حق الزحمه بهره‌وری نیروهای پیمانکاری نفت | شش ماه اول سال ۹۹

حق الزحمه بهره‌وری شش ماه اول سال 1399/ نیروهای پیمانکاری نفت (بخشنامه شماره م‌ا‌ک/317653 مورخ 3/9/1399 شرکت ملی نفت ایران)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.