0 امتیاز
195k بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط

با سلام. بر اساس بخشنامه ابلاغی دیه 1400، ممکنه جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 را در اختیار بگذارید؟

5 پاسخ

+1 امتیاز
توسط
ویرایش شده توسط
 
بهترین پاسخ

با سلام. جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 (به تومان) به شرح زیر است:

دیه کامل در ماه غیرحرام۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، رجب)۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۱)

شرحمبلغشرحمبلغ
یک دینار شرعی۴۸۰.۰۰۰یک و نه دهم درصد دیه کامل۹.۱۲۰.۰۰۰
یک درهم شرعی۴۸.۰۰۰دو درصد دیه کامل۹.۶۰۰.۰۰۰
یک نفر شتر۴.۸۰۰.۰۰۰دو نیم درصد دیه کامل۱۲.۰۰۰.۰۰۰
یک ده هزارم دیه کامل۴۸.۰۰۰سه درصد دیه کامل۱۴.۴۰۰.۰۰۰
یک هزارم دیه کامل۴۸۰.۰۰۰سه و نیم درصد دیه کامل۱۶.۸۰۰.۰۰۰
یکصدم دیه کامل (یک درصد)۴.۸۰۰.۰۰۰چهار درصد دیه کامل۱۹.۲۰۰.۰۰۰
نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۲.۴۰۰.۰۰۰چهار و نیم درصد دیه کامل۲۱.۶۰۰.۰۰۰
یک دهم درصد۴۸۰.۰۰۰پنج درصد دیه کامل۲۴.۰۰۰.۰۰۰
دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰.۰۰۰پنج و نیم درصد دیه کامل۲۶.۴۰۰.۰۰۰
سه دهم درصد دیه کامل۱.۴۴۰.۰۰۰شش درصد دیه کامل۲۸.۸۰۰.۰۰۰
چهار دهم درصد دیه کامل۱.۹۲۰.۰۰۰شش و نیم درصد دیه کامل۳۱.۲۰۰.۰۰۰
پنج دهم درصد دیه کامل۲.۴۰۰.۰۰۰هفت درصد دیه کامل۳۳.۶۰۰.۰۰۰
شش دهم درصد دیه کامل۲.۸۸۰.۰۰۰هفت و نیم درصد دیه کامل۳۶.۰۰۰.۰۰۰
هفت دهم درصد دیه کامل۳.۳۶۰.۰۰۰هشت درصد دیه کامل۳۸.۴۰۰.۰۰۰
هشت دهم دصد دیه کامل۳.۸۴۰.۰۰۰هشت و نیم دصد دیه کامل۴۰.۸۰۰.۰۰۰
نه دهم درصد دیه کامل۴.۳۲۰.۰۰۰نه درصد دیه کامل۴۳.۲۰۰.۰۰۰
یک درصد دیه کامل۴.۸۰۰.۰۰۰نه و نیم درصد دیه کامل۴.۵۶۰.۰۰۰
یک و یک دهم درصد دیه کامل۵.۲۸۰.۰۰۰ده درصد دیه کامل۴۸.۰۰۰.۰۰۰
یک و دو دهم درصد دیه کامل۵.۷۶۰.۰۰۰نصف (یک دوم) دیه کامل۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و سه دهم درصد دیه کامل۶.۲۴۰.۰۰۰ثلث (یک سوم) دیه کامل۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و چهار دهم درصد دیه کامل۶.۷۲۰.۰۰۰ربع (یک چهارم) دیه کامل۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و پنج دهم درصد دیه کامل۷.۲۰۰.۰۰۰خمس (یک پنجم)۹۶.۰۰۰.۰۰۰
یک و شش دهم درصد دیه کامل۷.۶۸۰.۰۰۰چهارپنجم از یک پنجم دیه کامل۷۶.۸۰۰.۰۰۰
یک و هفت دهم دصد دیه کامل۷.۱۶۰.۰۰۰چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸.۴۰۰.۰۰۰
یک و هشت دهم درصد دیه کامل۸.۶۴۰.۰۰۰یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹.۶۰۰.۰۰۰
یک دوم از یک دهم دیه کامل۲۴.۰۰۰.۰۰۰

