دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزايای كاركنان انتقالی در سال ۱۴۰۰

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای كاركنان انتقالی در سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی اعتبار مربوطه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ (بخشنامه شماره ۱۵۶۶۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ سازمان برنامه و بودجه کشور)

دراجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و با استناد به توضیحات مندرج ذیل جدول شماره (۷) قانون مذکور، دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال ۱۴۰۰ و جابه‌جایی اعبار مربوطه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱- در سال ۱۴۰۰، هیچگونه ابلاغ اعتباری برای جابه‌جایی حقوق و مزایای کارکنان انتقالی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام نمی‌گیرد.

۲- پس از تأیید انتقال کارکنان توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی مبدآ و مقصد، دستگاه اجرایی مقصد مکلف به صدور حکم کارگزینی برای کارکنان انتقالی می‌باشد.

۳- در صورت انتقال کارکنان رسمی و پیمانی، دستگاه اجرایی مبدأ (ملی / استانی) مکلف است حقوق و مزایای مستمر و عیدی آنان را بر اساس آخرین احکام کارگزینی صادره دستگاه مقصد، تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت نماید.

پرداخت مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی)، از تاریخ انتقال، بر عهده دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی) می‌باشد.

بدیهی است مابه‌التفاوت حکم کارگزینی صادره در دستگاه اجرایی با آخرین حکم کارگزینی وی در دستگاه اجرایی مبدأ (اعم از کاهش/ افزایش) و سایر پرداخت‌های پرسنلی در دستگاه اجرایی مقصد، در تخصیص اعتبار دستگاه اجرایی مبدأ و مقصد، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، پیش‌بینی می‌گردد.

توجه: دستگاه اجرایی مقصد موظف است هر گونه تغییر در وضعیت استخدامی و یا تغییر در احکام کارگزینی کارکنان انتقالی را به اطلاع دستگاه اجرایی مبدأ برساند.

۴- در صورت جابه‌جایی کارکنان قراردادی، در چارچوب بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی) مکلف است حقوق و مزایای مستمر، و سایر مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی) آنان را بر اساس قرارداد منعقده از تاریخ انتقال تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت نماید.

۵- هر گونه استخدام یا بکارگیری نیرو به عنان جایگزین برای نیروهای انتقالی، صرفاً با رعایت مواد (۹) و (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به شماره ۱۰۶۷۴/ت۵۸۶۸۰هـ مورخ ۴/۲/۱۴۰۰ و سایر قوانین و مقررات مربوطه (اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور) امکان‌پذیر است.

۶- ارسال مدارک زیر برای بررسی درخواست جابه‌جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ الزامی است:

– تأییدیه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه اجرایی مبدأ و مقصد

– آخرین حکم کارگزینی فرد در دستگاه اجرایی مبدأ و حکم کارگزینی صادره در دستگاه اجرایی مقصد برای کارکنان رسمی و پیمانی

– آخرین قرارداد منعقده در دستگاه اجرایی مبدأ و قرارداد منعقده در دستگاه اجرایی مقصد برای کارکنان قراردادی

– فرم‌های تکمیل و تأیید شده شماره (۱) و (۲) پیوست این دستورالعمل

– آخرین برگه (فیش) حقوقی دریافتی از دستگاه اجرایی مبدأ و اولین برگه (فیش) صادره در دستگاه اجرایی مقصد.

۷- سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مکلف است بر اساس مستندات مندرج در بند (۶)، اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (کاهش از مبدأ و افزایش به مقصد) پیش بینی نماید.

برای مشاهده متن کامل بخشنامه از فایل‌های زیر استفاده بفرمایید:

دستورالعمل كاركنان انتقالی ۱۴۰۰ دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزايای كاركنان انتقالی در سال ۱۴۰۰

فرم انتقالی ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ها در کانال تلگرام