0 امتیاز
3.8هزار بازدید
در خرید بیمه سربازی توسط
سلام. برای اضافه کردن سابقه بیمه دوران خدمت سربازی باید به کجا مراجعه کنیم؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام ایا باپرداخت بیمه سربازی جز سوابق بیمه میشود وجز سوابق میشود واگه بنده اگر 28سابقه داشته باشم و2سال سربازی میتوانم بازنشسته شوم یاباید 30شود وموقع بازنشستگی 32روز حقوق میگیرم
0 امتیاز
توسط
به سایت بیمه...
توسط
سلام
من قبل از اعزام به خدمت سربازی سابقه پرداخت بیمه دارم و بعد از سربازی هم بیمه پرداخت کردم آیا من هم برای احتساب مدت سربازی باید مبلغی پرداخت کنم و یا رایگان محاسبه میشود؟
توسط
خریدنه پایان خدمت به مدت بیست ماه چقد هزیزنه پرداخت کنیم

سوالات مشابه

0 امتیاز
3 پاسخ 11.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.0هزار بازدید
...