آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده‌هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت موضوع بندهاي ب، پ و ت ماده (39)‌ قانون استخدام كشوری (تصویب‌نامه ‌شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵هـ مورخ ۱۴/۱/۱۳۷۴ هیئت وزیران)

‌ماده ۱- بخش‌هاي كشور از نظر ميزان برخورداري از تسهيلات زندگي طبق فهرست پيوست به (۹) گروه تقسيم مي‌شوند و فوق‌العاده محروميت از تسهيلات‌زندگي كاركنان اين بخشها بر اساس ارقام جدول شماره يك پرداخت مي‌شود.

‌تبصره - فوق‌العاده موضوع اين ماده در نقاط مرزي (‌دهستان) پيوست به ميزان ده درصد ارقام مقرر در جدول شماره يك افزايش مي‌يابد.

‌ماده ۲- نقاط بد آب و هوا طبق فهرست پيوست به چهار درجه تقسيم مي‌شوند و فوق‌العاده بدي آب و هوا براي كاركنان اين نقاط بر اساس ارقام جدول شماره‌دو پرداخت مي‌شود.

‌ماده ۳- فوق‌العاده محل خدمت در كليه نقاط به استثناي استان تهران ۵% حقوق مبناي گروه مربوط است و شامل مستخدماني مي‌شود كه محل جغرافيايي‌خدمت آنان به موجب احكام رسمي از نقطه‌اي در شهرستان به نقطه‌اي در يك شهرستان ديگر تغيير مي‌يابد.

‌تبصره - نقاط موضوع تبصره (۲) قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۹) قانون استخدام كشوري شامل نقاط درجه (۳) و (۴) بدي آب و هوا و‌بخش‌هاي داراي گروه محروميت (۵) لغايت (۹) است.

ماده ۴- از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۴، هشتاد درصد ارقام جدولهاي شماره يك و دو قابل پرداخت است.

‌تبصره - فوق‌العاده‌هاي موضوع اين آيين‌نامه در مورد هر يك از نقاطي كه از نظر تقسيمات كشوري تغيير تابعيت مي‌يابد معادل فوق‌العاده‌اي است كه در‌تقسيمات قبلي به آن تعلق گرفته است.

‌ماده ۵- به مستخدماني كه جمع فوق‌العاده‌اي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي، نوار مرزي و محل خدمت آنان از تاريخ اجراي اين آيين‌نامه از‌مجموع فوق‌العاده‌هايي كه به موجب اين مقررات قابل پرداخت است بيشتر باشد مابه‌التفاوت پرداخت مي‌شود.

‌تبصره - هر گونه افزايش بعدي اين فوق‌العاده‌ها به هر عنوان تا استهلاك كامل از مابه‌التفاوت موضوع اين ماده كسر مي‌شود.

ماده ۶- فوق‌العاده‌هاي موضوع تصويب‌نامه شماره ۳۷۷۲۴ مورخ ۸/۱۰/۱۳۵۳ و اصلاحات بعدي آن در مورد مستخدماني كه در نقاط جدول‌هاي پيوست‌تصويب‌نامه ياد شده خدمت مي‌كنند و نام نقاط مزبور در فهرستهاي منضم به اين آيين‌نامه ذكر نشده است بر اساس ارقام ثابت آخرين ماه سال ۱۳۷۲ و حداكثر به‌مدت سه سال پرداخت مي‌شود.

‌ماده ۷- مفاد اين تصويب‌نامه از زمان اجرا شامل دارندگان پايه‌هاي قضايي نيز مي‌شود.

ماده ۸- از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۴ تصويب‌نامه‌هاي شماره ۳۷۷۲۴ مورخ ۸/۱۰/۱۳۵۳ و شماره ۴۱۲۵۴ت۳۱۰ مورخ ۱۴/۴/۱۳۶۸ هيأت وزيران و اصلاحات‌بعدي آن لغو مي‌شود.

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

استان

درجه 1

درجه 2

درجه3

درجه 4

آذربایجان شرقی

مرکزی مراغه

مرکزی بناب

عجب شیر

ملکان

مرکزی اهر

هوراند

خروانق

ورزقان

مرکزی میانه

ترکمان چای

کاغذ کنان

کندوان

مرکزی مرند

جلفا

مرکزی سراب

مهربان

مرکزی بستان آباد

تیکمه داش

مرکزی هریس

خواجه

مرکزی کلیبر

خداآفرین

مرکزی هشترود

چاراویماق

نظرکهریزی

 

 

آذربایجان غربی

مرکزی اورمیه

صومای برادوست

نازلو

سیلوانه

انزل

مرکزی مهاباد

خلیقان

مرکزی بوکان

سیمینه

مرکزی خوی

چایپاره

پلدشت

شوط

مرکزی میاندوآب

مرحمت آباد

مرکزی شاهین دژ

کشاورز

مرکزی تکاب

تخت سلیمان

مرکزی سلماس

مرکزی نقده

اشنویه

مرکزی ماکو

سیه چشمه

مرکزی سردشت

مرکزی

پیرانشهر

 

