0 امتیاز
958 بازدید
در بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر توسط

سلام

نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر که به صورت همزمان بوده است چگونه است ؟ ممنون از شما

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

در صورتی که در 2 سال آخر ، از 2 یا چند کارگاه مختلف بیمه پردازی صورت گرفته باشد ، ملاک تعیین مستمری بازنشستگی ، مجموع حقوق ارسالی در لیست بیمه خواهد بود. البته در این صورت ممکن است نیاز به ارائه مدارک دریافتی حقوق به تأمین اجتماعی باشد.

با احترام

توسط
دوکارگاه سختی کارچطورحساب می شود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 88 بازدید
...