل انجام می پذیرد:

الف- استخدام رسمی برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی.

ب- استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و برای مدت معین.

و بر اساس ماده (47) همان قانون به کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) {به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.} این قانون امکانپذیر است.

 

آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین ممنوعیت بکارگیری نیروهای شرکتی در پست‌های دائمی و حساس و حاکمیتی است.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 1.6هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 411 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 230 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 219 بازدید
...