0 امتیاز
203k بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط

با سلام. بر اساس بخشنامه ابلاغی دیه 1400، ممکنه جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 را در اختیار بگذارید؟

5 پاسخ

+1 امتیاز
توسط
ویرایش شده توسط
 
بهترین پاسخ

با سلام. جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 (به تومان) به شرح زیر است:

دیه کامل در ماه غیرحرام۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، رجب)۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۱)

شرحمبلغشرحمبلغ
یک دینار شرعی۴۸۰.۰۰۰یک و نه دهم درصد دیه کامل۹.۱۲۰.۰۰۰
یک درهم شرعی۴۸.۰۰۰دو درصد دیه کامل۹.۶۰۰.۰۰۰
یک نفر شتر۴.۸۰۰.۰۰۰دو نیم درصد دیه کامل۱۲.۰۰۰.۰۰۰
یک ده هزارم دیه کامل۴۸.۰۰۰سه درصد دیه کامل۱۴.۴۰۰.۰۰۰
یک هزارم دیه کامل۴۸۰.۰۰۰سه و نیم درصد دیه کامل۱۶.۸۰۰.۰۰۰
یکصدم دیه کامل (یک درصد)۴.۸۰۰.۰۰۰چهار درصد دیه کامل۱۹.۲۰۰.۰۰۰
نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۲.۴۰۰.۰۰۰چهار و نیم درصد دیه کامل۲۱.۶۰۰.۰۰۰
یک دهم درصد۴۸۰.۰۰۰پنج درصد دیه کامل۲۴.۰۰۰.۰۰۰
دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰.۰۰۰پنج و نیم درصد دیه کامل۲۶.۴۰۰.۰۰۰
سه دهم درصد دیه کامل۱.۴۴۰.۰۰۰شش درصد دیه کامل۲۸.۸۰۰.۰۰۰
چهار دهم درصد دیه کامل۱.۹۲۰.۰۰۰شش و نیم درصد دیه کامل۳۱.۲۰۰.۰۰۰
پنج دهم درصد دیه کامل۲.۴۰۰.۰۰۰هفت درصد دیه کامل۳۳.۶۰۰.۰۰۰
شش دهم درصد دیه کامل۲.۸۸۰.۰۰۰هفت و نیم درصد دیه کامل۳۶.۰۰۰.۰۰۰
هفت دهم درصد دیه کامل۳.۳۶۰.۰۰۰هشت درصد دیه کامل۳۸.۴۰۰.۰۰۰
هشت دهم دصد دیه کامل۳.۸۴۰.۰۰۰هشت و نیم دصد دیه کامل۴۰.۸۰۰.۰۰۰
نه دهم درصد دیه کامل۴.۳۲۰.۰۰۰نه درصد دیه کامل۴۳.۲۰۰.۰۰۰
یک درصد دیه کامل۴.۸۰۰.۰۰۰نه و نیم درصد دیه کامل۴.۵۶۰.۰۰۰
یک و یک دهم درصد دیه کامل۵.۲۸۰.۰۰۰ده درصد دیه کامل۴۸.۰۰۰.۰۰۰
یک و دو دهم درصد دیه کامل۵.۷۶۰.۰۰۰نصف (یک دوم) دیه کامل۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و سه دهم درصد دیه کامل۶.۲۴۰.۰۰۰ثلث (یک سوم) دیه کامل۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و چهار دهم درصد دیه کامل۶.۷۲۰.۰۰۰ربع (یک چهارم) دیه کامل۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و پنج دهم درصد دیه کامل۷.۲۰۰.۰۰۰خمس (یک پنجم)۹۶.۰۰۰.۰۰۰
یک و شش دهم درصد دیه کامل۷.۶۸۰.۰۰۰چهارپنجم از یک پنجم دیه کامل۷۶.۸۰۰.۰۰۰
یک و هفت دهم دصد دیه کامل۷.۱۶۰.۰۰۰چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸.۴۰۰.۰۰۰
یک و هشت دهم درصد دیه کامل۸.۶۴۰.۰۰۰یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹.۶۰۰.۰۰۰
یک دوم از یک دهم دیه کامل۲۴.۰۰۰.۰۰۰

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۲)