 

اردبیل

مرکزی اردبیل

هیر

مرکزی مشکین شهر

مرکزی بیله سوار

قشلاق دشت

مرکزی گرمی

انگوت

مرکزی خلخال

خورش رستم

سنجید

امام رود

مرکزی پارس آباد

اصلاندوز

نمین

نیر

 

 

اصفهان

میمه

برخوار

کوهپایه (کوهپا)

جلگه

بن رود

پادنا

مرکزی خوانسار

چادگان

بخش مرکزی سمیرم

بخش مرکزی کاشان

آران و بیدگل

مرکزی گلپایگان

مرکزی نطنز

سمیرم سفلی

جرفیه

مرکزی اردستان

مرکزی فریدونشهر

مرکزی فریدونشهر

بوئین ومیاندشت

مرکزی نائین

سپیدشت

انارک

خوروبیابانک

 

ایلام

مرکزی دره شهر

ایوان

مرکزی شیروان

شیروان

تخت سلیمان

مرکزی سلماس

مرکزی نقده

اشنویه

مرکزی ایلام مرکزی

مهران

آبدانان

زرین آباد

ارگوازی(قلعه دره)

بدره

چوار

صالح آباد

مرکزی

دهلران

موسیان

 

بوشهر

 

 

 

مرکزی بوشهر

خارک

مرکزی گناوه

دیلم

مرکزی دشتستان

سعدآباد

شبانکاره

مرکزی کنگان

جم

مرکزی تنگستان

ساحلی

مرکزی دیر

بردخون

مرکزی دشتی

کاکی

تهران

مرکزی دماوند

فیروزکوه

مرکزی ورامین

پاکدشت

جوادآباد

مرکزی قم

نوفل لوشاتو

خلجستان

جعفرآباد

اشتهارد

طالقان

بوئین زهرا

آوج

رودبارالموت

طارم سفلی

 

 

چهارمحال وبختیاری

 

مرکزی لردگان

هلارو

مرکزی اردل

میانکوه

گندمان

مرکزی بروجن

مرکزی شهرکرد

کبار

مرکزی فارسان

شورآب

 

 

خراسان

مرکزی مشهد

طرقبه

رضویه – کلات

مرکزی فریمان

قلندرآباد

احمدآباد

مرکزی سبزوار

خوشاب

داورزن

مرکزی تربت حیدریه

جلگه زاوه

فیض آباد

کدکن

رشتخوار

بابک

مرکزی نیشابور

میان جلگه

زیرخان

سرولایت

تخت جلگه

مرکزی سرخس

مرزداران

مرکزی بیرجند

درمیان

خوسف

سربیشه 

جغتای

جوین

جلگه زوزن

مرکزی خواف

سنگان

رازوجرگلان

مرکزی تابیاد

باخرز

مرکزی فردوس

بشرویه

سرایان

صالح آباد

 

مرکزی

نهبندان

شوسف

مرکزی

طبس

دستگردان

ششتمد

رودآب

 

 

خراسان

مرکزی بجنورد

جاجرم

مانه وسلقمان

مرکزی تربت جام

مرکزی گناباد

لطف آباد

چاپشلو

نوخندان

مرکزی قوچان

باجگیران

فاروج

مرکزی شیروان

سرحد

مرکزی اسفراین

بام وصفی آباد

مرکزی قائنات

زیرکوه

مرکزی چناران

گلبهار

بجستان

مرکزی کاشمر

خلیل آباد

کوه سرخ

برداسکن

مرکزی درگز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   خوزستان

 

 

باوی

مرکزی اهواز

مرکزی آبادان

اروندکنار

مرکزی خرمشهر

مینو

مرکزی شادگان

مرکزی دزفول

سردشت

 مرکزی شوش

شاوور

مرکزی اندیمشک

الوارگرمسیری

مرکزی مسجدسلیمان

اندیکا

لالی

مرکزی بهبهان

زبدون

آغاجاری

مرکزی ماهشهر

بندرامام خمینی

امیدیه

مرکزی دشت آزادگان

هویزه

بستان

مرکزی شوشتر

گتوند

مرکزی ایذه

دهدز

مرکزی باغمک

صیدون

مرکزی رامهرمز

هفتگل

رامشیر

 

 

زنجان

مرکزی زنجان

طارم علیا

انگوران

ماه نشان

زنجان رود

مرکزی خدابنده

افشار

بزینه رود

مرکزی ابهر

سلطانیه

خرمدره

مرکزی تاکستان

ضیاءآباد

 

 

 

سمنان

مرکزی سمنان

مهدی شهر

مرکزی شاهرود

بسطام

میامی

مرکزی دامغان

امیرآباد

 

بیارجمند

مرکزی گرمسار

ایوانکی

 

 

سیستان وبلوچستان

 

 

مرکزی زاهدان

نصرت آباد

میرجاوه

مرکزی خاش

نوک آباد

سیبوسوران

(سوران)

