0 امتیاز
1.1k بازدید
در حقوق و مزایا توسط

با سلام. آیا مدت سربازی می تواند جز سوابق تجربی  اعمال شود؟ با فرض عدم پرداخت بیمه.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

با سلام،

مطابق مفاد ماده (۱۴) آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل :

«اعضای کمیته سرمایه انسانی دستگاه متبوع با توجه به وظیفه محوله در زمان خدمت سربازی و بر حسب شغل مورد تصدی فعلی، میتوانند به عنوان تجربه مربوط، مشابه یا غیرمربوط در ارتقای رتبه و طبقه محاسبه نمایند.»

سوالات مشابه

0 امتیاز
3 پاسخ 9.8k بازدید
...