0 امتیاز
61 بازدید
در انتصاب مدیران توسط

قانوناهمه ادارات دولتی باید مناقصات ومزایده ها را در سامانه تدارکات الکترونیکی انجام بدهند اما متاسفانه یکی از ارگانهایی که امکان فساد زیاد هم وجود دارد شهرداری ها می باشند ومعمولا چند قرار داد ساده را در سامانه ثبت می کنند ولی اکثر قرار داد ها را با توجیه اینکه طبق فلان ماده ما حق داریم برای خودمان مناقصه برگزار کنیم وجالبتر متن قرار دادها مال ۳۰ سال قبل می باشد ودر آخر هرمناقصه ذکر می کنند که شهرداری در انتخاب مناقصه گر مختار می باشد واگر شرکتی کلیه مجوزات قانونی از ارگانهای دیگر وضیصلاح داشته باشد اما شهرداری درخواست را رد می کند ودر آخر پروژه ها را شرکتهای خصولتی که اکثر مدیران تاسیس کرده اند وبه عناوین مختلف شهرداری را سهیم نموده اند ودر آخر کارفرما شهرداری مجری شرکت خصولتی وناظر هم شهرداری واکثر بودجه ها به همین صورت وضعیت ها اختصاص می گردد قابل ذکر است اینجانب پیشنهاد قرار داد M.O.T که از جدیدترین قراردادهای روز دنیا می باشد و درآمد پایدار وثابت برای شهرداری دارد را نپذیرفتند بعد برای یک پروژه قرار داد ۹۰ میلیارد تومان به یکی از همین شرکتهای خصولتی پرداخت نمودند واگر اعتراضی هم بکنیم از فعالیت در شهرها به عناوین مختلف جلوگیری می کنند

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...