0 امتیاز
832 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
ویرایش شده توسط
سلام. سازمانی تعدادی نیرو ک در سال ۹۶ در آزمون استخدامی قبول شده اند را در ماه اردیبهشت ۹۸ استخدام کرده . آیا بندهای مذکور به ایشان تعلق میگیرد؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...