0 امتیاز
400 بازدید
در حقوق و مزایا توسط (120 امتیاز)
سلام .بنده در سال 86 وارد شهرداری شدم و قرارداد کار معین داشتم سال 98 ما رو تبدیل وضعیت به مستخدم موقت کردند با شرط اینکه تمام حقوق و مزایای مستخدمین موقت رو دریافت کنیم .بعد تبدیل وضعیت گفتند بند الف و ی به شما تعلق نمیگیره .گروه من 10 اسیت و همکارم با شرایط مستخدم موقت که ار سال 82 تبدیل ضعیت شده بود هم 10 .ولی تفاوت حقوق ما تا دومیلیون است .خواستم ببینم به منا هم این تفاوت جز الف وی تعلق میگیره  یا نه ...با 13 سال سابقه کار در شهرداری

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
با سلام باتوجه به بخشنامه ۲۶۰۸ سال ۱۴۰۰ با عنایت به اینکه به صراحت در بخشنامه به برخورداری کارکنان کارمعین از ۱۰۰درصد حقوق و تمام مزایای کارکنان پیمانی همتراز اشاره شده،باید این قلم هم با توجه به سابقه و سایر مقررات در حکم حقوقی کارکنان کارمعین اعمال گردد ،مضاف بر اینکه کارکنان جدیدالاستخدام از سال ۹۸به بعد مشمول این بند نمی شوند و تمام کارکنان کارمعین که سابقه بیش از سه سال دارند یعنی از سال ۹۷ به قبل را شامل میشود.

سوالات مشابه

...