0 امتیاز
13 بازدید
در حق بیمه و بازنشستگی توسط

باسلام: به استحضار میرساند قسمت باجه دربانکها که به امردریافت و پرداخت وجه(پول) نقد ونیز چک مشغولست و همینطورکه میدانید

گردوخاک و کثیفی .\پول ونیز استرس و انواع بیماری از آسم-دیسک کمر-سردرد-نفس تنگی-بیماری پوستی -ناراحتی قلبی و .......

که کارمند باجه مخصوصا در مناطق محروم که دسترسی به محیط پاک که روحیه اش عوض شودونیز پزشک و بیمارستان خوب برای مراجعه وی و تشخیص بیماری سخت است . بایستی در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرارگیرید.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...