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۲)

حارصه (یک شتر)۴.۸۰۰.۰۰۰دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار)۹.۶۰۰.۰۰۰
دامیه (دو شتر)۹.۶۰۰.۰۰۰دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار)۱۹.۲۰۰.۰۰۰
متلاحمه (سه شتر)۱۴.۴۰۰.۰۰۰دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح در آن پیدا نشده است. فرقی بین دختر و پسر نیست (یکصد دینار)۴۸.۰۰۰.۰۰۰
سمحاق (چهار شتر)۱۹.۲۰۰.۰۰۰دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار)۳۸.۴۰۰.۰۰۰
موضعه (پنج شتر)۲۴.۰۰۰.۰۰۰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد نصف دیه کامل مرد مسلمان)۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
هاشمه (ده شتر)۴۸.۰۰۰.۰۰۰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل)۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
منقله (پانزده شتر)۷۲.۰۰۰.۰۰۰دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۲۸.۸۰۰.۰۰۰
مأمومه (سی و سه شتر)۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰دیه اعضای جفتی مانند چشم، گوش، دست و پاهر یک ۵۰ و هر دو ۱۰۰ درصد
جائفه (ثلث دیه کامل)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰شکستگی استخوانیک پنجم دیه عضو
دامغه (ثلت دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشک قانونی تعیین می گردد)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰خرد شدن استخوانیک سوم دیه عضو
سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار۲.۸۸۰.۰۰۰شکستگی بینی۴۷ میلیون و ۸۵۰ هزار
کبود شدن صورت (سه دینار)۱.۴۴۰.۰۰۰دیه بخیه (به نظریه پزشک قانونی بستگی دارد).....
سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار)۱.۴۴۰.۰۰۰شکستگی دنده محیط بر قلب حدوداً۱۱ میلیون و ۹۶۳ هزار
سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار)۱۲۰.۰۰۰

تهیه و تنظیم جدول محاسبه دیه سال ۱۴۰۰: حسن بصیری هریس

توسط
سلام وقت بخیریه دستم ۵تا چاقوسطحی دست دیگم کبودی دوتا ران پام هم کبودی وتورم داره میخواستم بدونم دیم چگونه محاسب میشه
توسط
سلام   
من سال 99 تصادف کردم اما رای دادگاه سال 1400 صادر شده
مبنای محاسبه سال 1400 میشه ؟
اگر هزینه های درمان توی رای قید نشده باشه آیا بیمه هزینه ها رو پرداخت میکنه ؟
سوال شده 4 روز قبل در بیمه خودرو و دیه توسط بی نام سلام یک چهلم دیه کامل چقدر میشود
0 امتیاز
توسط
سلام   من  ۴ تا از انگشتای  پام  

