0 امتیاز
935 بازدید
در طبقه بندی مشاغل توسط
سلام

سال 1399 با مدرک کارشناسی (حسابداری) استخدام پیمانی شدم و چهار ماه بعد مدرک کارشناسی ارشد (حسابداری) ارائه دادم و پذیرفته شد هشت سال سابقه قراردادی (کارشناس مالی و حسابداری) در بخش دولتی داشتم و با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول واقع گردید ( کل هشت سال با مدرک کارشناسی بود) ولی در محاسبه احکام یک دوم سوابق لحاظ گردید (بعلت غیر مرتبط بودن) شغل فعلی من حسابرسی هست

آیا با توجه به مدرک تحصیلی و شغل قبلی و فعلی که کاملاً مرتبط هستند نباید کل هشت سال ملاک محاسبه حقوق و ارتقای رتبه و طبقه قرار گیرد؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...