0 امتیاز
33 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
در سال ۱۳۹۹ با طرح شکایت بابت مانده مرخصی و سنوات رای حل اختلاف صادر شد ودر سال ۱۴۹۹ با اجراییه مبالغ ریالی رو گرفتم.رای توسط دیوان نقض شد ودر هبات همعرض مجدد در سال ۱۴۰۰ رای صادر شد ...مبنای محاسبه مانده مرخصی و سنوات کدام سال میشود ....     ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.7k بازدید
...