0 امتیاز
1.7k بازدید
در خرید بیمه سربازی توسط

سلام.

من در پایان قرارداد کار دو نیم روز مرخصی استفاده نشده دارم.

مبنای محاسبه مبلغ مانده مرخصی چه چیزهایی هستند؟

حداقل مبلغ مانده مرخصی سال ۹۹ چقدر می شود؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

مانده مرخصی کارگران در اتمام قرارداد کار بازخرید می شود.

مبنای محاسبه مبلغ بازخرید مرخصی در اتمام قرارداد کار به ازای هر روز مبلغی معادل آخرین حق السعی خواهد بود.

برای محاسبه آخرین حق السعی باید حقوق، بن، مسکن، اولاد، ایاب و ذهاب و پاداش سایر مبالغ موضوع ماده ۳۴ قانون کار که ماهانه به کارگر پرداخت می شود را به تعداد روزهای آخرین ماه تقسیم می شود.

مثلا اگر کارگری در ۹۹ استخدام شده و حقوق و مزایای وی با یک فرزند مشمول در مرداد ۹۹ به صورت زیر است:

کارکرد ۳۱ روز

مزد ۶۳۶۸۰۹ ریال

حقوق ۱۹,۷۴۱,۰۷۹ ریال

بن ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

حق مسکن ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

حق اولاد ۱,۹۱۰,۴۲۷ ریال

جمع درآمد ۲۸,۶۵۱,۵۰۶  ریال

حق السعی روزانه این کارگر از تقسیم ۲۸,۶۵۱,۵۰۶ ریال به تعداد روز ماه ۳۱ به صورت زیر بدست می‌آید:

حق السعی روزانه ۹۲۴.۲۴۲ ریال

حال اگر این کارگر مثلا ۲.۵ روز مانده مرخصی داشته باشد از بابت بازخرید مانده مرخصی باید مبلغ ۲.۳۱۰.۶۰۵ ریال باید پرداخت شود.

توسط
در کارگاههای بدون  طبقه بندی مشاغل نوبتکاری جزو حق السعی و مبنای محاسبه مبلغ بازخرید مرخصی هست؟

سوالات مشابه

...