0 امتیاز
413 بازدید
در مباحث مدیریتی توسط
چرا تازمانی که نیروهای متخصص استخدام با رسته اداری در ادارت آموزش و پرورش هست از نیروهای غیر متخصص آموزشی در پستهای اداری آموزش و پرورش استفاده میشود.آیا این تخلف نیست؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...