0 امتیاز
28 بازدید
در مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت توسط
با سلام، آیا آیتم شرایط محیط کار، تحت عنوان صعوبت کار در دریا و جزایر خلیج فارس به کارکنان اقماری شاغل در جزیره کیش هم تحت کد 118 قابل پرداخت میباشد؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...