0 امتیاز
46 بازدید
در استخدام و تبدیل وضعیت توسط
با سلام

1- آیا در زمانی که کارمند حکم استخدامی رسمی آزمایشی دارد امکان تغییر پست در همان رسته شغلی را دارد؟

2- کارمند دارای حکم رسمی آزمایشی  می تواند مدرک تحصیلی جدید را برای اعمال در حکم ارائه نماید؟

3- اگر سوابق کاری در نهادی را قبل از استخدامی در سازمانهای دولتی داشته باشیم به عنوان سوابق در حکم و تاثیر در افزایش طبقه و رتبه دارد؟

لطفا بخشنامه یا آیین نامه های مربوط به این سه سوال (شماره و تاریخ) را هم معرفی نمایید . با تشکر

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...