حارصه (یک شتر)۴.۸۰۰.۰۰۰دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار)۹.۶۰۰.۰۰۰
دامیه (دو شتر)۹.۶۰۰.۰۰۰دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار)۱۹.۲۰۰.۰۰۰
متلاحمه (سه شتر)۱۴.۴۰۰.۰۰۰دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح در آن پیدا نشده است. فرقی بین دختر و پسر نیست (یکصد دینار)۴۸.۰۰۰.۰۰۰
سمحاق (چهار شتر)۱۹.۲۰۰.۰۰۰دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار)۳۸.۴۰۰.۰۰۰
موضعه (پنج شتر)۲۴.۰۰۰.۰۰۰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد نصف دیه کامل مرد مسلمان)۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
هاشمه (ده شتر)۴۸.۰۰۰.۰۰۰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل)۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
منقله (پانزده شتر)۷۲.۰۰۰.۰۰۰دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۲۸.۸۰۰.۰۰۰
مأمومه (سی و سه شتر)۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰دیه اعضای جفتی مانند چشم، گوش، دست و پاهر یک ۵۰ و هر دو ۱۰۰ درصد
جائفه (ثلث دیه کامل)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰شکستگی استخوانیک پنجم دیه عضو
دامغه (ثلت دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشک قانونی تعیین می گردد)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰خرد شدن استخوانیک سوم دیه عضو
سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار۲.۸۸۰.۰۰۰شکستگی بینی۴۷ میلیون و ۸۵۰ هزار
کبود شدن صورت (سه دینار)۱.۴۴۰.۰۰۰دیه بخیه (به نظریه پزشک قانونی بستگی دارد).....
سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار)۱.۴۴۰.۰۰۰شکستگی دنده محیط بر قلب حدوداً۱۱ میلیون و ۹۶۳ هزار
سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار)۱۲۰.۰۰۰

تهیه و تنظیم جدول محاسبه دیه سال ۱۴۰۰: حسن بصیری هریس

سوال شده 19 اکتبر 2021 در بیمه خودرو و دیه توسط بی نام سلام یک چهلم دیه کامل چقدر میشود
توسط
سلام دو صدم دیه کامل چقد میشه
توسط
سلام خسته نباشید سه دهم درصد دیه کامل انسان چقد میشه شکستگی دارم روی سرم حدود ۱۰تابخیع خورده چند جا از بدنمم کبودی دارم
قبل توسط
سلام دیه نیم درصد دیه کامل با پانزده صدم درصد دیه کامل چقد میشه ممنون
0 امتیاز
توسط
سلام   من  ۴ تا از انگشتای  پام  

