0 امتیاز
80 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
سلام خداقوت

۲۰سال سابقه با سختی کار در معدن دارم و سنم ۴۵ سال است ایا شرایط بازنشستگی را دارم؟!

البته شرکت نام مرا برای بازنشستگی رد کرده و یکسال است که از ۲۰ سال میگذرد و پیگیر کار بازنشستگی هستم

و سوال دیگر اینکه کل سوابق و سختی کار باهم باید چند روز شود تا الان ۷۴۹۳ روز سابقه دارم با این شرایط و تعداد روز سابقه بازنشسته میشوم؟!

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...