0 امتیاز
26 بازدید
در بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر توسط
اینجانب 29 سال در شرکت دولتی کارکردم و از سه سال پیش در کارگاه خصوصی بیمه برام رد میشودخواهشمنداست نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی رو بفرمایید.

در سایت بیمه که نحوه محاسبه رو میزنم، پیغام میدهد شما مشمول همزمان شاغل در دو کارگاه نمی باشید

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...