با شان سمت  راست  شکسته  

با کبودی زیر چشم  

خواستم ببینم دیه چقد میشع؟؟؟
توسط
نمایش از نو
سلطان تو باید مرده باشی دنبال دیه میگردی
توسط
بخیه ازوسط پیشانی تاگوشه چشم چپ وکبودی زیردوچشم وتورم شدیدزیرچشم چپ
توسط
سلام اگه
سه فقره یک صدم دیه کامل بابت سائیدگی(حارصه)کنار خارجی چشم،فوقانی لاله گوش و گونه چپ.
یک صدم دیه کامل بابتارش خراشیدگی(حارصه) چپ گردن
چهار فقره یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی خلف گردن،کبودی چد قدان قفسه سینه،کبودی زیر بغل راست و کبودی کنار خارجی قدامی مچ دست راست
توسط
اصغر الا داغلو 0912 841 2394
توسط
اصن روت شد بری شکایت کنی
اخه یک صدم و یک و نیم هزارم چیه دیگه رفتی برای شکایت
اگه بجاش کار میکردی چند برابرش گیرت میومد
0 امتیاز
توسط
۲درصد دیه کامل چغدر میشه
توسط
به عبارتی 9600000میلیون هزارتومان
توسط
سلام من ۴عدد حارصه
۲عدد حارصا کوچک
۲عدد کبودی
بر اثر تصادف به وجود آومد ممنون میشم بگید چطوریه محاسبه میشه
توسط
سلام ۱۲ درصد نیم دیه کامل زدن چقدر حساب میشه
توسط
سلام شصت میلیون میشه
توسط
سلام دیه مشت به سرو صورت و کبودی چقدر میشه حدودی؟
سوال شده 26 ژوئیه 2021 در بیمه خودرو و دیه توسط عموسعیدباعشق چهاروشش دهم درصد دیه کامل
توسط
سلام ۴درصد دیه کامل چقدر میشه
توسط
سلام دییه 4درصد صورت چقدر میشه ممنون میشم
توسط
با درود..
دوست عزیز؛ 4 درصد دیه کامل میشود= 19/200/00 تومن
توسط
با درود..
با درود..
میـزان دیه صـرفا براساس نظـریه پزشکی قانونی تعیین میشه و دادگاه نیز بر حسب نظـریه پزشکی قانونی اقدام به صدور حکم می کنه..
شما بایستی میزان درصد دیه تان را از،روی گواهی پزشکی قانونی اعلام نمایید، نه اینـکه صـرفا اعلام مشت خوردن به سرو صورت..
0 امتیاز
توسط
سلام یک ونیم درصد دیه انسان چقدر میشه
توسط
درود..
توجه داشـته باشـید که افزایش و تغلیظ میزان دیه در ماه حـرام ،، صـرفا در مورد دیه کامل ( فـوت ) مصـداق دارد، نه در دیه اعضـای بـدن..
توسط
سلام ببخشید میشه بگید دیه من چه قدر میشه چند درصد تعلق میگیرد
توسط
ویرایش شده
با درود..
میـزان دیه شما ارتباطی با ماه حرام و غیرحرام ندارد..
در صورت لزوم برای رزرو مشاوره حقـوقی آنلاین و یا انجام محاسـبات دیـه و مهریه و ... ،، می توانید با گروه مشاورین حقوقی صـادقی 7565-961-0914
 تماس و یا در واتسـاپ پیام بگـذارید.
توسط
سلام خسته نباشید ببخشید دستم شکسته و پلاتین دارد میخواستم ببینم دیه چه قدر میشه
توسط
ویرایش شده
با درود..
میـزان دیه صـرفا براساس نظـریه پزشکی قانونی تعیین میشه,, شما بایستی میـزان جراحت وارده براساس  نظـریه پزشکی قانونی رو اعلام فرمایید.

در صورت لزوم برای رزرو مشاوره حقـوقی آنلاین و یا انجام محاسبات دیـه با هزینه کم می توانید با گروه مشاورین حقوقی صـادقی 7565-961-0914 تماس و یا در واتسـاپ پیام بگـذارید.
0 امتیاز
توسط
سلام سال ۹۹باموتورتصادف کردم دیه سال۱۴۰۰به من تعلق می گیره یا۹۹؟

