0 امتیاز
338 بازدید
در استخدام و تبدیل وضعیت توسط
آیا رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مانند رای هیات عمومی میباشد و باید اجرا شود یا با هم تفاوت دارند. با تشکر

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 96 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 151 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 241 بازدید
...