0 امتیاز
148 بازدید
در انتصاب مدیران توسط

قانوناهمه ادارات دولتی باید مناقصات ومزایده ها را در سامانه تدارکات الکترونیکی انجام بدهند اما متاسفانه یکی از ارگانهایی که امکان فساد زیاد هم وجود دارد شهرداری ها می باشند ومعمولا چند قرار داد ساده را در سامانه ثبت می کنند ولی اکثر قرار داد ها را با توجیه اینکه طبق فلان ماده ما حق داریم برای خودمان مناقصه برگزار کنیم وجالبتر متن قرار دادها مال ۳۰ سال قبل می باشد ودر آخر هرمناقصه ذکر می کنند که شهرداری در انتخاب مناقصه گر مختار می باشد واگر شرکتی کلیه مجوزات قانونی از ارگانهای دیگر وضیصلاح داشته باشد اما شهرداری درخواست را رد می کند ودر آخر پروژه ها را شرکتهای خصولتی که اکثر مدیران تاسیس کرده اند وبه عناوین مختلف شهرداری را سهیم نموده اند ودر آخر کارفرما شهرداری مجری شرکت خصولتی وناظر هم شهرداری واکثر بودجه ها به همین صورت وضعیت ها اختصاص می گردد قابل ذکر است اینجانب پیشنهاد قرار داد M.O.T که از جدیدترین قراردادهای روز دنیا می باشد و درآمد پایدار وثابت برای شهرداری دارد را نپذیرفتند بعد برای یک پروژه قرار داد ۹۰ میلیارد تومان به یکی از همین شرکتهای خصولتی پرداخت نمودند واگر اعتراضی هم بکنیم از فعالیت در شهرها به عناوین مختلف جلوگیری می کنند

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 466 بازدید
...