0 امتیاز
14.1k بازدید
در بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر توسط

سلام. آیا در کارهای که سختی کار به انها تعلق میگیرد برای باز نشستگی شرایط سنی دارد یا خیر؟

2 پاسخ

+1 امتیاز
توسط

سلام.

  • چنانچه کارگری به مدت ۲۰ سال متوالی در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار باشد و کمیته سخت و زیان آور آن را تایید کند کارگر بدون شرط سنی می تواند بازنشسته شود.
  • چنانچه کارگری به مدت ۲۳ سال و ۴ ماه به صورت متناوب در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار باشد و کمیته سخت و زیان آور آن را تایید کند کارگر بدون شرط سنی می تواند بازنشسته شود.

در خارج این دو حالت فوق شرایط سن و سابقه بیمه حالت عادی حاکم خواهد بود.

با این توضیح که سابقه بیمه کل به صورت زیر محاسبه می شود:

سابقه بیمه کل = سابقه کار در مشاغل سخت و زیان آور ضربدر یک و نیم + سابقه بیمه های عادی

مثلا بیمه شده مردی با ۵۲ سال سن دارای ۱۸ سال بیمه مشاغل آزاد و ۱۰ سال بیمه مشاغل سخت و زیان آور آیا می تواند بازنشسته شود؟

سابقه این بیمه شده به صورت زیر خواهد بود :

۱۰*۱.۵+۱۸=۳۳ سال

بنابراین این بیمه شده می تواند باشرایط سنی بالای ۵۰ سال تمام و ۳۳ سال سابقه بیمه بازنشسته شود. مستمری وی نیز معادل ۳۳ روز میانگین آخرین مزد خواهد بود.

توسط
سلام من خانمی هستم 48ساله ..6سال نیم درازمایشکاه به عنوان نمونه بردارکارکرده ام بعدازتعطیلی آزمایشگاه 18ماه بیمه بیکاری دریافت کرده ام حدودیکسال بیکاربودم بعدبه عنوان بهیاردرمرکزمعلولین وازانجابدون وقفه به عنوان بهیاردراو ژانس کارکرده والانم مشغول به کارم ..ایابیمه سخت وزیان اوربه من تعلق میگیرد..لطفا راهنمایی کنیدضمناالان 21سال سابقه دارم دربیمه تامین اجتماعی
توسط
اقای هستم 48ساله بیست سال بیمه مشاقل سخت ودو سال سربازی خریدم با چند روز باز نشست میشوم
توسط
با ۴۲ سال سن ۱۵ سال کار سخت زیان اور
توسط
سلام با ۴۲ سال سن ۱۵ سال کار سخت زیان اور و۴سال بیمه عادی
توسط
باسلام
خانمی هستم ۴۰ساله با ۱۶سال سابقه کار سخت.
آیاامکان بازنشستگی در ۲سال آینده را دارم.
یعنی ۴۲سال سن و ۲۵سال سنوات
البته بامحاسبه فرمول مشاغل سخت.
0 امتیاز
توسط
خیر.. بدون شرط سنی

سوالات مشابه

...