با شان سمت  راست  شکسته  

با کبودی زیر چشم  

خواستم ببینم دیه چقد میشع؟؟؟
توسط
سلام ساق پای چپم شکسته وچند نقطه از بدنم زخم وکبودی دارد دیه من چقدر میشود
توسط
نمایش از نو
سلطان تو باید مرده باشی دنبال دیه میگردی
توسط
بخیه ازوسط پیشانی تاگوشه چشم چپ وکبودی زیردوچشم وتورم شدیدزیرچشم چپ
توسط
سلام اگه
سه فقره یک صدم دیه کامل بابت سائیدگی(حارصه)کنار خارجی چشم،فوقانی لاله گوش و گونه چپ.
یک صدم دیه کامل بابتارش خراشیدگی(حارصه) چپ گردن
چهار فقره یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی خلف گردن،کبودی چد قدان قفسه سینه،کبودی زیر بغل راست و کبودی کنار خارجی قدامی مچ دست راست
توسط
اصغر الا داغلو 0912 841 2394
0 امتیاز
توسط
۲درصد دیه کامل چغدر میشه
توسط
به عبارتی 9600000میلیون هزارتومان
توسط
سلام من ۴عدد حارصه
۲عدد حارصا کوچک
۲عدد کبودی
بر اثر تصادف به وجود آومد ممنون میشم بگید چطوریه محاسبه میشه
توسط
سلام ۱۲ درصد نیم دیه کامل زدن چقدر حساب میشه
توسط
سلام شصت میلیون میشه
توسط
سلام دیه مشت به سرو صورت و کبودی چقدر میشه حدودی؟
سوال شده 26 ژوئیه 2021 در بیمه خودرو و دیه توسط عموسعیدباعشق چهاروشش دهم درصد دیه کامل
توسط
سلام ۴درصد دیه کامل چقدر میشه
توسط
سلام دییه 4درصد صورت چقدر میشه ممنون میشم
توسط
با درود..
دوست عزیز؛ 4 درصد دیه کامل میشود= 19/200/00 تومن
توسط
با درود..
با درود..
میـزان دیه صـرفا براساس نظـریه پزشکی قانونی تعیین میشه و دادگاه نیز بر حسب نظـریه پزشکی قانونی اقدام به صدور حکم می کنه..
شما بایستی میزان درصد دیه تان را از،روی گواهی پزشکی قانونی اعلام نمایید، نه اینـکه صـرفا اعلام مشت خوردن به سرو صورت..
0 امتیاز
توسط
سلام یک ونیم درصد دیه انسان چقدر میشه
توسط
درود..
توجه داشـته باشـید که افزایش و تغلیظ میزان دیه در ماه حـرام ،، صـرفا در مورد دیه کامل ( فـوت ) مصـداق دارد، نه در دیه اعضـای بـدن..
توسط
سلام ببخشید میشه بگید دیه من چه قدر میشه چند درصد تعلق میگیرد
توسط
ویرایش شده
با درود..
میـزان دیه شما ارتباطی با ماه حرام و غیرحرام ندارد..
در صورت لزوم برای رزرو مشاوره حقـوقی آنلاین و یا انجام محاسـبات دیـه و مهریه و ... ،، می توانید با گروه مشاورین حقوقی صـادقی 7565-961-0914
 تماس و یا در واتسـاپ پیام بگـذارید.
توسط
سلام خسته نباشید ببخشید دستم شکسته و پلاتین دارد میخواستم ببینم دیه چه قدر میشه
توسط
ویرایش شده
با درود..
میـزان دیه صـرفا براساس نظـریه پزشکی قانونی تعیین میشه,, شما بایستی میـزان جراحت وارده براساس  نظـریه پزشکی قانونی رو اعلام فرمایید.

در صورت لزوم برای رزرو مشاوره حقـوقی آنلاین و یا انجام محاسبات دیـه با هزینه کم می توانید با گروه مشاورین حقوقی صـادقی 7565-961-0914 تماس و یا در واتسـاپ پیام بگـذارید.
0 امتیاز
توسط
سلام سال ۹۹باموتورتصادف کردم دیه سال۱۴۰۰به من تعلق می گیره یا۹۹؟

شکستگی ساق پای چپ استخوان درشت واستخوان نازک همراه باخوردشدگی وپلاتین ۸عددپین و۲۲بخیه پیشانی چقدردیه به من تعلق می گیرد
توسط
سلام ده درصد دیه کامل در ماه ذی الحجه چقدر میشه؟
توسط
سلام ۳ درصد دیه ۱درصد کمرم آسیب دیده یک درصد پا یک درصد کله ام چقد میشه
توسط
نمایش از نو
سلام صبح بخیر جناب اقای صادقی بنده این دو سال دیه دارم شماره پرونده بایگانی به علت دیسک کمر حادثه در حین کار وظیفه انجام میدم بعد لیز خوردم روی لگنم کد ملی ۱۹۸۹۵۵۳۱۰۹ بنام ستار زابیه حتا نمی توانم کار کنم  خواهشن از برای بنده حساب کنی سپاگذارم از اطفت
توسط
سلام ۶۲/۱دهم درصددیه کامل انسان چقدرمیشود
قبل توسط
جرا تاحالا دیه پرداخت نمی کنن وقتی ادم درد زیاد بشه طور خدا کمک کنی یا تماس بگیری زن بجه دارم مدرسه میرن حتا اگر میشه مقدار از دیه من بدی طور خدا کمک کنی متشکرم شماره تماس موبایلم ۰۹۳۵۷۲۰۳۷۸۳

سوالات مشابه

...