0 امتیاز
498 بازدید
در حقوق و مزایا توسط

بنده نیروی قراردادی یکی از استانداری ها هستم، در حکم سال 99 ام طبقه 11 و رتبه خبره ذکر شده با 10 سال سابقه کار، ولی تفاوت جزء 1 بند الف تبصره 12 و تفاوت بند (ی) تبصره 12 براب من صفر در نظر گرفته شده آیا این ردیف ها به من تعلق نمیگیرد؟ من از سال 89 استخدامم شدم

2- آیا حق عائله مندی و اولاد به من تعلق نمیگیره (خانم هستم)؟

3-ضمنا در قرارداد ما فوق العاده شغل لحاظ نشده چرا؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...