0 امتیاز
4.1k بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط

سلام

مبلغ تسویه حساب مانده مرخصی در زمان پایان خدمت چگونه است؟

به فرض اگر شخصی ۱۰۰۰ ساعت مانده مرخصی داشته باشد، موقع تسویه حساب چند روز یا چند ماه می تواند معادل حقوق یک ماه دریافت نماید؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
 
بهترین پاسخ
سلام

مبنای محاسبه مبلغ بازخرید مانده مرخصی کارگران حق السعی است.

۱۰۰۰ ساعت معادل ۱۳۶.۵ روز است.

موقع بازخرید باید مبلغی معادل ۱۳۶.۵ برابر حق السعی روزانه پرداخت گردد.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.7k بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 10.6k بازدید
...