0 امتیاز
155 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
سلام عیلکم؛

بنده و تعدادی از همکاران قرارداد کار معین (با سابقه بیش از15 سال) به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی(تبدیل وضعیت ایثارگران) به نیروی رسمی قطعی تبدیل وضعیت شده ایم.

لیکن واحد کارگزینی دانشگاه بنا به تفسیر خود اعلام می دارند که تفاوت جزء 1بند «الف» تبصره 12 و تفاوت بند «ی » تبصره 12 به مستخدمین سال 98 به بعد تعلق نمی گیرد.

ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید این تفسیر چه ارتباطی با ما که بیش از 15 سال سابقه به عنوان نیروی قراردادی کار معین در همان ارگاه دولتی استخدام شدیم دارد؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...