0 امتیاز
934 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
ویرایش شده
سلام . در سال ۹۲ بصورت قراردادی به استخدام آموزش و پرورش به عنوان معلم در آمدم.
و  در مهر 1400هم استخدام پیمانی بعنوان معلم شدم. با توجه به حکم بنده و سابقه قراردادی بودن، طبقه شغلی۹ و رتبه ۳(ارشد) تعلق گرفته، اما این دو بند دوقلو در حکمم نیست، با توجه به ۸ سال سابقه قراردادی ،آیا این دو بند بمن تعلق میگیره؟ لطفا راهنمایی کنید.

چون این یک تناقض هست از طرفی رتبه و طبقه بمن تعلق گرفته ولی این بندهای دوقلو خیر.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...