مرکزی ایرانشهر

زابلی

بمپور

سرباز

راسک وفیروزآباد

بزمان

دلگان

مرکزی سراوان

چالق

بم پشت

مرکزی نیک شهر

قصرقند

فتوح

مرکزی زابل

میانکنگی

پشت آب

شیب آب

شهرکی وناروئی

لاشار

بنت

مرکزی چابهار         دشتیاری(یلان)

کنارک

فارس

زرقان

مرکزی مرودشت

ارسنجان

درودزن

سعادت آباد

کامفیروز

سروستان

کوار

مرکزی آباده

بوانات

قنقری

سه جهان

مرکزی اقلید

سده

مرکزی نیریز

مرکزی استهبان

مرکزی سپیدان

بیضا

ارژن

خشت وکمارج

مرکزی کازرون

کوهمره

چره بلاده

سیمکان

خفر

کردیان

مرکزی فیروزآباد

قیروکارزین

پشتکوه

آباده طشک

رونیز

مرکزی فسا

شبیکوه

نوبندگان

ششده

قره بلاغ

رستم

دشمن زیاری

مرکزی داراب

رستاق

فورگ

ماهورمیلانی

اوز

جویم

خنج

بیرم

مرکزی لامرد

اشکنان

علاء مرودشت

مهر

گله دار

مرکزی جهرم

مرکز سی لار

فراشنبد

 

کرمان

مرکزی کرمان

مرکزی سیرجان

ماهان

مرکزی بردسیر

مرکزی شهربابک

مرکزی بافت

ارزوئیه

رابر

گلباف

راین

مرکزی رفسنجان

انار

مرکزی زرند

ساردوئیه

جبال بارز

کوهبنان

مرکزی جیرفت

مرکزی بم

نرماشیر

شهداد

راور

ریگان

عنبرآباد

مرکزی کهنوج

رودبار

قاریاب

قلعه گنج

منوجان

کردستان

مرکزی سنندج

کلاترزان

خاورمیرآباد

سرشیو

سروآباد

مرکزی قروه

نیلاق

مرکزی بیجار

چنگ الماس

کرانی

مرکزی دیواندره

کرفتو

مرکزی کامیاران

موچش

مرکزی مریوان

مرکزی سقز

زبویه

ننور

آلوت

نمشیر

مرکزی بانه

 

 

کرمانشاه

مرکزی کرمانشاه

فیروزآباد- هرسین

ماهیدشت

مرکزی کنگاور

دینور

مرکزی پاوه

باینگان

مرکزی جوانرود

ثلاث باباجانی

روانسر

مرکزی اسلام آباد

غرب

کرند

حمیل

مرکزی گیلانغرب

مرکزی سرپل ذهاب

مرکزی سنقر

مرکزی قصرشیرین

نوسود

سومار

 

 

کهکیلویه وبویراحمد

 

مرکزی بویراحمد

دروهان

مارگون مرکزی

کهکیلویه – لنده- چرام –جارروسا – بهمنی مرکزی

گچساران باشت

 

گیلان

عمارلو

 

 

 

لرستان

مرکزی کوهدشت

طرحان سلسله روشکان

مرکزی دلقان

کاکاوند

زاغه

ویسیان

دوره چگنی

چغلوندی 

مرکزی بروجرد

اشتربنان

مرکزی دورود

سیلا خور

مرکزی الیگودرز

جاپلق

ملاوی

پاپی

ززوماهرو

 

 

مازندران

دودانگه

چهاردانگه

آق قلا

گمیشان

یانه سر

مراوه تپه

گالیکش

کلاله

مرکزی گنبدکاووس

داشلی برون

رامیان

آزادشهر

 

 

 

مرکزی

وفس

خنداب

مرکزی ساوه

نوبران

زرند

خرقان

مرکزی تفرش

فراهان

مرکزی آشتیان

مرکزی خمین

مرکزی دلیجان

مرکزی محلات

مرکزی سربند

هندودر

 

 

 

هرمزگان

 

 

فین

مرکزی میناب

سندرک

مرکزی رودان

رودخانه

مرکزی حاجی آباد

نارغن

بیابان

مرکزی فشم

شهاب

مرکزی بندرجاسک

بشاگرد

مرکزی ابوموسی

تنب

مرکزی بندرلنگه

مرکزی بندرعباس

خمیر

بستک – شبیکوه

گاوبندی – کیش

همدان

مرکزی همدان

شرا

فامنین

مرکزی کبوترآهنگ

گل تپه

مرکزی ملایر

جوکار

سامن

مرکزی نهاوند

خزل

مرکزی تویسرکان

فلفل رود

مرکزی بهارلالجین

مرکزی اسدآباد

مرکزی رزن

قروه درجزین

سردرود

 

 

یزد 

 

مرکزی یزد

خضرآباد

اشکذر

مرکزی مهریز

هرات ومروست

مرکزی اردکان

مرکزی میبد

مرکزی تفت

تیر

ابرکوه

خراتق

مرکزی بافق

 

بهاباد