شکستگی ساق پای چپ استخوان درشت واستخوان نازک همراه باخوردشدگی وپلاتین ۸عددپین و۲۲بخیه پیشانی چقدردیه به من تعلق می گیرد
توسط
ترک خوردگی انگشت چپ.دیه اش چقدرمیشه
توسط
سلام بسته به تاریخ حکم دادگاه داره
توسط
اقا برای من دوتا دیه زدن یکی ۵ درصد یکی ۸ درصد این چه جوری محاسبه میشه
توسط
سلام ساقه پا پسرم شکسته دیه پاش 50و50شده چنده میشه ممنونم
توسط
ویرایش شده
درود..
میزان ۵ درصد از دیه کامل میشه = 24/000/000
میزان ۸ درصد از دیه کامل میشه = 38/400/000
توسط
۵درصددیه ضرب وجرح عمدی چقدر میشه
توسط
سلام دیه عمدی فرق داره باتصادف
توسط
نمایش از نو
سلام وقت بخیر ببخشید دیه خورد شدن استخوان درشت نی ونازک نی چقدر است که بدون مشکل خوب شده
ممنون از راهنمای تون
توسط
سلام توراخداجواب من رابدید
دودهم درصد دیه کامل وهفت دهم درصد دیه کامل چقدراست؟
توسط
با درود..
دو دهم درصد از دیه کامل میشه =
 ۹۶۰/۰۰۰ ت
هفت دهم درصد از دیه کامل میشه =
 ۳/۳۶۰/۰۰۰ ت
در صورت لزوم برای رزرو مشاوره حقـوقی و یا انجام محاسبات دیـه و مهـریه و چک،، می توانیـد با شـماره 7565-961-0914 آقای صــادقی تماس و یا در واتسـاپ پیام بگـذارید.
توسط
درود..
دوست عزیز؛ میزان دیه عمـدی با غیرعمدی در تعیین میـزان آن،  اصـولا تفاوتی ندارند..
توسط
درود..
دوست عزیز؛ میزان دیه شـما بسـتگی به میـزان جراحات وارده در نظریه پزشکی قانونی شـما داره..
در صورت داشتن نظـریه پزشکی قانونی، آن را به روئت یک متخصص حقوقی برسانید..
توسط
با درود..
دوست عزیز؛ 5 درصد از دیه کامل میشه =
24/000/000 تومان
توسط
نمایش از نو
با درود..
دوست عزیز؛ میزان دیه طبق نظـریه پزشکی قانونی تعیین می گردد..
 در صورت داشتن نظـریه پزشکی قانونی، آن را به روئت یک متخصص حقوقی برسانید..
توسط
بپرداخت قيمت سوقيه چهار درصد دیه کاملۀ مرد مسلمان چقدر میشه معنی اش چیه میشه ؟
توسط
با درود..
تعیین میـزان دقیــــــق دیه شـما ، نیاز به بررسی و ملاحظـه گواهی پزشکی قانونی شـما دارد..
توسط
سلام دیه شکستگی دنده ۶و۷و۸ و سواراخ شدن ریه و بخیه ساق پا چقد میشه
توسط
سلام نیم درصد دیگه درماه حرام چقدر میشه
توسط
منم همین سوال و دارم
ایا مبنای محاسبه دیه زمان حادثه است یا زمان صدور حکم
لطف میکنید بفرمایید؟
توسط
با سلام حساب دیه جرجی سال ۱۴۰۰ از بابت دو فقره دامیه و یک فقره حارصه چقدر است ممنون
توسط
با درود..
دوست عزیز؛ نیـم درصـد دیه کامل میشود=
2/400/000 تومن
و فرقی هم نمی کنه ماه حرام و یا غیرحرام باشه..
توسط
با درود..
دیه جرحی دو فقـره دامیـه با یک فقـره حارصـه در نقاط مختلف بدن متفاوت هستش..
حالا اگه ضـایعات وارده در قسمت بالای بدن،، در قسمت سر و صورت بوده باشـه،،
میـزان ریالی دو فقـره دامیه و یک فقـره حارصـه در قسمت سر و صـورت با نرخ دیه سال 1400 میشود=
 15/400/000 تومن
توسط
با درود..
قابل توجه تمامی دوسـتان ؛ اصـولا میـزان و مبـلغ دیه عمـدی با دیه غیرعمـدی هیچ تفاوتی در پرداخت نداره،، و فقـط این مجـازات جرایم عمـدی است که با جرایم غیرعمـدی تفاوت دارد. که دادگاه بر اساس عمـدی و یا غیرعمـدی بودن تقصیر و یا جرم،، اقدام به صـدور حکم بر مجازات می دهد..

در صورت لزوم برای رزرو مشاوره حقـوقی آنلاین پیـرامون موضـوعات و مشکلات حقوقی و یا انجام محاسبات دیـه با هزینه کم می توانید درخواست مشاوره تخصصی خود را به گروه مشاورین حقوقی صـادقی 7565-961-0914 در واتسـاپ بفرستید و پاسخ لازم را دریافت کنید.
توسط
سلام ده درصد دیه کامل در ماه ذی الحجه چقدر میشه؟
توسط
سلام ۳ درصد دیه ۱درصد کمرم آسیب دیده یک درصد پا یک درصد کله ام چقد میشه
توسط
نمایش از نو
سلام صبح بخیر جناب اقای صادقی بنده این دو سال دیه دارم شماره پرونده بایگانی به علت دیسک کمر حادثه در حین کار وظیفه انجام میدم بعد لیز خوردم روی لگنم کد ملی ۱۹۸۹۵۵۳۱۰۹ بنام ستار زابیه حتا نمی توانم کار کنم  خواهشن از برای بنده حساب کنی سپاگذارم از اطفت
توسط
سلام ۶۲/۱دهم درصددیه کامل انسان چقدرمیشود
توسط
جرا تاحالا دیه پرداخت نمی کنن وقتی ادم درد زیاد بشه طور خدا کمک کنی یا تماس بگیری زن بجه دارم مدرسه میرن حتا اگر میشه مقدار از دیه من بدی طور خدا کمک کنی متشکرم شماره تماس موبایلم ۰۹۳۵۷۲۰۳۷۸۳
توسط
سلام ۱۳ بارکلمه یک صدم دیه اومده جواب پزشک قانونی چقدرمیشخه توماه حرام هم بوده

سوالات مشابه

...